ورود/ثبت‌نام
حدیث حاجی میرزا

حدیث حاجی میرزا

@h_hadishajimirza

تعداد دنبال کننده:1
تاریخ عضویت :۱۴۰۲/۱۱/۱۱
شبکه اجتماعی تریدر :refrence
بورس
192
رتبه بین 7835 تریدر
0%
بازدهی ماه اخیر تریدر
(میانگین بازدهی ماه اخیر 100 تریدر برتر :2.2%)
(میانگین بازدهی ماه اخیر شاخص کل :-2.6%)
قدرت تحلیل
0.2
100تعداد پیام
حدیث حاجی میرزا
حدیث حاجی میرزا
رتبه: 192
0.2
،تکنیکال،حدیث حاجی میرزا
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۷
منبع پیام:refrenceرهاورد
تایم فریم:
1 روز
اولین حمایت:
۷٬۰۰۰
اولین مقاومت:
۷٬۷۰۰
اشتراک گذاری
حدیث حاجی میرزا
حدیث حاجی میرزا
رتبه: 192
0.2
،تکنیکال،حدیث حاجی میرزا
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۷
منبع پیام:refrenceرهاورد
تایم فریم:
1 روز
اولین حمایت:
۲۵٬۶۰۰
اولین مقاومت:
۲۹٬۴۰۰
اشتراک گذاری
حدیث حاجی میرزا
حدیث حاجی میرزا
رتبه: 192
0.2
فروش،تکنیکال،حدیث حاجی میرزا
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۲/۷
منبع پیام:refrenceرهاورد
مدت اعتبار:
179 روز
اشتراک گذاری
حدیث حاجی میرزا
حدیث حاجی میرزا
رتبه: 192
0.2
خرید،تکنیکال،حدیث حاجی میرزا
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۱
منبع پیام:refrenceرهاورد
تایم فریم:
1 هفته
مدت اعتبار:
179 روز
نقطه ورود:
۴۱٬۶۵۰
اولین حمایت:
۴۰٬۰۰۰
اولین مقاومت:
۴۶٬۰۰۰
اشتراک گذاری
حدیث حاجی میرزا
حدیث حاجی میرزا
رتبه: 192
0.2
خرید،تکنیکال،حدیث حاجی میرزا
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۱
منبع پیام:refrenceرهاورد
تایم فریم:
1 روز
نقطه ورود:
۱۰٬۸۹۰
حد سود:
۱۲٬۵۰۰
اولین حمایت:
۱۰٬۸۰۰
اشتراک گذاری
حدیث حاجی میرزا
حدیث حاجی میرزا
رتبه: 192
0.2
خرید،تکنیکال،حدیث حاجی میرزا
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۲۱
منبع پیام:refrenceرهاورد
تایم فریم:
1 روز
مدت اعتبار:
179 روز
نقطه ورود:
۸٬۰۰۰
حد سود:
۸٬۵۰۰
اشتراک گذاری
حدیث حاجی میرزا
حدیث حاجی میرزا
رتبه: 192
0.2
خرید،تکنیکال،حدیث حاجی میرزا
سهم رنا در تایم فریم هفتگی (w) در روند نزولی قرار دارد و اهداف 8،000و10،600و15،200 ریال را پیش رو دارد این سهم ، نقطه حمایتی قوی 5،600 و 4،500 ریال را پیش رو دارد.بهتر است تا تثبیت سهم در نقطه 8،000 ریال و شکسته شدن روند نزولی صبر کنیم.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۱۶
منبع پیام:refrenceرهاورد
تایم فریم:
1 روز
مدت اعتبار:
179 روز
نقطه ورود:
۶٬۷۵۰
حد سود:
۸٬۰۰۰
اولین حمایت:
۶٬۰۰۰
اشتراک گذاری
حدیث حاجی میرزا
حدیث حاجی میرزا
رتبه: 192
0.2
،تکنیکال،حدیث حاجی میرزا
سهم زکوثر در تایم فریم هفتگی (w) در حال تشکیل الگوی سر و شانه می باشد. تنها در صورت تثبیت در نقطه 21.500 ریال و ادامه روند صعودی مناسب برای ورود می باشد .اهداف قیمتی سهم معادل 28،300 و 33،000 و 40،000 ریال می باشد .
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۱/۱۶
منبع پیام:refrenceرهاورد
تایم فریم:
1 هفته
اولین حمایت:
۲۱٬۵۰۰
اولین مقاومت:
۲۸٬۰۰۰
اشتراک گذاری
حدیث حاجی میرزا
حدیث حاجی میرزا
رتبه: 192
0.2
خرید،تکنیکال،حدیث حاجی میرزا
سهم فاذر در تایم فریم هفتگی (w) در روند صعودی قرار دارد و اهداف 2،400 و 3،300 ریال را پیش رو دارد این سهم ،بعد از تثبیت در نقطه حمایتی قوی 1،700ریال مناسب برای ورود می باشد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۱۶
منبع پیام:refrenceرهاورد
تایم فریم:
1 روز
مدت اعتبار:
179 روز
نقطه ورود:
۱٬۶۲۶
حد سود:
۲٬۴۰۰
اشتراک گذاری
حدیث حاجی میرزا
حدیث حاجی میرزا
رتبه: 192
0.2
خرید،تکنیکال،حدیث حاجی میرزا
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۱۶
منبع پیام:refrenceرهاورد
تایم فریم:
1 روز
مدت اعتبار:
179 روز
نقطه ورود:
۳٬۵۷۸
حد سود:
۴٬۶۰۰
اولین حمایت:
۳٬۱۰۰
اشتراک گذاری
حدیث حاجی میرزا
حدیث حاجی میرزا
رتبه: 192
0.2
خرید،تکنیکال،حدیث حاجی میرزا
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۱۶
منبع پیام:refrenceرهاورد
تایم فریم:
1 روز
مدت اعتبار:
179 روز
نقطه ورود:
۸٬۶۰۰
حد سود:
۱۲٬۱۸۰
اولین حمایت:
۸٬۰۰۰
اشتراک گذاری
حدیث حاجی میرزا
حدیث حاجی میرزا
رتبه: 192
0.2
خرید،تکنیکال،حدیث حاجی میرزا
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۱۶
منبع پیام:refrenceرهاورد
تایم فریم:
1 هفته
مدت اعتبار:
179 روز
نقطه ورود:
۱۲٬۳۰۰
حد سود:
۱۶٬۷۰۰
اشتراک گذاری
حدیث حاجی میرزا
حدیث حاجی میرزا
رتبه: 192
0.2
،تکنیکال،حدیث حاجی میرزا
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۱/۱۶
منبع پیام:refrenceرهاورد
تایم فریم:
1 هفته
اولین حمایت:
۳۰٬۰۰۰
اشتراک گذاری
حدیث حاجی میرزا
حدیث حاجی میرزا
رتبه: 192
0.2
،تکنیکال،حدیث حاجی میرزا
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۱/۱۶
منبع پیام:refrenceرهاورد
تایم فریم:
1 هفته
اولین مقاومت:
۵٬۷۰۰
اشتراک گذاری
حدیث حاجی میرزا
حدیث حاجی میرزا
رتبه: 192
0.2
خرید،تکنیکال،حدیث حاجی میرزا
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۱۶
منبع پیام:refrenceرهاورد
تایم فریم:
1 هفته
نقطه ورود:
۲۰٬۱۵۰
حد سود:
۲۱٬۶۰۰
اولین حمایت:
۱۸٬۰۰۰
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها