ورود/ثبت‌نام
سیگنال های برتر بورس

سیگنال های برتر بورس

@g_1605036969

تعداد دنبال کننده:2
تاریخ عضویت :۱۴۰۰/۹/۱۳
شبکه اجتماعی تریدر :refrence
بورس
1054
23
رتبه بین 8248 تریدر
-4.2%
بازدهی ماه اخیر تریدر
(میانگین بازدهی ماه اخیر 100 تریدر برتر :4.6%)
(میانگین بازدهی ماه اخیر شاخص کل :0.6%)
قدرت تحلیل
2.1
10000تعداد پیام
فیلتر
سیگنال های برتر بورس
سیگنال های برتر بورس
رتبه: 1054
2.1
خرید نماد ذوب خساپا ------------------- March 31st 2024, 12:00:00 pm
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۱/۱۲
قیمت لحظه انتشار:
۳٬۴۶۳
اشتراک گذاری
سیگنال های برتر بورس
سیگنال های برتر بورس
رتبه: 1054
2.1
خرید نماد ذوب ------------------- March 30th 2024, 12:00:00 pm
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۱/۱۱
قیمت لحظه انتشار:
۳٬۴۶۳
اشتراک گذاری
سیگنال های برتر بورس
سیگنال های برتر بورس
رتبه: 1054
2.1
خرید نماد خساپا ذوب کسعدی ختوقا شاخص کل بورس فملی ------------------- March 29th 2024, 12:00:00 pm
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۱۰
اشتراک گذاری
سیگنال های برتر بورس
سیگنال های برتر بورس
رتبه: 1054
2.1
خرید نماد خساپا فملی ذوب ------------------- March 28th 2024, 12:00:00 pm
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۹
اشتراک گذاری
سیگنال های برتر بورس
سیگنال های برتر بورس
رتبه: 1054
2.1
خرید نماد خساپا چکاپا خودرو وتجارت ------------------- March 27th 2024, 12:00:00 pm
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۸
اشتراک گذاری
سیگنال های برتر بورس
سیگنال های برتر بورس
رتبه: 1054
2.1
خرید نماد خساپا اهرم خودرو گدنا ------------------- March 26th 2024, 12:00:00 pm
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۱/۷
قیمت لحظه انتشار:
۲٬۶۴۳
اشتراک گذاری
سیگنال های برتر بورس
سیگنال های برتر بورس
رتبه: 1054
2.1
خرید نماد شاخص کل بورس ثشرق ------------------- March 20th 2024, 12:00:00 pm
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۱
اشتراک گذاری
سیگنال های برتر بورس
سیگنال های برتر بورس
رتبه: 1054
2.1
خرید نماد شاخص کل بورس خساپا خودرو ذوب وبصادر ثشرق ------------------- March 18th 2024, 12:00:00 pm
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۲۸
قیمت لحظه انتشار:
۲٬۰۰۶
اشتراک گذاری
سیگنال های برتر بورس
سیگنال های برتر بورس
رتبه: 1054
2.1
خرید نماد خودرو وبصادر خساپا ------------------- March 17th 2024, 12:00:00 pm
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۲۷
قیمت لحظه انتشار:
۲٬۰۱۰
اشتراک گذاری
سیگنال های برتر بورس
سیگنال های برتر بورس
رتبه: 1054
2.1
خرید نماد خساپا خودرو دانا شاخص کل بورس اخابر ------------------- March 16th 2024, 12:00:00 pm
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۲۶
قیمت لحظه انتشار:
۱۰٬۱۱۰
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها