ورود/ثبت‌نام
شکارچی بازار

شکارچی بازار

@g_1268512131

تعداد دنبال کننده:3
تاریخ عضویت :۱۳۹۹/۱۰/۲۰
شبکه اجتماعی تریدر :refrence
بورس
478
رتبه بین 7860 تریدر
-2.5%
بازدهی ماه اخیر تریدر
(میانگین بازدهی ماه اخیر 100 تریدر برتر :4.1%)
(میانگین بازدهی ماه اخیر شاخص کل :1.7%)
قدرت تحلیل
2.1
2077تعداد پیام
شکارچی بازار
شکارچی بازار
رتبه: 478
2.1
خساپا خگستر ورنا مجددا صف خرید شدند خودرو آخ نگفت صفش
نوع سیگنال: خنثی
15 ساعت پیش
اشتراک گذاری
شکارچی بازار
شکارچی بازار
رتبه: 478
2.1
،تکنیکال،شکارچی بازار
توسن حقوقیا وحشی شدن نشستن صف فروش @Market_Hunter
نوع سیگنال: خنثی
16 ساعت پیش
تایم فریم:
1 روز
اشتراک گذاری
شکارچی بازار
شکارچی بازار
رتبه: 478
2.1
،شکارچی بازار
حمله صندوق ها به خودروسازان در بهمن ماه خاور ۱۲۲ میلیارد تومن خودرو ۱۱۸ میلیارد تومن خساپا ۹۰ میلیارد تومن خزامیا ۸۲ میلیارد تومن گروه جا مانده خودرو سازی @Market_Hunter
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۱۲
اشتراک گذاری
شکارچی بازار
شکارچی بازار
رتبه: 478
2.1
،شکارچی بازار
خزامیا به صف نشست @Market_Hunter
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۱۲
اشتراک گذاری
شکارچی بازار
شکارچی بازار
رتبه: 478
2.1
،شکارچی بازار
وات د فاز کترام
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۱۲
اشتراک گذاری
شکارچی بازار
شکارچی بازار
رتبه: 478
2.1
صف عجیب و غریب تو خساپا .... تیموری بای بای؟
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۱۲
اشتراک گذاری
شکارچی بازار
شکارچی بازار
رتبه: 478
2.1
رنج خودرو و صف😕
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۱۲
اشتراک گذاری
شکارچی بازار
شکارچی بازار
رتبه: 478
2.1
گروه خودرویی مورد توجه بازار ورنا صف وساپا صف خگستر مثبت ۵ خودرو مثبت ۲ خکاوه آستانه صف @Market_Hunter
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۱۲
اشتراک گذاری
شکارچی بازار
شکارچی بازار
رتبه: 478
2.1
خرید،شکارچی بازار
خرینگ | 1250-1350 فرصت خوبی برا خرید @Market_Hunter
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۱۱
اشتراک گذاری
شکارچی بازار
شکارچی بازار
رتبه: 478
2.1
خرید،شکارچی بازار
خکاوه منفی های جذاب
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۱۱
اشتراک گذاری
شکارچی بازار
شکارچی بازار
رتبه: 478
2.1
،شکارچی بازار
واحیا طی 11 سال اخیر 4 بار درین حد خار شده که نتیجه بعد از خار شدنش رو مشاهده میکنید
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۱۱
اشتراک گذاری
شکارچی بازار
شکارچی بازار
رتبه: 478
2.1
خرید،بنیادی،شکارچی بازار
فسازان در موقعیت عالی برای سرمایه‌گذاری... بشدت تکنیکال جذابی این نماد داره که تلفیق آن با سود انتظاری سال 1403 ، میشه گفت یکجورایی کف نماد رو روی محدوده 430 - 405 تومن بسته . به لحاظ بنیادی پیش‌بینی میکنم با فروش 7.55 همتی با حاشیه سود خالص 6% حوالی 1132 ریال سودسازی برای سال 1403 داشت (مفروضات این شرکتو بسیار محتاطانه محاسبه کردم ) بنابراین P/e fw 1403 بدون احتساب کسر سود مجمع 1402 روی 4.14 واحد قرار می‌گیرد که مقدار بسیار جذابی ‌هست 🔥🔥🚀 @Market_Hunter
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۱۱
اشتراک گذاری
شکارچی بازار
شکارچی بازار
رتبه: 478
2.1
خرید،شکارچی بازار
دسینا تکنیکالی با حفظ حمایت 1670 - 1590 تومن جذابه 🧐 @Market_Hunter
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۱۰
اشتراک گذاری
شکارچی بازار
شکارچی بازار
رتبه: 478
2.1
💠 تحرکات صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید در دوره 1 ماهه منتهی به 1402/11/30 نوع صندوق: قابل‌ معامله سهامی جمع سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام: 1239 میلیارد تومان مدیر صندوق: سبدگردان مفید 🕯 بازدهی صندوق در یک سال گذشته: -4.18 درصد جمع ارزش فروش طی دوره: 69.381 میلیارد تومان و در مجموع شناسایی 6.913 میلیارد تومان زیان جمع ارزش خرید طی دوره: 548.467 میلیارد تومان 🔽فروش #فولاد به ارزش 16.194 میلیارد تومان و شناسایی 1.299 میلیارد تومان زیان 🔽فروش #کاوه به ارزش 11.378 میلیارد تومان و شناسایی 0.538 میلیارد تومان زیان 🔽فروش #ستران به ارزش 8.564 میلیارد تومان و شناسایی 1.244 میلیارد تومان زیان 🔽فروش #وپخش به ارزش 7.646 میلیارد تومان و شناسایی 0.388 میلیارد تومان زیان 🔽فروش #فصبا به ارزش 6.301 میلیارد تومان و شناسایی 2.007 میلیارد تومان زیان 🔽فروش #شفا به ارزش 6.027 میلیارد تومان و شناسایی 1.071 میلیارد تومان زیان 🔽فروش #فملی به ارزش 4.409 میلیارد تومان و شناسایی 0.233 میلیارد تومان زیان 🔽فروش #سکرما به ارزش 2.58 میلیارد تومان و شناسایی 0.1 میلیارد تومان زیان 🔽فروش #کپارس به ارزش 2.511 میلیارد تومان و شناسایی 0.154 میلیارد تومان زیان 🔽فروش #خودرو به ارزش 1.363 میلیارد تومان و شناسایی 0.018 میلیارد تومان زیان 🔽فروش #فنر به ارزش 1.212 میلیارد تومان و شناسایی 0.366 میلیارد تومان سود 🔽فروش #فروژ به ارزش 1.197 میلیارد تومان و شناسایی 0.227 میلیارد تومان زیان 🔼خرید #خودرو به ارزش 104.53 میلیارد تومان 🔼خرید #خاور به ارزش 62.762 میلیارد تومان 🔼خرید #خساپا به ارزش 60.802 میلیارد تومان 🔼خرید #خبهمن به ارزش 47.14 میلیارد تومان 🔼خرید #خدیزل به ارزش 27.192 میلیارد تومان 🔼خرید #خزامیا به ارزش 26.723 میلیارد تومان 🔼خرید #فخاس به ارزش 26.212 میلیارد تومان 🔼خرید #خگستر به ارزش 26.138 میلیارد تومان 🔼خرید #خپارس به ارزش 20.464 میلیارد تومان 🔼خرید #فنورد به ارزش 18.186 میلیارد تومان 🔼خرید #ورنا به ارزش 14.72 میلیارد تومان 🔼خرید #وساپا به ارزش 14.396 میلیارد تومان 🔼خرید #خریخت به ارزش 9.929 میلیارد تومان 🔼خرید #خکاوه به ارزش 9.858 میلیارد تومان 🔼خرید #خکار به ارزش 8.932 میلیارد تومان 🔼خرید #خفنر به ارزش 8.859 میلیارد تومان 🔼خرید #ختور به ارزش 8.716 میلیارد تومان 🔼خرید #خزر به ارزش 6.97 میلیارد تومان 🔼خرید #خریخت به ارزش 6.564 میلیارد تومان 🔼خرید #خموتور به ارزش 6.436 میلیارد تومان 🔼خرید #خشرق به ارزش 6.432 میلیارد تومان 🔼خرید #خچرخش به ارزش 6.313 میلیارد تومان 🔼خرید #خرینگ به ارزش 4.078 میلیارد تومان 🔼خرید #خلنت به ارزش 3.64 میلیارد تومان 🔼خرید #چدن به ارزش 3.461 میلیارد تومان 🔼خرید #خمحور به ارزش 3.13 میلیارد تومان 🔼خرید #آردینه به ارزش 2.953 میلیارد تومان 🔼خرید #فنر به ارزش 2.932 میلیارد تومان ❤️🧐@FundProbe
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۱۰
اشتراک گذاری
شکارچی بازار
شکارچی بازار
رتبه: 478
2.1
#خزامیا توضیحاتی کامل از زامیاد شاهرود و فلسفه احداث آن صفر تا صد ماجرا در این کلیپ که توسط تیم دکتر خانی نماینده شاهرود ساخته شده است کارخانه ای برای تولید ۲۵ هزار ماشین سنگین و نیمه سنگین و اشتغال مستقیم و غیر مستقیم ۱۰ هزار نفر جالبه تو کلیپ همه ون هامون هامون میکنن ولی مردک تسبیح بدست تو شرکت میگه ون هامون چیه تا حالا اسمشو نشنیدم😕 نکته جالب کلیپ ساخت سوله ها در شمال کشور در حال پیگیری هست و افتتاح سالن مونتاژ بزودی به سرانجام رسید ... بزرگترین سایت تولید ماشینهای تجاری در حال ساخته ولی مارکت شرکت ۱۵ همته البته خب فرصت نابی دادن به بعضیا تا بتونن سهم ارزشمند رو تو کف های قیمتی بخرن و یسریام به قدری خسته کردن که اقدام به فروش کنن سال بعد نیسان پادرا باراد محصولات اصلی بود تا ببینیم ون هامون چی میشه ... (البته تسبیح بدست توام انشالله مکبر مسجد زامیاد میشی تا بی نصیب نمونی الدنگ) @Market_Hunter
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۹
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها