ورود/ثبت‌نام
حسین سمیعی (گالری سیگنال)

حسین سمیعی (گالری سیگنال)

@g_1209583750

تعداد دنبال کننده:22
تاریخ عضویت :۱۴۰۲/۴/۲۵
شبکه اجتماعی تریدر :refrence
بورس
1326
رتبه بین 8533 تریدر
-13.1%
بازدهی ماه اخیر تریدر
(میانگین بازدهی ماه اخیر 100 تریدر برتر :-2.6%)
(میانگین بازدهی ماه اخیر شاخص کل :-8.1%)
قدرت تحلیل
3.5
2956تعداد پیام

فیلتر

نوع سیگنال

حسین سمیعی (گالری سیگنال)
حسین سمیعی (گالری سیگنال)
رتبه: 1326
3.5

تقریبا ۱۳۰۰واحد مثبت وضعیت بازار مطلوب صف خرید خساپا رو شاهد هستیم

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۱۰
قیمت لحظه انتشار:
۲٬۸۰۰
اشتراک گذاری
حسین سمیعی (گالری سیگنال)
حسین سمیعی (گالری سیگنال)
رتبه: 1326
3.5
خرید،تکنیکال،حسین سمیعی (گالری سیگنال)

#کساپا حمایت بعدی ۶۴۸تومان

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۲/۹
تایم فریم:
1 روز
نقطه ورود:
۹٬۸۸۱
قیمت لحظه انتشار:
۹٬۴۵۰
اشتراک گذاری
حسین سمیعی (گالری سیگنال)
حسین سمیعی (گالری سیگنال)
رتبه: 1326
3.5

#کساپا اپدیت👇👇👇

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۹
قیمت لحظه انتشار:
۹٬۱۱۰
اشتراک گذاری
حسین سمیعی (گالری سیگنال)
حسین سمیعی (گالری سیگنال)
رتبه: 1326
3.5
خرید،تکنیکال،حسین سمیعی (گالری سیگنال)

#شپاکسا اپدیت همچنان درحال استراحت

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۲/۹
تایم فریم:
1 روز
نقطه ورود:
۱٬۹۲۹
قیمت لحظه انتشار:
۱٬۹۲۹
اشتراک گذاری
حسین سمیعی (گالری سیگنال)
حسین سمیعی (گالری سیگنال)
رتبه: 1326
3.5

#شپاکسا اپدیت👇👇👇

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۹
قیمت لحظه انتشار:
۱٬۹۲۹
اشتراک گذاری
حسین سمیعی (گالری سیگنال)
حسین سمیعی (گالری سیگنال)
رتبه: 1326
3.5
خرید،تکنیکال،حسین سمیعی (گالری سیگنال)

#خودرو اپدیت

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۲/۹
نقطه ورود:
۳٬۱۲۹
حد سود:
۵٬۰۰۰
قیمت لحظه انتشار:
۳٬۱۲۹
اشتراک گذاری
حسین سمیعی (گالری سیگنال)
حسین سمیعی (گالری سیگنال)
رتبه: 1326
3.5

#خودرو اپدیت👇👇👇

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۹
قیمت لحظه انتشار:
۳٬۱۲۹
اشتراک گذاری
حسین سمیعی (گالری سیگنال)
حسین سمیعی (گالری سیگنال)
رتبه: 1326
3.5
،تکنیکال،حسین سمیعی (گالری سیگنال)

#غفارس نزدیک اولین مقاومت ۱۲۰۰تا ۱۳۰۰تومان

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۹
تایم فریم:
1 روز
اولین حمایت:
۱۱٬۰۵۰
اولین مقاومت:
۱۳٬۰۰۴
قیمت لحظه انتشار:
۱۱٬۰۵۰
اشتراک گذاری
حسین سمیعی (گالری سیگنال)
حسین سمیعی (گالری سیگنال)
رتبه: 1326
3.5

#غفارس اپدیت👇👇👇

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۹
قیمت لحظه انتشار:
۱۱٬۰۵۰
اشتراک گذاری
حسین سمیعی (گالری سیگنال)
حسین سمیعی (گالری سیگنال)
رتبه: 1326
3.5
خرید،حسین سمیعی (گالری سیگنال)

#سدبیر پس از شکست حمایت ۴۶۰۰تومن ۳۴۰۰میتواند حمایت محکمی باشد روند احتمالی خط سبز

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۲/۳
قیمت لحظه انتشار:
۳۹٬۳۰۰
اشتراک گذاری
سلب مسئولیت

هر محتوا و مطالب مندرج در سایت و کانال‌های رسمی ارتباطی سهمتو، جمع‌بندی نظرات و تحلیل‌های شخصی و غیر تعهد آور بوده و هیچگونه توصیه‏ای مبنی بر خرید، فروش، ورود و یا خروج از بازار بورس و ارز دیجیتال نمی باشد. همچنین کلیه اخبار و تحلیل‌های مندرج در سایت و کانال‌ها، صرفا بازنشر اطلاعات از منابع رسمی و غیر رسمی داخلی و خارجی است و بدیهی است استفاده کنندگان محتوای مذکور، مسئول پیگیری و حصول اطمینان از اصالت و درستی مطالب هستند. از این رو ضمن سلب مسئولیت اعلام می‌دارد مسئولیت هرنوع تصمیم گیری و اقدام و سود و زیان احتمالی در بازار سرمایه و ارز دیجیتال، با شخص معامله گر است.

نماد برگزیده
برترین تریدر‌
دنبال شده
هشدار