ورود/ثبت‌نام
استراتژی های قدرتمند بورس

استراتژی های قدرتمند بورس

@g_1031444995

تعداد دنبال کننده:6
تاریخ عضویت :۱۳۹۹/۸/۱۸
شبکه اجتماعی تریدر :refrence
بورس
جزو 80 تریدر برتر
80
رتبه بین 7859 تریدر
0%
بازدهی ماه اخیر تریدر
(میانگین بازدهی ماه اخیر 100 تریدر برتر :2.9%)
(میانگین بازدهی ماه اخیر شاخص کل :1.9%)
قدرت تحلیل
2.2
893تعداد پیام
استراتژی های قدرتمند بورس
استراتژی های قدرتمند بورس
رتبه: 80
2.2
میزان سود دهی ثزاگرس شد 89 درصد . www.bourse124.com
نوع سیگنال: خنثی
4 ساعت پیش
اشتراک گذاری
استراتژی های قدرتمند بورس
استراتژی های قدرتمند بورس
رتبه: 80
2.2
کاربران اندیکاتور ITM نمودار #کچاد #غمارگ را با اندیکاتور ITM زیر نظر داشته باشید. www.bourse124.com
نوع سیگنال: خنثی
5 ساعت پیش
اشتراک گذاری
استراتژی های قدرتمند بورس
استراتژی های قدرتمند بورس
رتبه: 80
2.2
لیست امروز یک شنبه برای نوسانگیری 13 / 12 / 1402 فن افزار وسنا سفار وهور 💯 قبل از خرید با ITM بررسی شود www.bourse124.com
نوع سیگنال: خرید
5 ساعت پیش
اشتراک گذاری
استراتژی های قدرتمند بورس
استراتژی های قدرتمند بورس
رتبه: 80
2.2
،تکنیکال،استراتژی های قدرتمند بورس
#وپارس آپدیت جدید میزان سود دهی از زمان صدور سیگنال خرید توسط اندیکاتور ITM تا این لحظه 16 درصد می باشد . www.bourse124.com
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۱۲
اشتراک گذاری
استراتژی های قدرتمند بورس
استراتژی های قدرتمند بورس
رتبه: 80
2.2
،تکنیکال،استراتژی های قدرتمند بورس
#سقاین آپدیت جدید میزان سود دهی از زمان صدور سیگنال خرید توسط اندیکاتور ITM تا این لحظه 15 درصد می باشد . www.bourse124.com
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۱۲
اشتراک گذاری
استراتژی های قدرتمند بورس
استراتژی های قدرتمند بورس
رتبه: 80
2.2
لیست امروز چهار شنبه برای نوسانگیری 12 / 12 / 1402 ولپارس وملل خراسان 💯 قبل از خرید با ITM بررسی شود توجه مهم : کاربران ITM اگر اندیکاتور سیگنال خرید داد سهم را خریداری نمائید . www.bourse124.com
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۱۲
اشتراک گذاری
استراتژی های قدرتمند بورس
استراتژی های قدرتمند بورس
رتبه: 80
2.2
کاربران اندیکاتور ITM نمودار #بوعلی #ثاخت را با اندیکاتور ITM زیر نظر داشته باشید. www.bourse124.com
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۹
اشتراک گذاری
استراتژی های قدرتمند بورس
استراتژی های قدرتمند بورس
رتبه: 80
2.2
لیست امروز چهار شنبه برای نوسانگیری 09 / 12 / 1402 سپیدار وآذر صنم وصنعت دامین مادیرا 💯 قبل از خرید با ITM بررسی شود www.bourse124.com
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۹
اشتراک گذاری
استراتژی های قدرتمند بورس
استراتژی های قدرتمند بورس
رتبه: 80
2.2
،تکنیکال،استراتژی های قدرتمند بورس
#حفارس آپدیت جدید میزان سود دهی از زمان صدور سیگنال خرید توسط اندیکاتور ITM تا این لحظه 21 درصد می باشد . www.bourse124.com
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۸
اشتراک گذاری
استراتژی های قدرتمند بورس
استراتژی های قدرتمند بورس
رتبه: 80
2.2
کاربران اندیکاتور ITM نمودار #سدبیر #حاریا را با اندیکاتور ITM زیر نظر داشته باشید. www.bourse124.com
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۸
اشتراک گذاری
استراتژی های قدرتمند بورس
استراتژی های قدرتمند بورس
رتبه: 80
2.2
لیست امروز سه شنبه برای نوسانگیری 08 / 12 / 1402 کگاز شکلر قرن غشهد وهور 💯 قبل از خرید با ITM بررسی شود www.bourse124.com
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۸
اشتراک گذاری
استراتژی های قدرتمند بورس
استراتژی های قدرتمند بورس
رتبه: 80
2.2
کاربران اندیکاتور ITM نمودار #ولکار #چدن #پردیس #استقلال را با اندیکاتور ITM زیر نظر داشته باشید. www.bourse124.com
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۷
اشتراک گذاری
استراتژی های قدرتمند بورس
استراتژی های قدرتمند بورس
رتبه: 80
2.2
لیست امروز دو شنبه برای نوسانگیری 07 / 12 / 1402 ومهان غبشهر تبرک وهور قشیر چافست 💯 قبل از خرید با ITM بررسی شود www.bourse124.com
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۷
اشتراک گذاری
استراتژی های قدرتمند بورس
استراتژی های قدرتمند بورس
رتبه: 80
2.2
لیست امروز شنبه برای نوسانگیری 5 / 12 / 1402 ثتران شفارس وپاسار 💯 قبل از خرید با ITM بررسی شود www.bourse124.com
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۵
اشتراک گذاری
استراتژی های قدرتمند بورس
استراتژی های قدرتمند بورس
رتبه: 80
2.2
کاربران اندیکاتور ITM نمودار #وثوق را با اندیکاتور ITM زیر نظر داشته باشید. www.bourse124.com
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۲
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها