ورود/ثبت‌نام
_فقط پیشنهاد خرید_

_فقط پیشنهاد خرید_

@g_1007375191

تعداد دنبال کننده:0
تاریخ عضویت :۱۴۰۲/۴/۱۴
شبکه اجتماعی تریدر :refrence
بورس
255
رتبه بین 7860 تریدر
0%
بازدهی ماه اخیر تریدر
(میانگین بازدهی ماه اخیر 100 تریدر برتر :3.2%)
(میانگین بازدهی ماه اخیر شاخص کل :1.7%)
قدرت تحلیل
2.1
398تعداد پیام
_فقط پیشنهاد خرید_
_فقط پیشنهاد خرید_
رتبه: 255
2.1
اینکه تو این بازار سهم را از مثبت کامل ببری صف فروش واقعا هنر دارید ( #ثتران )
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۱۲
اشتراک گذاری
_فقط پیشنهاد خرید_
_فقط پیشنهاد خرید_
رتبه: 255
2.1
#پلاسک زیر نظر
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۱۲
اشتراک گذاری
_فقط پیشنهاد خرید_
_فقط پیشنهاد خرید_
رتبه: 255
2.1
یک نکته عجیب در چند روز اخیر در بازار قابل توجه بود نمادهایی که از دهه اخر بهمن به این طرف به مجمع مخصوصا مجمع افزایش سرمایه رفتند ، علیرغم بازار خراب و فشار عرضه ، با صف خرید بازگشایی شدند 😳😳 نمونه اش #میهن #کتوکا مگه چی تو مجمع اینها گفتند؟؟!!!
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۸
اشتراک گذاری
_فقط پیشنهاد خرید_
_فقط پیشنهاد خرید_
رتبه: 255
2.1
#وآذر زیر نظر
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۸
اشتراک گذاری
_فقط پیشنهاد خرید_
_فقط پیشنهاد خرید_
رتبه: 255
2.1
#ثتران زیر نظر
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۷
اشتراک گذاری
_فقط پیشنهاد خرید_
_فقط پیشنهاد خرید_
رتبه: 255
2.1
#آباد زیر نظر
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۷
اشتراک گذاری
_فقط پیشنهاد خرید_
_فقط پیشنهاد خرید_
رتبه: 255
2.1
#حفارس 👆😎
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۵
اشتراک گذاری
_فقط پیشنهاد خرید_
_فقط پیشنهاد خرید_
رتبه: 255
2.1
حق استفاده نشده (حراجی) #کساپا آگهی شد اون 36 روز صف فروش قفل و برداشتن صف فروش و توجه یکههههوییی ناظر و ابطال معاملات را یادتون هست؟؟؟ حالا فهمیدید برای چی معاملات ابطال شد؟؟ سرتاسر فساد و رانت خواری
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۲
اشتراک گذاری
_فقط پیشنهاد خرید_
_فقط پیشنهاد خرید_
رتبه: 255
2.1
#غناب و احتمال نوسان معکوس
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۲
اشتراک گذاری
_فقط پیشنهاد خرید_
_فقط پیشنهاد خرید_
رتبه: 255
2.1
#نطرین زیر نظر
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۲
اشتراک گذاری
_فقط پیشنهاد خرید_
_فقط پیشنهاد خرید_
رتبه: 255
2.1
#حفارس زیر نظر
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۲
اشتراک گذاری
_فقط پیشنهاد خرید_
_فقط پیشنهاد خرید_
رتبه: 255
2.1
چند روزی است بانک دی در حال فروش و خروج از #فاراک است این میتواند برای سهم خوب باشد
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۲
اشتراک گذاری
_فقط پیشنهاد خرید_
_فقط پیشنهاد خرید_
رتبه: 255
2.1
#دامین زیر نظر
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۲
اشتراک گذاری
_فقط پیشنهاد خرید_
_فقط پیشنهاد خرید_
رتبه: 255
2.1
#سامان زیر نظر
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۱
اشتراک گذاری
_فقط پیشنهاد خرید_
_فقط پیشنهاد خرید_
رتبه: 255
2.1
#خودکفا احتمال نوسان معکوس
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۱
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها