ورود/ثبت‌نام

تحلیل نبض بازار بورس درباره سهام کلوند در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۰

https://sahmeto.com/messages/967633
نبض بازار بورس
نبض بازار بورس
رتبه: 915
3.2
🟣 مجامع شرکت‌ها، تیر ۱۴۰۲: 🔸مجامع عمومی عادی سالیانه: ۲۰ تیر: بزاگرس، نوری، کساپا، سویچ، زدشت، تایرا، غسالم، غپاک ۲۱ تیر: کطبس، حتاید، پارس، شبهرن، چدن، وامین، ساراب، غدیس، مبین، وامین، دسینا، تپسی، قزوین، فسرب، وکمینا، لسرما ۲۲ تیر: نطرین، ختور، مادیرا، گپارس، ذوب ۲۴ تیر: کمین، خنصیر، دلقما، شبریز، خبهمن، تفیرو، سرچشمه، دزهراوی، بساما، سامان، زمگسا، وساپا ۲۵ تیر: پشاهن، اپرداز، کالا، نتوس، البرز، شاروم، شستان، وبانک، خپارس، تک نیرو، ولملت، فوکا، فتوسا، کیمیا، تکشا، میهن، وسدید، کلوند ۲۶ تیر: خلنت، زکشت، غمهرا، سیتا، امیران، وآرین، کوثر، آسیا، دابور، وحافظ، حفاری، وکار، شراز، انرژی، بجهرم ۲۷ تیر: خکار، فولاژ، شفارس، کیسون، زاگرس، دروز. تسفا، ونیرو، شساخت، کبافق، وسنا، باران، وتعاون، کسرا، شکبیر ۲۸ تیر: ولتجار، وامیر، بتک، نشار، کمقره، فخوز، وشهر، بفجر، خساپا، خکمک، شکام، پدرخش، سلار، پتایر، فسپا، کحافظ، حبندر، کایزد، غنوش، وپاسار، آسیاتک، شبندر، شپاس، بورس، فزرین، زرنام، بکابل، وسینا، تبرک، نتوس، غشهداب، خودرو، ودی، غزر، غکورش، لخانه ۲۹ تیر: وتوشه، غالبر، کویر، حفارس، شرنگی، خاهن، سکارون، فنوال، وپسا، ولکار، غاذر، لکما، فولاد، کقزوی، کاسپین، کمین، ونوین، پاکشو، قچار، وخاور، خپویش، وپارس، وسین، ولکار، زکوثر، سباقر ۳۰ تیر: شپنا ۳۱ تیر: فردوس، دی، پارتا، ولراز، وگردش. خرینگ، فملی، ساذری، شسم، بخاور، قصفها، سمایه، سدبیر، حگردش، آینده، دانا، فایرا، حریل، سمگا، سصفها، خفولا، چکارن، آبین، خرینگ، های‌وب، نیرو، آریان، دحاوی، خنصیر، شتران، کروی، کگاز، وپخش، حشکوه 🔹مجامع عمومی فوق العاده: ۲۱ تیر: خدیزل (سرمایه)
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۴/۲۰
قیمت لحظه انتشار:
۴۷٬۸۷۰
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها