ورود/ثبت‌نام

تحلیل سرمایه گذاری برای آینده بهتر درباره سهام دهدشت در تاریخ ۱۴۰۳/۱/۱۹

https://sahmeto.com/messages/1788140
سرمایه گذاری برای آینده بهتر
سرمایه گذاری برای آینده بهتر
رتبه: 1117
2.6

💎 برترین های بازار 📅 بروزرسانی ۱۲:۳۷ ۱۹ / ۱ / ۱۴۰۳ 🔹 بیشترین قدرت خریداران حقیقی: #آفرین #ویستا #کیمیاتک #استقلال #وکبهمن #پرسپولیس #جاودان #ولکارح #امینح #بپیوند 🔸 بیشترین ورود پول حقیقی: #وبملت #طلا #سیمانو #توان #ونوین #اهرم #ذوب #وخارزم #نوری #مثقال 🔹 بیشترین ورود پول حقوقی: #فزر #خودرو #خساپا #دارا_یکم #فولاد #خگستر #شپنا #ثفارس #کهربا #کگاز 🔸 قوی ترین صف های خرید: #وبملت #ثزاگرس #دهدشت #آبین #چنوپا #وایرا #کازرو #ممسنی #داوه #ثپردیس 🔹 قوی ترین صف های فروش: #فنرژی #خفولا #کارام #وثنو #خکاوه #ثعتما #کیسون #ولرازح #غناب #تمحرکه 🔸 بیشترین حجم معامله شده به نسبت تعداد سهام شرکت: #اتوآگاه #شتاب #پتروآگاه #موج #توان #اهرم #پرتو #حشکوه #خودران #متال 🔹 سهام دارای الگوی تیک: #وایران #حتاید #غزر #امینح #چافست #سیستم #دانا #لابسا #چفیبر #سخزر 🔸 سهام دارای الگوی ساعت: #وایران #ولملت #امینح #درازک #غگل #چافست #فارس #فلامی #خفنر #ثنوسا

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۱۹
اشتراک گذاری
نماد برگزیده
برترین تریدر
دنبال شده
هشدار