ورود/ثبت‌نام

تحلیل بورس جسی لیور مور درباره سهام وهنر در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۱

https://sahmeto.com/messages/1405438
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (72) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #وپارس (305.8M) #حکشتی (40.9M) #سیتا (24.3M) #قصفها (2.1M) #پی پاد (10.8M) #پلاست (9M) #فروسیل (9.4M) #تپکو (48.6M) #خودکفا (14.4M) #خاور (31.4M) #کرومیت (13.2M) #آریان (15.5M) #کیسون (31.3M) #وحافظح (21.3M) #وحافظ (13.3M) #تفیرو (1.1M) #قاسم (6.8M) #وبصادر (23.3M) #خپارس (37.9M) #وبیمه (30.5M) #وملی (215.4K) #توریل (5.8M) #سباقر (1.8M) #سفارس (730.4K) #بکاب (2.2M) #ثشرق (1.1M) #واتی (2.6M) #وثخوز (465.9K) #وملت (4.9M) #دعبید (1.2M) #دامین (3.1M) #ممسنی (1.2M) #خلیبل (5.4M) #کساپا (540.8K) #نمرینو (345.4K) #وهنر (2.5M) #وثنو (3M) #واحیا (1.2M) #وطوبی (5M) #شمواد (94.7K) #وملل (4M) #کابگن (1.2M) #غپونه (0.9M) #دتهران‌ (6.9M) #فلامی (1.1M) #خکرمان (1.8M) #گلدیرا (1.1M) #کمرجان (1.3M) #شزنگ (90.6K) #وایرا (1.1M) #زماهان (646.8K) #نبروج (579.9K) #وسالت (366.6K) #ستران (709.2K) #فگستر (1.1M) #غیوان (281.3K) #آ س پ (255.2K) #فبیرا (1M) #لپیام (50.9K) #دقاضی (51K) #تپولا (3K) #مادیرا (578.8K) #غشاذر (323.5K) #تمحرکه (233.7K) #ولانا (8.6K) #غگز (317.7K) #پارسیان (379.1K) #پخش (9.7K) #گکیش (4K) #شفا (13.3K) #ولیز (5.1K) #نشار (2.2M)         ⏱ 📆 ۱۴۰۲/۰۹/۱۱  ۱۲:۳۰
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۱۱
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها