آموزش
رتبه:123
دنبال کننده:85K

#تاپیکو

#خساپا

#ثامید

#وبصادر

#گکوثر

#حتوکا

#حسیر

#شستا

سهام کم ریسک از لحاظ قیمتی در محدود بسیار جذاب جهت خرید

نمایش بیشتر