آموزش
رتبه:123
دنبال کننده:45K

نکته دیگر نوع حمایت هاست که به نظر بی برنامگی را نشان میدهد

مثلا روز گذشته حقوقی ها بیش از 635 میلیون #خساپا خریدند

ولی این خریدها عموما به یک ساعت پایانی بازار و در محدوده منفی ختم شده بود

در حالی که اگر کمی زودتر این حمایت ها انجام میشد چه بسا جو روانی ان به بقیه نماد ها هم سرایت میکرد و باعث کاهش فشار فروش میشد

البته سایپا یک مثال بود برای #خودرو و #شتران و #شبندر و #فولاد و #فملی و ......همین داستان برقرار بوده و هست

نمایش بیشتر