ورود/ثبت‌نام

تحلیل ️️مثبت سبز درباره سهام رانفور در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۱۳

https://sahmeto.com/messages/1306147
️️مثبت سبز
️️مثبت سبز
رتبه: 5
2.5
مرور تحلیلهای مهم کانال مثبت سبز 👇🏻👇🏻 شستا | شتران | فارس | وغدیر | خساپا | خگستر شاخص_کل [ نوشتاری ] شاخص_کل [ چارتی ] بیتکوین [ BTC ] ثمسکن | کپرور | دامین | بالاس | کاما | ثاخت کرمان | کماسه | بکام | رانفور | مادیرا | فسپا سباقر | سباقر | غگل | زفکا | ثبهساز برای دیدن تحلیلها ، روی اسم آنها کلیک کنید و تحلیلها را بادقت ببینید و مطالعه کنید. @Mosbst_Sabz | مثبت سبز
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۱۳
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها