ورود/ثبت‌نام

تحلیل بورس جسی لیور مور درباره سهام کابگن در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۳

https://sahmeto.com/messages/1282438
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (35) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #فاذر (122.8M) #سبهان (1.6M) #آریان (30.7M) #سفار (451.2K) #تفیرو (2M) #لازما (1.5M) #سدور (8.5M) #وایرا (15.6M) #سدشت (0.9M) #ولراز (0.9M) #بالبر (2.1M) #غشهد (14.7M) #ثرود (4M) #کساپا (2.5M) #ثتوسا (1.2M) #وآیند (2.1M) #غدانه (4.3M) #کابگن (2.1M) #خعمرا (3M) #وآذر (2.3M) #سجام (5.9M) #لپیام (293.7K) #کقزوی (476.5K) #نبروج (1.1M) #وهنر (2.1M) #تکنو (1.2M) #سخاش (111.6K) #دتهران‌ (2.9M) #بسویچ (727.2K) #سنیر (92.2K) #نیان (10K) #غیوان (155.7K) #جوین (123.2K) #قیستوح (106.9K) #نشار (2.2M)         ⏱ 📆 ۱۴۰۲/۰۸/۰۳  ۱۱:۴۵
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۳
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها