ورود/ثبت‌نام

تحلیل BahmanNameh درباره سهام زملارد در تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۰

https://sahmeto.com/message/2213831

#زملارد با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-163 مورخ 1400/08/19 بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1403/01/28 افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 800,000 میلیون ریال به‌مبلغ 14,022,025 میلیون ریال ( از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مبلغ 13222025 میلیون ریال و میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ 1403/04/17 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

نوع سیگنال: خنثی
قیمت لحظه انتشار:
‎$۱۷٬۶۹۰
اشتراک گذاری
نماد برگزیده
برترین تریدر‌
دنبال شده
هشدار