ورود/ثبت‌نام

تحلیل 💯نماد برتر💯 درباره سهام وایرا در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۱۳

https://sahmeto.com/message/1944877

#فیلتر_یکشنبه ۱۴۰۳/۳/۱۳ بیشترین ورود پول حقیقی: #خدیزل #حسینا #خاور #وتوکا #فزر #ونوین #فسبزوار #شکربن #شکلر #کگاز بیشترین خروج پول حقیقی: #بوعلی #شستا #ثفارس #شپنا #خساپا #شبندر #کچاد #وغدیر برترین نسبت خریدار به فروشنده: #غنیلی #وتوکا #بگیلان #سبجنو #کزغال #ثالوند #سپیدار #کخاک #سبزوا کراس با RSI 50: #‌‌پاسا #وایرا #تایرا #تجلی #حتاید #نهال #شکربن #شکلر الگوی کندلی پوشا: #توان #وثنو #چکارن #اتوآگاه کندل چکش: #وتوس #خموتور #خودرو #وشهر

نوع سیگنال: خنثی
قیمت لحظه انتشار:
‎$۴٬۴۷۰
اشتراک گذاری
نماد برگزیده
برترین تریدر‌
دنبال شده
هشدار