ورود/ثبت‌نام

تحلیل تحلیل ناب 🏁🎯🔎 درباره سهام پارس : توصیه به خرید (۱۴۰۳/۳/۱۱)

https://sahmeto.com/message/1924877
تحلیل ناب 🏁🎯🔎
تحلیل ناب 🏁🎯🔎
رتبه: 1123
3.0

#پارس اجازه بدیم تکلیف خودش با محدوده مقاومتی۲۱۰_۲۲۰روشن کنه مجدد مورد بررسی قراربدیم... و البته میتونیم فعلا مدنظرداشته باشیم محدوده ۲۱۰_۲۲۰بعنوان مقاومت مهم... و هدف فععی محدوده۲۵۰_۲۶۰ و محدوده هدف فعلی شکسته و تثبیت بشه هدفهای بعدی میتونیم بهترببینیم... وگرنه بازی نوسان توی رنج حمایتی۱۷۲_۱۶۷ و مقاومت۲۱۰_۲۲۰و۲۶۰ در دام تله‌ای توسط... بیش نمیبینم... نظرشخصی هست و بررسی و تصمیم نهایی بادوستان 🌹🙏

نوع سیگنال: خرید
قیمت لحظه انتشار:
‎$۲٬۴۹۰
اشتراک گذاری
نماد برگزیده
برترین تریدر‌
دنبال شده
هشدار