ورود/ثبت‌نام

تحلیل نوسان گیری مدرن درباره سهام سغرب : توصیه به خرید (۱۴۰۳/۲/۲۹)

https://sahmeto.com/message/1833314
نوسان گیری مدرن
نوسان گیری مدرن
رتبه: 1159
2.2
خرید،نوسان گیری مدرن

بررسی روند سهام گروه سیمان (بخش دوم) #ساربیل حمایت 2000، مقاومت 2350 #سصوفی حمایت 2900، مقاومت 3300 #سفانو حمایت 6400، مقاومت 7100 #سبهان حمایت 10800، مقاومت 9100 #سجام حمایت 260، مقاومت 310 #سشمال حمایت 1400، مقاومت 1600 #سبجنو حمایت 1000، مقاومت 1200 #سکارون حمایت 480، مقاومت 430 #سقاین حمایت 430، مقاومت 500 #سیلام حمایت 1300، مقاومت 1700 #سغرب حمایت 3300، مقاومت 3700 #سکرد حمایت 800، مقاومت 900 #سخاش حمایت 290، مقاومت 320 #سبزوا حمایت 400، مقاومت 500 #سباقر حمایت 1800، مقاومت 2000 #سخزر حمایت 2800، مقاومت 3100 #سنیر حمایت 450، مقاومت 5100 #سلار حمایت 240، مقاومت 300 #سدور حمایت 1250، مقاومت 1400 #سخواف حمایت 180، مقاومت 210 Join:『 @modern_navasan 』

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۲/۲۹
قیمت لحظه انتشار:
‎$۳۴٬۹۱۰
اشتراک گذاری
نماد برگزیده
برترین تریدر‌
دنبال شده
هشدار