ورود/ثبت‌نام

تحلیل نوسان گیری مدرن درباره سهام دشیری : توصیه به خرید (۱۴۰۳/۲/۲۲)

https://sahmeto.com/message/1797472
نوسان گیری مدرن
نوسان گیری مدرن
رتبه: 1159
2.2
خرید،نوسان گیری مدرن

بررسی روند سهام گروه دارویی (بخش دوم) #داسوه حمایت 3700، مقاومت 4000 #دجابر حمایت 1250، مقاومت 1350 #دسبحان حمایت 600، مقاومت 700 #دشیمی حمایت 2600، مقاومت 2900 #دابور حمایت 1300، مقاومت 1450 #دکپسول حمایت 7800، مقاومت 8700 #درازک حمایت 1050، مقاومت 1150 #بیوتیک حمایت 2150، مقاومت 2250 #دلقما حمایت 240، مقاومت 290 #دزهراوی حمایت 520، مقاومت 620 #دروز حمایت 1050، مقاومت 1150 #دکیمی حمایت 2300، مقاومت 2800 #درازی حمایت 1600، مقاومت 1800 #ریشمک حمایت 900، مقاومت 1000 #دسانکو حمایت 460، مقاومت 530 #دتولید حمایت 1000، مقاومت 1200 #دیران حمایت 700، مقاومت 800 #دحاوی حمایت 140، مقاومت 170 #داوه حمایت 950، مقاومت 1100 #دبالک حمایت 800، مقاومت 1000 #دشیری حمایت 13500، مقاومت 14500 Join:『 @modern_navasan 』

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۲/۲۲
قیمت لحظه انتشار:
‎$۱۳۹٬۹۰۰
اشتراک گذاری
نماد برگزیده
برترین تریدر‌
دنبال شده
هشدار