ورود/ثبت‌نام

تحلیل تحلیل ناب 🏁🎯🔎 درباره سهام سقاین : توصیه به خرید (۱۴۰۳/۲/۹)

https://sahmeto.com/message/1729680
تحلیل ناب 🏁🎯🔎
تحلیل ناب 🏁🎯🔎
رتبه: 1123
3.0

#سقاین ۲۳و۱۹اسفندماه و۱۹بهمن‌ماه 👆👆 درحال حاضر مجدد ب‌درخواست دوستان بازبینی شد... مجدد مورد بررسی قرارگرفت و از زوایای مختلف دیده شد... محدوده مقاومت مفروض شده واکنش داده و اینبار کانال فرضی از جهات مختلف رسم شد... درحالی سقف کانال فرضی واکنش داده و برگشت زده... انتظار میره به میدلاین کانال فرضی ک ازهرجهت محدوده مقاومتی را رسم کرد مخصوصا کانال فرضی از جهت روندنزولی ک شکسته و روندصعودی درپیش گرفته میتونیم محدوده میدلاین۵۴۰_۵۲۰انتظار پولبک و لمس و برگشت ادامه روندصعودی داشته باشیم بطرف مقاومت و مقاومت و اهداف مفروض شده طی بشه... محدوده مقاومتی۵۹۷_۶۰۲ مدنظرقراربدیم و باشکست و تثبیت محدوده‌های مقاومتی و اهداف میتونیم چشم‌انداز خوبی از ادامه روند داشته باشیم ک طی مسیر مجدد میتونیم موردبازنگری مجدد قراربدیم... نظرشخصی هست و بررسی و تصمیم نهایی بادوستان 🌹🙏

نوع سیگنال: خرید
قیمت لحظه انتشار:
‎$۵٬۴۲۰
اشتراک گذاری
نماد برگزیده
برترین تریدر‌
دنبال شده
هشدار