ورود/ثبت‌نام

تحلیل تحلیل ناب 🏁🎯🔎 درباره سهام سدور : توصیه به خرید (۱۴۰۳/۲/۹)

https://sahmeto.com/message/1729679
تحلیل ناب 🏁🎯🔎
تحلیل ناب 🏁🎯🔎
رتبه: 1123
3.0

#سدور 👆👆👆 میتونیم انتظار داشته باشیم محدوده حمایتی فعلی حفظ و ازمحدوده۱۳۹۸برگشت داشته باشه بسمت محدوده‌های مقاومتی و اهداف مفروض شده... مقاومت مهم پیش‌رو میتونیم محدوده۱۵۴۴_۱۵۷۰ مدنظرداشته و مفروض کنیم... نظرشخصی هست و بررسی و تصمیم نهایی بادوستان 🌹🙏

نوع سیگنال: خرید
قیمت لحظه انتشار:
‎$۱۴٬۲۹۰
اشتراک گذاری
نماد برگزیده
برترین تریدر‌
دنبال شده
هشدار