ورود/ثبت‌نام

طلاطلا

صندوق س.پشتوانه طلاي لوتوس

بورسی
شرکت متوسط
صنعت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
آخرین معامله
خرید از کارگزاری

در پیام های هفته اخیر تریدرها، 1 سیگنال راجع به سهام طلا وجود دارد،

خرید
فروش

نماد طلا خنثی است.

آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز طلا:
Abbas Zisti
Abbas Zisti
رتبه: 454
0.0
خریدطلا،تکنیکال،Abbas Zisti
طلای ایران عالی با وضعیت قیمت طلا در دنیا
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۹/۶
منبع پیام:refrenceرهاورد
تایم فریم:
1 روز
مدت اعتبار:
89 روز
نقطه ورود:
۱۹۰٬۹۹۰
حد سود:
۲۲۱٬۶۰۳
حد ضرر
۱۸۰٬۳۴۹
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 0.500 میلیون سهم #طلا در تاریخ 1402/08/30 خریداری کرد و درحال حاضر 18.68 درصد از سهام #طلا را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۳۰
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از طلا بهتر است؟
BFMصندوق .س .ا.بازارگرداني اميدلوتوس پارسيان 0.010 میلیون سهم #طلا در تاریخ 1402/08/27 خریداری کرد و درحال حاضر 2.49 درصد از سهام #طلا را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۷
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
BFMصندوق.س.ا.بازارگرداني اميدلوتوس پارسيان 0.010 میلیون سهم #طلا در تاریخ 1402/08/28 خریداری کرد و درحال حاضر 2.5 درصد از سهام #طلا را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۸
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 0.600 میلیون سهم #طلا در تاریخ 1402/08/28 خریداری کرد و درحال حاضر 18.57 درصد از سهام #طلا را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۸
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری

چه تریدری بیشترین سود را از طلا گرفته است؟

10 تریدر در 3 ماه اخیر سود خوبی از طلا گرفته اند.
hamedganjali
531
رتبه تریدر
11.26%
ذذذبازارگردان شرك13364گژطلا
904
رتبه تریدر
7.75%
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 0.500 میلیون سهم #طلا در تاریخ 1402/08/27 خریداری کرد و درحال حاضر 18.44 درصد از سهام #طلا را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۷
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
طلا،پیدا و پنهان بازار سرمایه
🟢✔️🟢 #طلا 💹 @Tse_Plus 📅 1402/8/28 ⌚ 12:59:38 🔖 190,238 #خرید 3 کد حقیقی  درمنفی -0.36 تابلو  به ارزش کل 7,349,464,654 ریال سرانه خرید هر کد 2,449,884,964 ریال
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۲۸
اشتراک گذاری
BFMصندوق .س .ا.بازارگرداني اميدلوتوس پارسيان 0.010 میلیون سهم #طلا در تاریخ 1402/08/23 خریداری کرد و درحال حاضر 2.49 درصد از سهام #طلا را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۳
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
BFMصندوق.س.ا.بازارگرداني اميدلوتوس پارسيان 0.010 میلیون سهم #طلا در تاریخ 1402/08/21 خریداری کرد و درحال حاضر 2.49 درصد از سهام #طلا را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۱
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 0.300 میلیون سهم #طلا در تاریخ 1402/08/24 خریداری کرد و درحال حاضر 18.33 درصد از سهام #طلا را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۴
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری

قیمت حد سود و ضرر طلا از نظر 3 تریدر

۲۱۵٬۵۴۴
نزدیکترین حدسود
۱۸۰٬۳۴۹
نزدیکترین حدضرر

نظر شما درباره طلا

ذذذبازارگردان شرك13364گژطلا
ذذذبازارگردان شرك13364گژطلا
رتبه: 514
5.0
ذذذبازارگردان شرك13364گژطلا 0.143 میلیون سهم #طلا در تاریخ 1402/08/21 خریداری کرد و درحال حاضر 1.6 درصد از سهام #طلا را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۱
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ذذذبازارگردان شرك13364گژطلا
ذذذبازارگردان شرك13364گژطلا
رتبه: 514
5.0
ذذذبازارگردان شرك13364گژطلا 0.057 میلیون سهم #طلا در تاریخ 1402/08/24 به فروش رساند و درحال حاضر 1.59 درصد از سهام #طلا را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۸/۲۴
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
BFMصندوق .س .ا.بازارگرداني اميدلوتوس پارسيان 0.010 میلیون سهم #طلا در تاریخ 1402/08/17 خریداری کرد و درحال حاضر 2.49 درصد از سهام #طلا را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۱۷
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 0.700 میلیون سهم #طلا در تاریخ 1402/08/20 خریداری کرد و درحال حاضر 18.26 درصد از سهام #طلا را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۰
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 0.400 میلیون سهم #طلا در تاریخ 1402/08/17 خریداری کرد و درحال حاضر 18.11 درصد از سهام #طلا را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۱۷
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ذذذبازارگردان شرك13364گژطلا
ذذذبازارگردان شرك13364گژطلا
رتبه: 481
0.0
ذذذبازارگردان شرك13364گژطلا 0.605 میلیون سهم #طلا در تاریخ 1402/08/20 خریداری کرد و درحال حاضر 1.57 درصد از سهام #طلا را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۰
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ذذذبازارگردان شرك13364گژطلا
ذذذبازارگردان شرك13364گژطلا
رتبه: 481
0.0
ذذذبازارگردان شرك13364گژطلا 0.559 میلیون سهم #طلا در تاریخ 1402/08/17 به فروش رساند و درحال حاضر 1.43 درصد از سهام #طلا را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۸/۱۷
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
BFMصندوق .س .ا.بازارگرداني اميدلوتوس پارسيان 0.020 میلیون سهم #طلا در تاریخ 1402/08/16 خریداری کرد و درحال حاضر 2.49 درصد از سهام #طلا را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۱۶
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
BFMصندوق .س .ا.بازارگرداني اميدلوتوس پارسيان 0.020 میلیون سهم #طلا در تاریخ 1402/08/15 خریداری کرد و درحال حاضر 2.48 درصد از سهام #طلا را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۱۵
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
BFMصندوق .س .ا.بازارگرداني اميدلوتوس پارسيان 0.030 میلیون سهم #طلا در تاریخ 1402/08/13 خریداری کرد و درحال حاضر 2.48 درصد از سهام #طلا را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۱۳
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها