ورود/ثبت‌نام

جواهرجواهر

آخرین معامله
دنبال کردن
0
دنبال کننده ها
جمع بندی نظر همه تریدرها
در بازه‌ی:
فروش
خنثی
0%
خنثی
خرید
آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز جواهر:
شركت بيمه اتكايي تهران رواك -سهامي عام - 0.258 میلیون سهم #جواهر در تاریخ 1402/12/07 به فروش رساند و درحال حاضر 2.0 درصد از سهام #جواهر را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۲/۷
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت بيمه اتكايي تهران رواك -سهامي عام - 0.821 میلیون سهم #جواهر در تاریخ 1402/12/05 به فروش رساند و درحال حاضر 2.03 درصد از سهام #جواهر را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۲/۵
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از جواهر بهتر است؟
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 11.652 میلیون سهم #جواهر در تاریخ 1402/12/02 به فروش رساند و درحال حاضر 8.74 درصد از سهام #جواهر را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۲/۲
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 4.882 میلیون سهم #جواهر در تاریخ 1402/12/01 به فروش رساند و درحال حاضر 10.3 درصد از سهام #جواهر را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۲/۱
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 8.384 میلیون سهم #جواهر در تاریخ 1402/11/30 به فروش رساند و درحال حاضر 10.95 درصد از سهام #جواهر را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۱/۳۰
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 4.287 میلیون سهم #جواهر در تاریخ 1402/11/29 به فروش رساند و درحال حاضر 12.06 درصد از سهام #جواهر را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۱/۲۹
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 4.492 میلیون سهم #جواهر در تاریخ 1402/11/28 به فروش رساند و درحال حاضر 12.64 درصد از سهام #جواهر را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۱/۲۸
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 4.161 میلیون سهم #جواهر در تاریخ 1402/11/25 به فروش رساند و درحال حاضر 13.24 درصد از سهام #جواهر را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۱/۲۵
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 5.919 میلیون سهم #جواهر در تاریخ 1402/11/24 به فروش رساند و درحال حاضر 13.79 درصد از سهام #جواهر را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۱/۲۴
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت بيمه اتكايي تهران رواك -سهامي عام - 0.724 میلیون سهم #جواهر در تاریخ 1402/11/23 به فروش رساند و درحال حاضر 2.14 درصد از سهام #جواهر را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۱/۲۳
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 1.186 میلیون سهم #جواهر در تاریخ 1402/11/21 به فروش رساند و درحال حاضر 15.05 درصد از سهام #جواهر را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۱/۲۱
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت بيمه آسيا-سهامي عام - 2.117 میلیون سهم #جواهر در تاریخ 1402/11/18 خریداری کرد و درحال حاضر 1.34 درصد از سهام #جواهر را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۱۸
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 37.774 میلیون سهم #جواهر در تاریخ 1402/11/17 به فروش رساند و درحال حاضر 15.65 درصد از سهام #جواهر را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۱/۱۷
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 7.539 میلیون سهم #جواهر در تاریخ 1402/11/16 به فروش رساند و درحال حاضر 20.68 درصد از سهام #جواهر را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۱/۱۶
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 4.263 میلیون سهم #جواهر در تاریخ 1402/11/15 به فروش رساند و درحال حاضر 21.69 درصد از سهام #جواهر را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۱/۱۵
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها