ورود/ثبت‌نام

رویینرویین

آخرین معامله
دنبال کردن
0
دنبال کننده ها
جمع بندی نظر همه تریدرها
در بازه‌ی:
فروش
خنثی
0%
خنثی
خرید
آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز رویین:
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 0.420 میلیون سهم #رویین در تاریخ 1402/12/01 خریداری کرد و درحال حاضر 38.67 درصد از سهام #رویین را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۱
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 17.251 میلیون سهم #رویین در تاریخ 1402/11/28 به فروش رساند و درحال حاضر 38.46 درصد از سهام #رویین را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۱/۲۸
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از رویین بهتر است؟
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 0.199 میلیون سهم #رویین در تاریخ 1402/11/25 به فروش رساند و درحال حاضر 47.08 درصد از سهام #رویین را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۱/۲۵
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 0.900 میلیون سهم #رویین در تاریخ 1402/11/18 خریداری کرد و درحال حاضر 47.18 درصد از سهام #رویین را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۱۸
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 0.452 میلیون سهم #رویین در تاریخ 1402/11/15 خریداری کرد و درحال حاضر 46.73 درصد از سهام #رویین را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۱۵
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
PRXسبد-شرك68263--شرك14909- 0.096 میلیون سهم #رویین در تاریخ 1402/11/14 به فروش رساند و درحال حاضر 12.75 درصد از سهام #رویین را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۱/۱۴
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 1.512 میلیون سهم #رویین در تاریخ 1402/11/08 خریداری کرد و درحال حاضر 46.92 درصد از سهام #رویین را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۸
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
صندوق سرمايه گذاري اعتمادكارگزاري بانك ملي اير 0.100 میلیون سهم #رویین در تاریخ 1402/11/03 به فروش رساند و درحال حاضر 1.45 درصد از سهام #رویین را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۱/۳
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
هم افزایان بورس تهران
هم افزایان بورس تهران
رتبه: 97
2.5
رویین،هم افزایان بورس تهران
🛑#خروج_از_لیست_درصدی_ها 📅 19 دی 02 #D1402_10_19 #ثتوسا/#ثفارس/#وسنا/#ولراز/#وهنر/#کارام/#کصدف/ #آذرین/#آلتون/#آوند/#آکورد/#اتوآگاه/#اعتبار/#افران/#بذر/#ثبات/#دارا/#داریک/#رابین/#رویش/#رویین/#سپر/#فردا/#مانی/#ماهور/#پاداش/#پایا/
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۰/۲۰
اشتراک گذاری
PRXسبد-شرك68263--شرك14909- 0.500 میلیون سهم #رویین در تاریخ 1402/10/19 خریداری کرد و درحال حاضر 12.95 درصد از سهام #رویین را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۰/۱۹
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
سبد شخص حقیقی 0.430 میلیون سهم #رویین در تاریخ 1402/10/18 به فروش رساند و درحال حاضر 3.12 درصد از سهام #رویین را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۰/۱۸
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها