ورود/ثبت‌نام

آذرینآذرین

آخرین معامله
دنبال کردن
0
دنبال کننده ها
جمع بندی نظر همه تریدرها
در بازه‌ی:
فروش
خنثی
0%
خنثی
خرید
آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز آذرین:
ذذذبازارگردان شرك80884ذژآذرين
ذذذبازارگردان شرك80884ذژآذرين
رتبه: 161
2.4
ذذذبازارگردان شرك80884ذژآذرين 0.029 میلیون سهم #آذرین در تاریخ 1402/12/07 خریداری کرد و درحال حاضر 3.47 درصد از سهام #آذرین را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۷
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ذذذبازارگردان شرك80884ذژآذرين
ذذذبازارگردان شرك80884ذژآذرين
رتبه: 161
2.4
ذذذبازارگردان شرك80884ذژآذرين 0.029 میلیون سهم #آذرین در تاریخ 1402/12/05 خریداری کرد و درحال حاضر 3.46 درصد از سهام #آذرین را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۵
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از آذرین بهتر است؟
ذذذبازارگردان شرك80884ذژآذرين
ذذذبازارگردان شرك80884ذژآذرين
رتبه: 161
2.4
ذذذبازارگردان شرك80884ذژآذرين 0.557 میلیون سهم #آذرین در تاریخ 1402/12/02 به فروش رساند و درحال حاضر 6.93 درصد از سهام #آذرین را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۲/۲
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ذذذبازارگردان شرك80884ذژآذرين
ذذذبازارگردان شرك80884ذژآذرين
رتبه: 161
2.4
ذذذبازارگردان شرك80884ذژآذرين 0.004 میلیون سهم #آذرین در تاریخ 1402/12/01 خریداری کرد و درحال حاضر 6.99 درصد از سهام #آذرین را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۱
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ذذذبازارگردان شرك80884ذژآذرين
ذذذبازارگردان شرك80884ذژآذرين
رتبه: 161
2.4
ذذذبازارگردان شرك80884ذژآذرين 0.358 میلیون سهم #آذرین در تاریخ 1402/11/30 خریداری کرد و درحال حاضر 6.98 درصد از سهام #آذرین را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۳۰
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ذذذبازارگردان شرك80884ذژآذرين
ذذذبازارگردان شرك80884ذژآذرين
رتبه: 161
2.4
ذذذبازارگردان شرك80884ذژآذرين 0.250 میلیون سهم #آذرین در تاریخ 1402/11/29 به فروش رساند و درحال حاضر 6.95 درصد از سهام #آذرین را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۱/۲۹
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ذذذبازارگردان شرك80884ذژآذرين
ذذذبازارگردان شرك80884ذژآذرين
رتبه: 161
2.4
ذذذبازارگردان شرك80884ذژآذرين 0.034 میلیون سهم #آذرین در تاریخ 1402/11/28 خریداری کرد و درحال حاضر 6.97 درصد از سهام #آذرین را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۲۸
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ذذذبازارگردان شرك80884ذژآذرين
ذذذبازارگردان شرك80884ذژآذرين
رتبه: 161
2.4
ذذذبازارگردان شرك80884ذژآذرين 0.110 میلیون سهم #آذرین در تاریخ 1402/11/25 خریداری کرد و درحال حاضر 6.97 درصد از سهام #آذرین را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۲۵
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ذذذبازارگردان شرك80884ذژآذرين
ذذذبازارگردان شرك80884ذژآذرين
رتبه: 161
2.4
ذذذبازارگردان شرك80884ذژآذرين 0.029 میلیون سهم #آذرین در تاریخ 1402/11/24 خریداری کرد و درحال حاضر 6.96 درصد از سهام #آذرین را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۲۴
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ذذذبازارگردان شرك80884ذژآذرين
ذذذبازارگردان شرك80884ذژآذرين
رتبه: 161
2.4
ذذذبازارگردان شرك80884ذژآذرين 0.209 میلیون سهم #آذرین در تاریخ 1402/11/23 خریداری کرد و درحال حاضر 6.96 درصد از سهام #آذرین را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۲۳
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ذذذبازارگردان شرك80884ذژآذرين
ذذذبازارگردان شرك80884ذژآذرين
رتبه: 161
2.4
ذذذبازارگردان شرك80884ذژآذرين 0.009 میلیون سهم #آذرین در تاریخ 1402/11/21 خریداری کرد و درحال حاضر 6.94 درصد از سهام #آذرین را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۲۱
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ذذذبازارگردان شرك80884ذژآذرين
ذذذبازارگردان شرك80884ذژآذرين
رتبه: 161
2.4
ذذذبازارگردان شرك80884ذژآذرين 0.042 میلیون سهم #آذرین در تاریخ 1402/11/18 خریداری کرد و درحال حاضر 6.93 درصد از سهام #آذرین را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۱۸
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ذذذبازارگردان شرك80884ذژآذرين
ذذذبازارگردان شرك80884ذژآذرين
رتبه: 161
2.4
ذذذبازارگردان شرك80884ذژآذرين 0.609 میلیون سهم #آذرین در تاریخ 1402/11/17 خریداری کرد و درحال حاضر 6.93 درصد از سهام #آذرین را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۱۷
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ذذذبازارگردان شرك80884ذژآذرين
ذذذبازارگردان شرك80884ذژآذرين
رتبه: 161
2.4
ذذذبازارگردان شرك80884ذژآذرين 1.000 میلیون سهم #آذرین در تاریخ 1402/11/16 خریداری کرد و درحال حاضر 6.87 درصد از سهام #آذرین را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۱۶
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ذذذبازارگردان شرك80884ذژآذرين
ذذذبازارگردان شرك80884ذژآذرين
رتبه: 161
2.4
ذذذبازارگردان شرك80884ذژآذرين 0.102 میلیون سهم #آذرین در تاریخ 1402/11/15 خریداری کرد و درحال حاضر 6.77 درصد از سهام #آذرین را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۱۵
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها