ورود/ثبت‌نام

سلامسلام

آخرین معامله0.41%۱۷٬۱۲۰
اضافه کردن به دیده‌بان
1
دنبال کننده ها
جمع بندی نظر همه تریدرها
فروش
خنثی
28%
خنثی
خرید
آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز سلام:
فیلتر
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 0.835 میلیون سهم #سلام در تاریخ 1403/02/05 خریداری کرد و درحال حاضر 50.13 درصد از سهام #سلام را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
9 ساعت پیش
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۷٬۰۶۰
اشتراک گذاری
بورسکده دیوید
بورسکده دیوید
رتبه: 48
3.6
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ فرقی نمیکنه فقیر باشی یا ثروتمند میزان برکت خانواده رو دعای مادر تعیین میکنه هرکجا دیدی خداوند باشکوه تحویلت گرفت بی شک،خرجش دعای مادر بوده است ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ #سلام #صبح_بخیر #چهار_شنبه۵_۲_۱۴۰۳ برای سلامتی همه مادرهای عزیزمون صلوات بفرستیم و برای شادی روح همه مادرهای عزیزمون که برحمت خدا رفته اند صلوات بفرستیم لطفا برای شادی روح مادر(ص) عزیز من هم که ۱۴۳۲  امین روزیست که پیش خدا رفته اند صلوات بفرستیم 🌺🌺🌺
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۵
قیمت لحظه انتشار:
۱۷٬۰۶۰
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از سلام بهتر است؟
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 0.725 میلیون سهم #سلام در تاریخ 1403/02/04 خریداری کرد و درحال حاضر 49.96 درصد از سهام #سلام را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۲/۴
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۷٬۱۷۰
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 4.170 میلیون سهم #سلام در تاریخ 1403/02/03 خریداری کرد و درحال حاضر 49.82 درصد از سهام #سلام را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۲/۳
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۷٬۱۷۰
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 0.500 میلیون سهم #سلام در تاریخ 1403/02/02 به فروش رساند و درحال حاضر 48.99 درصد از سهام #سلام را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۳/۲/۲
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۶٬۲۹۰
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 18.500 میلیون سهم #سلام در تاریخ 1403/02/01 به فروش رساند و درحال حاضر 49.09 درصد از سهام #سلام را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۳/۲/۱
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۶٬۲۹۰
اشتراک گذاری
سلام،پیدا و پنهان بازار سرمایه
#سلام 💹 @Tse_Plus 📅 1403/2/1 ⌚ 13:23:26 🔖 17,110 انجام معامله با قیمت: 17,110 به ارزش ریالی: 8,604,961,200
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۱
قیمت لحظه انتشار:
۱۷٬۱۱۰
اشتراک گذاری
شركت سبدگردان فارابي-سهامي خاص- 0.116 میلیون سهم #سلام در تاریخ 1403/01/29 خریداری کرد و درحال حاضر 2.75 درصد از سهام #سلام را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۱/۲۹
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۵٬۸۱۰
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 0.750 میلیون سهم #سلام در تاریخ 1403/01/26 خریداری کرد و درحال حاضر 52.79 درصد از سهام #سلام را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۱/۲۶
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۵٬۸۱۰
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 0.361 میلیون سهم #سلام در تاریخ 1403/01/21 خریداری کرد و درحال حاضر 52.64 درصد از سهام #سلام را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۱/۲۱
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۶٬۷۶۰
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها