ورود/ثبت‌نام

پتروصباپتروصبا

آخرین معامله
دنبال کردن
0
دنبال کننده ها
جمع بندی نظر همه تریدرها
در بازه‌ی:
فروش
خنثی
0%
خنثی
خرید
آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز پتروصبا:
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 3.990 میلیون سهم #پتروصبا در تاریخ 1402/12/05 به فروش رساند و درحال حاضر 56.697 درصد از سهام #پتروصبا را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۲/۵
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 0.005 میلیون سهم #پتروصبا در تاریخ 1402/12/02 خریداری کرد و درحال حاضر 57.695 درصد از سهام #پتروصبا را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۲
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از پتروصبا بهتر است؟
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صباتامين 4.900 میلیون سهم #پتروصبا در تاریخ 1402/12/01 به فروش رساند و درحال حاضر 6.275 درصد از سهام #پتروصبا را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۲/۱
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 0.190 میلیون سهم #پتروصبا در تاریخ 1402/11/29 به فروش رساند و درحال حاضر 57.693 درصد از سهام #پتروصبا را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۱/۲۹
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 0.039 میلیون سهم #پتروصبا در تاریخ 1402/11/18 خریداری کرد و درحال حاضر 57.741 درصد از سهام #پتروصبا را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۱۸
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 0.001 میلیون سهم #پتروصبا در تاریخ 1402/11/17 خریداری کرد و درحال حاضر 57.731 درصد از سهام #پتروصبا را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۱۷
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
سبد شخص حقیقی 0.000 میلیون سهم #پتروصبا در تاریخ 1402/11/16 به فروش رساند و درحال حاضر 1.124 درصد از سهام #پتروصبا را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۱/۱۶
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 0.401 میلیون سهم #پتروصبا در تاریخ 1402/11/15 خریداری کرد و درحال حاضر 57.605 درصد از سهام #پتروصبا را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۱۵
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 0.201 میلیون سهم #پتروصبا در تاریخ 1402/11/14 خریداری کرد و درحال حاضر 57.505 درصد از سهام #پتروصبا را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۱۴
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 0.799 میلیون سهم #پتروصبا در تاریخ 1402/11/11 خریداری کرد و درحال حاضر 56.997 درصد از سهام #پتروصبا را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۱۱
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 0.799 میلیون سهم #پتروصبا در تاریخ 1402/11/10 خریداری کرد و درحال حاضر 56.997 درصد از سهام #پتروصبا را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۱۰
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 0.824 میلیون سهم #پتروصبا در تاریخ 1402/11/09 خریداری کرد و درحال حاضر 56.797 درصد از سهام #پتروصبا را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۹
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 8.529 میلیون سهم #پتروصبا در تاریخ 1402/10/26 خریداری کرد و درحال حاضر 56.591 درصد از سهام #پتروصبا را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۰/۲۶
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 0.198 میلیون سهم #پتروصبا در تاریخ 1402/10/25 خریداری کرد و درحال حاضر 54.459 درصد از سهام #پتروصبا را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۰/۲۵
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 200.000 میلیون سهم #پتروصبا در تاریخ 1402/10/24 خریداری کرد و درحال حاضر 54.409 درصد از سهام #پتروصبا را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۰/۲۴
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها