فیلتر
مشاهده این بخش
مخصوص کاربران ویژه می باشد
آموزش شستان
امتیاز:477
دنبال کننده:40.9K

📊نمادهایی که ورود سنگین #پول_هوشمند داشته‌اند:

✅فلزات اساسی : #فباهنر

✅شیمیایی : #شستان، #شیران

✅خدمات فنی : #رنیک، #رمپنا

✅رایانه : #سپ

✅بیمه : #ومعلم، #وتعاون، #وحکمت

✅حمل و نقل : #حسینا

✅بانکداری : #وسالت

✅سرمایه‌گذاری : #اعتلا

✅کانه‌غیرفلزی : #کباده، #کگاز

✅سیمان : #سبزوا، #سباقر

✅دارویی : #برکت، #ریشمک

✅غذایی : #غبشهر، #غگیلا

✅قند و شکر : #قشرین، #قیستو

✅ماشین آلات و تجهیزات : #فاراک، #مادیرا

✅کاغذ : #چکاپا

✅منسوجات : #نبروج

✅استخراج نفت : #حفاری

✅زراعت : #زکوثر، #سیمرغ

📍 @Borse_Trader

آموزش شستان
امتیاز:477
دنبال کننده:40.9K

📊نمادهایی که ورود #پول_هوشمند داشته‌اند؛

✅فلزات اساسی : #فروس، #فروی، #فلوله

✅انبوه سازی : #ثنور، #ثامان، #ثرود، #ثباغ

✅شیمیایی : #شگویا، #کلر، #شاروم، #شستان

✅خدمات فنی : #رنیک، #رمپنا

✅رایانه : #رتاپ

✅بیمه : #ومعلم

✅بانکداری : #وپست، #وسالت

✅سرمایه‌گذاری : #وآرین، #واتی

✅کانه‌غیرفلزی : #سپرمی، #کهمدا، #کگاز

✅سیمان : #سمازن، #سصوفی، #سغرب

✅کاشی : #کپارس، #کحافظ

✅دارویی : #دلقما، #کاسپین، #دشیری، #دکپسول، #دتولید، #ریشمک

✅غذایی : #غپاک، #غبشهر، #غالبر

✅قند و شکر : #قشرین

✅خودرو و قطعات : #خزامیا، #خرینگ

✅لاستیک و پلاستیک : #پلوله

✅فرآورده نفتی : #شتران

✅منسوجات : #نبروج، #نطرین

✅استخراج معادن : #کماسه

✅زراعت : #زبینا٬ #زشریف، #زملارد

📍 @Borse_Trader

آموزش شستان
Findow Mentoring@Findow_Mentoring
امتیاز:0
دنبال کننده:22.6K

💎‌ خاص‌ترین نمادهای #بازار (۲۳ اسفند)

#وتوکا (تحرکات مشکوک)

✅ حجم معاملات: بیش از 12 برابر میانگین حجم ماه.

✅ کد به کد حقوقی به حقیقی.

✅ اختلاف سرانه: 37+ میلیون تومان.

#ومهان ( مشکوک به ورود پول)

✅ حجم معاملات: بیش از 3 برابر میانگین حجم ماه.

✅ کد به کد حقوقی به حقیقی.

✅ اختلاف سرانه: 11+ میلیون تومان.

#شستان (جمع شدن صف فروش)

✅ حجم معاملات: بیش از 136 برابر میانگین حجم ماه.

✅ اختلاف سرانه: 18+ میلیون تومان.

✅ حمایت شخص حقیقی از سهم.

#نگاه_#بازار

➖➖➖➖➖

🆔@Findow_ir

آموزش شستان
امتیاز:0
دنبال کننده:8.7K
سیگنال های تابلو

حجم مشکوک در معاملات امروز

@Boardanalysis

نمادآخرینپایانیحجمارزش