ورود/ثبت‌نام

شستانشستان

آخرین معامله
دنبال کردن
17
دنبال کننده ها
جمع بندی نظر همه تریدرها
در بازه‌ی:
فروش
خنثی
0%
خنثی
خرید
آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز شستان:
نوین چارت
نوین چارت
رتبه: 388
2.2
شستان،نوین چارت
طی معاملات روز  14 اسفند شاخص کل با 6914 واحد افت 2.140 میلیون واحدی شد. نمادهای #پارسیان و #خودرو به ترتیب بیشترین ورود و خروج پول را داشتند. 🔘 #شستان و #ثزاگرس بیشترین قدرت و سرانه خریدار  بجز عرضه اولیه ها بودند. با اینکه شاخص اندکی منفی بود ولی 71 درصد سهام منفی بودند. @Novin_chart
نوع سیگنال: خنثی
10 ساعت پیش
اشتراک گذاری
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (42) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #کسرام (7.9M) #خکاوه (8.1M) #تپکو (58.6M) #مبین (12.7M) #بفجر (4M) #بپردیس (46.9M) #بنیرو (28.2M) #ثزاگرس (690.3K) #وآرین (18.2M) #کابگن (1.9M) #معیار  (5.8M) #خبنیان (6.9M) #وتوس (1.3M) #وایران (3.5M) #ولراز (4.8M) #وبرق (176.1K) #وگستر (0.9M) #نبروج (876.9K) #تفیرو (238.8K) #فلات (713.7K) #وثخوز (200.8K) #وجامی (3.9M) #فبیرا (3.8M) #کباده (387K) #وملت (1M) #شستان (2M) #آواپارس (2.9M) #تمحرکه (390.8K) #ساذری (520.1K) #وسرمد (4.1M) #تکنار (82.5K) #غبهار (31.3K) #کیا (570.6K) #فکمند (72.4K) #ثنام (892.4K) #سلار (50.7K) #غیوان (137K) #تپولا (7.3K) #ساربیل (38.8K) #کهرام (11.2K) #پلوله (3K) #نشار (300K)         ⏱ 📆 ۱۴۰۲/۱۲/۱۴  ۱۲:۳۰
نوع سیگنال: خنثی
11 ساعت پیش
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از شستان بهتر است؟
MetaWave.ir
MetaWave.ir
رتبه: 2
3.1
🕯#فیلتر_آرمان ‌‌دوشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ 🟢 بیشترین ورود پول حقیقی: #پارسیان #فخاس #وپارس #ثزاگرس #بفجر #مبین #وبملت #زماهان #خزامیا #وبانک #ولشرق 🔴 بیشترین خروج پول حقیقی: #خودرو #خگستر #ذوب #خساپا #ورنا #خاور #فولاد #بوعلی #فزر #وبصادر 🟢 برترین نسبت خریدار به فروشنده: #شستان #بنیرو #ولراز #وکبهمن #رافا #ولپارس #سپیدار #خکاوه #بفجر #آبادا 🔴 کراس با RSI 50: #وتوس #بسیوچ #شفارس #معیار #وملت #ولپارس #سلار #کیمیاتک #بکاب #وگستر #زکشت 🟢 الگوی کندلی پوشا: #زنجان #تپولا #سیستم #بسیوچ #کگاز #وایران #وکبهمن #کباده #دکپسول #ملت 🔴 کندل چکش: #ساربیل #ولپارس #وگستر @Armantdbroker
نوع سیگنال: خنثی
12 ساعت پیش
اشتراک گذاری
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (44) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #خودرو (169.9M) #خکاوه (9.2M) #وپارس (75.7M) #تپکو (69M) #کسرام (7.6M) #ثتوسا (1.7M) #بپردیس (53.2M) #بنیرو (31.5M) #فخاس (16.5M) #وآرین (21.2M) #ثزاگرس (478K) #خبنیان (9.5M) #ولراز (7.6M) #کابگن (1.9M) #معیار  (6.4M) #وگستر (1.4M) #وایران (3.5M) #کباده (1M) #فلات (1M) #وجامی (7.4M) #ساذری (1.3M) #وثخوز (271.7K) #شپترو (8.7M) #نبروج (877K) #غبهار (656.4K) #تفیرو (238.8K) #شستان (2.8M) #فاهواز (898K) #دشیری (60K) #وملت (1.5M) #نتوس (640.7K) #مبین (580K) #تکنار (83.5K) #وسرمد (3.7M) #فبیرا (1.5M) #ثنام (1.3M) #بایکا (7.4K) #غیوان (137K) #وسین (833.9K) #آواپارس (238.7K) #کهرام (25.3K) #کگاز (27.2K) #ولصنم (3.6K) #نشار (300K)         ⏱ 📆 ۱۴۰۲/۱۲/۱۴  ۱۱:۰۰
نوع سیگنال: خنثی
14 ساعت پیش
اشتراک گذاری
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (37) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #خودرو (284.6M) #وپارس (213.1M) #پارسیان (95.5M) #خکاوه (9.1M) #تپکو (74.3M) #کسرام (6.9M) #ثتوسا (2.2M) #بنیرو (42.8M) #بپردیس (57.3M) #وآیند (8M) #ولراز (8.4M) #غشوکو (2.1M) #کابگن (1.9M) #معیار  (6.7M) #خکمک (5.3M) #ساذری (2.3M) #شپترو (10.4M) #نتوس (1.7M) #شستان (4M) #وثخوز (274K) #غبهار (716.6K) #نبروج (896.9K) #فلات (704.7K) #دشیری (91.2K) #تفیرو (228.8K) #تمحرکه (656.9K) #ومشان (475K) #مبین (541.6K) #فاهواز (364.5K) #تکنار (82K) #وملت (563.5K) #وسین (1.4M) #بایکا (17.7K) #کهرام (78K) #غیوان (145.5K) #کاریز (119.4K) #نشار (300K)         ⏱ 📆 ۱۴۰۲/۱۲/۱۴  ۰۹:۱۵
نوع سیگنال: خنثی
16 ساعت پیش
اشتراک گذاری
بانك صادرات ايران 1.000 میلیون سهم #شستان در تاریخ 1402/12/13 به فروش رساند و درحال حاضر 1.06 درصد از سهام #شستان را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۲/۱۳
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
عقاب‌‌های‌ بورسی
عقاب‌‌های‌ بورسی
رتبه: 539
2.0
شستان،عقاب‌‌های‌ بورسی
#شستان 💫4⃣💫 چهارمین روز صف خریدتیم عقاب ها
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۱۳
اشتراک گذاری
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (78) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #خودرو (325.3M) #وپارس (233.9M) #پارسیان (85M) #ورنا (42.6M) #کسرام (5.4M) #تپکو (56.2M) #خکاوه (6.5M) #ثتوسا (2M) #وبانک (7.5M) #بپردیس (53.5M) #وآیند (7.6M) #وتوس (4.7M) #زماهان (2.8M) #غفارس (5.2M) #ثزاگرس (667.7K) #خبنیان (14.5M) #بنیرو (20M) #وساپا (8.8M) #شفارس (21.7M) #کابگن (2.5M) #غشوکو (3M) #وسرمد (26.4M) #ومعلم (12M) #خموتور (7.8M) #وجامی (14.1M) #خگستر (5.5M) #وساخت (13.5M) #دانا (7.7M) #شسینا (4.9M) #خساپا (8.7M) #معیار  (5.7M) #ساذری (1.9M) #کدما (260.2K) #وبرق (317.1K) #نبروج (1.1M) #وثخوز (310.2K) #فلات (0.9M) #غچین (2.3M) #خرینگ (845.6K) #وگستر (755.1K) #تفیرو (241.7K) #ولراز (3.2M) #تمحرکه (299K) #شتوکا (1M) #خمحرکه (1M) #نوین (5.8M) #فروژ (222.5K) #کبافق (296.7K) #وملت (2.3M) #کپرور (688.1K) #شستان (2.1M) #سکرما (18.2K) #خپارس (6.5M) #بکابل (600.6K) #شپترو (3.3M) #ومشان (395.7K) #تکنار (107.2K) #دشیری (22.4K) #بورس (867.2K) #جم (40.2K) #ثنام (1.5M) #شنفت (295K) #شگل (648.9K) #غبهار (225.1K) #فاهواز (274K) #پلاست (69.1K) #سفارود (157K) #ودانا (15.9K) #فبیرا (540.4K) #دحاوی (741.9K) #غیوان (140.2K) #شپاس (6.1K) #شتران (133.1K) #وگردش (139.2K) #کهرام (7.3K) #وسین (18.1K) #وگردشح (52K) #نشار (300K)         ⏱ 📆 ۱۴۰۲/۱۲/۱۳  ۱۲:۳۰
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۱۳
اشتراک گذاری
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (59) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #خودرو (355.6M) #وپارس (247M) #ورنا (56.9M) #پارسیان (87.1M) #خگستر (33M) #خکاوه (7.8M) #وآیند (14.7M) #تپکو (51.8M) #ثتوسا (2.2M) #خساپا (38.4M) #بپردیس (56.1M) #وتوس (5.1M) #زماهان (3M) #وبانک (6.4M) #بنیرو (27.3M) #غفارس (3.6M) #کسرام (1.2M) #ثزاگرس (389.8K) #خبنیان (11.7M) #بورس (6.3M) #کابگن (2.6M) #خپارس (32.2M) #وجامی (14.2M) #شفارس (13.2M) #معیار  (6.3M) #کبافق (756.5K) #ولراز (5.6M) #وبرق (342.8K) #بکابل (1.8M) #ودانا (2.3M) #گشان (836.1K) #فلات (1M) #نبروج (1.1M) #غچین (2.4M) #وثخوز (274.8K) #شستان (3.4M) #غشوکو (1.6M) #تفیرو (241.7K) #خموتور (3M) #شتوکا (83.2K) #کپرور (623.4K) #وملت (2.1M) #شپترو (4.6M) #دشیری (45K) #وگستر (272.6K) #وساپا (1.2M) #ثنام (2.4M) #ملت (2.2M) #جم (17.2K) #تکنار (89.6K) #سفارود (192.7K) #غیوان (140.2K) #کهرام (37.6K) #فبیرا (291.3K) #فاهواز (100.8K) #دحاوی (183.9K) #شنفت (68.2K) #ثنور (29.5K) #نشار (300K)         ⏱ 📆 ۱۴۰۲/۱۲/۱۳  ۱۱:۰۰
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۱۳
اشتراک گذاری
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (83) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #خودرو (434.8M) #ورنا (86.6M) #وپارس (261.5M) #خگستر (112M) #پارسیان (98.4M) #خساپا (143.7M) #وساپا (43.5M) #خکاوه (8M) #بورس (26.4M) #ثتوسا (2.1M) #تپکو (49.2M) #کالا (12.3M) #کماسه (12.3M) #بپردیس (58.2M) #زماهان (3.8M) #وتوس (5.8M) #خمحرکه (11.3M) #وبانک (7.7M) #بنیرو (27.4M) #خپارس (55.9M) #شتران (18.3M) #غفارس (3.8M) #ثزاگرس (434.8K) #شفارس (20.9M) #خبهمن (22.4M) #وبرق (692.9K) #خبنیان (12.3M) #وجامی (16.9M) #کسرام (730.3K) #سپاها (1.4M) #ودانا (3.7M) #وساخت (14M) #پترول (14.8M) #شسینا (5.8M) #غچین (4.5M) #عالیس (3.7M) #معیار  (6.4M) #شتوکا (1.5M) #ولراز (5.9M) #خاذین (6.5M) #فروژ (562.1K) #خکمک (4.4M) #ونوین (6.3M) #فلات (0.9M) #خدیزل (4.3M) #خفنر (99.2K) #خنصیر (1.7M) #خودکفا (2.9M) #نبروج (1.1M) #خموتور (3.9M) #وگستر (817.7K) #شستان (3.7M) #غشوکو (1.7M) #تفیرو (241.7K) #خشرق (881.8K) #گشان (461.4K) #اردستان (633.8K) #سشمال (422.4K) #شپترو (4.7M) #وملت (2M) #کبافق (229.3K) #شپنا (131.2K) #بهپاک (1.8M) #فاراک (2M) #ثنام (2.7M) #جوین (1.1M) #تکنار (89.7K) #دشیری (22.4K) #دتوزیع (188.6K) #شصفها (2.1K) #کدما (31.3K) #سفارود (189.6K) #کهرام (66K) #غدشت (37K) #غیوان (140.2K) #شمواد (407K) #قرن (154.6K) #کیسون (268.1K) #خکرمان (227.5K) #فاهواز (108.1K) #شفا (39.3K) #خزر (139.2K) #نشار (300K)         ⏱ 📆 ۱۴۰۲/۱۲/۱۳  ۱۰:۱۵
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۱۳
اشتراک گذاری
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (111) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #خودرو (242.7M) #وپارس (185.8M) #خساپا (146.4M) #خگستر (77.4M) #کرومیت (13.9M) #ورنا (39.1M) #پارسیان (64.3M) #شبندر (17.7M) #وساپا (35.3M) #بورس (31.3M) #حکشتی (12.8M) #ثتوسا (2.3M) #ثشاهد (7.2M) #وسدید (31.5M) #بپردیس (60.3M) #کالا (11.7M) #وآیند (10.4M) #شتران (30.2M) #شپنا (17.5M) #فولاد (16.8M) #خمحرکه (11.3M) #خاور (19.6M) #تپکو (32M) #وغدیر (2.1M) #زنگان (816.5K) #خکاوه (3.1M) #فرابورس (6.5M) #کایزد (3.5M) #وتوس (3.3M) #کرمان (38.7M) #شگستر (27.9M) #شفارس (22.7M) #غشوکو (5.8M) #خبهمن (21.8M) #فنوال (5.3M) #خوساز (890.7K) #خکمک (8.8M) #فلوله (11.1M) #کماسه (4.7M) #تاپیکو (2.2M) #وبصادر (16.9M) #آباد (423.9K) #معیار  (8.7M) #کسرام (1.2M) #ذوب (5.8M) #شسینا (5.9M) #خپارس (24.3M) #خزامیا (5.1M) #فاذر (14.8M) #ختوقا (3.5M) #خکار (6M) #ساینا (438.7K) #فسازان (4.2M) #ثزاگرس (204.3K) #خنصیر (1.8M) #خمهر (5.7M) #اوان (1.4M) #شاوان (1M) #نبروج (1.1M) #خفنر (2.1M) #خدیزل (3.9M) #ولراز (3.6M) #غفارس (730.1K) #شستان (3.6M) #فلات (607.8K) #وثخوز (234.5K) #تفیرو (236K) #ودانا (1.4M) #ختراک (2.7M) #هرمز (2.5M) #آردینه (101K) #خموتور (1.8M) #فسرب (4.9M) #ولپارس (1.3M) #خرینگ (569.5K) #واعتبار (3.7M) #وتوسکا (2.1M) #خچرخش (385.2K) #فاهواز (731.7K) #قجام (702.3K) #غسالم (1.4M) #بزاگرس (108.6K) #سقاین (827.6K) #فتوسا (662.8K) #خکرمان (669.6K) #تکنار (83.1K) #خشرق (344.2K) #فاراک (2.4M) #دتماد (57.1K) #ثنام (1.5M) #آواپارس (1.1M) #ولساپا (2.2M) #شراز (180.3K) #قثابت (780.3K) #غیوان (140.2K) #ولیز (0.9M) #خاذین (491K) #واحصا (39.6K) #کدما (20.1K) #فسپا (109K) #گشان (3K) #وگردش (105.7K) #خلنت (27.3K) #بنو (198.4K) #اردستان (15.9K) #وهنر (650) #کحافظ (16.9K) #سکرد (45.1K) #حاریا (18.2K) #سدور (1.8K) #نشار (300K)         ⏱ 📆 ۱۴۰۲/۱۲/۱۲  ۱۲:۳۰
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۱۲
اشتراک گذاری
🏆 بورس برترین سهام🏆
🏆 بورس برترین سهام🏆
رتبه: 621
1.9
💎 برترین های بازار 📅 بروزرسانی ۱۲:۴۹ ۱۲ / ۱۲ / ۱۴۰۲ 🔹 بیشترین قدرت خریداران حقیقی: #آردینه #تاراز #دریا #امینح #سیتاح #بیوتیک #لطیف #اکسیژن #ولپارس #اوج 🔸 بیشترین ورود پول حقیقی: #اهرم #موج #فولاد #کاریس #خودرو #شتاب #انرژی #وبملت #تاپیکو #کترام 🔹 بیشترین ورود پول حقوقی: #وپاسار #خگستر #فکمند #غشوکو #دی #وکغدیر #ثعمرا #حفارس #ثاخت #غپآذر 🔸 قوی ترین صف های خرید: #خودرو #وپارس #خساپا #پارسیان #خودران #خگستر #ثتوسا #وساپا #حکشتی #وآیند 🔹 قوی ترین صف های فروش: #فنرژی #کارام #خفولا #ثعتما #وثنو #وتوسکاح #غناب #لپیام #ثاژن #شزنگ 🔸 بیشترین حجم معامله شده به نسبت تعداد سهام شرکت: #موج #شتاب #توان #تمحرکه #ثمین #اهرم #اتوآگاه #خودران #جهش #بهین_رو 🔹 سهام دارای الگوی تیک: #آبین #فافق #غدام #غدشت #خزامیا #غزر #خاهن #البرزح #چدن #وبشهر 🔸 سهام دارای الگوی ساعت: #ثنام #قنقش #شستان #دهدشت #فافق #بایکا #مرقام #حرهشا #وثخوز #کیسون
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۱۲
اشتراک گذاری
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (58) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #خودرو (211.9M) #خگستر (104.6M) #ورنا (56.1M) #کرومیت (16.2M) #وپارس (172M) #بورس (49.7M) #پارسیان (66.6M) #وساپا (42.4M) #خساپا (73.5M) #ثتوسا (2.6M) #وسدید (37.1M) #بپردیس (64.8M) #زنگان (1.1M) #وآیند (10.4M) #کالا (10.3M) #تپکو (33.6M) #فرابورس (7.5M) #وتوس (3.7M) #خکاوه (2.8M) #کسرام (2.7M) #خدیزل (11.4M) #معیار  (9.1M) #آباد (547.8K) #فنوال (4.2M) #خکمک (4.6M) #ولراز (7M) #غشوکو (3.2M) #ودانا (2.9M) #خنصیر (2M) #ثزاگرس (215.3K) #ساذری (1.8M) #نبروج (1.1M) #غفارس (1.4M) #خمهر (5M) #فلات (841.3K) #شستان (3.9M) #خوساز (447.8K) #وتوسکا (3.5M) #خپارس (12M) #قجام (1.5M) #وثخوز (233.4K) #تفیرو (234.8K) #خکار (3.5M) #واعتبار (4.9M) #آردینه (98.1K) #ثنام (5.6M) #خموتور (1.6M) #سقاین (1.1M) #فاهواز (591.4K) #آواپارس (3M) #خفنر (684.5K) #تکنار (95.6K) #شگستر (1M) #غیوان (140.3K) #بایکا (56.9K) #واحصا (7.3K) #گنگین (7.3K) #نشار (300K)         ⏱ 📆 ۱۴۰۲/۱۲/۱۲  ۱۰:۴۵
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۱۲
اشتراک گذاری
عقاب‌‌های‌ بورسی
عقاب‌‌های‌ بورسی
رتبه: 539
2.0
شستان،عقاب‌‌های‌ بورسی
#شستان 💫2⃣💫 دومین روز صف خرید تیم عقابها
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۱۱
اشتراک گذاری
شركت بازرگاني كام ياب كام گلستان-سهامي خاص- 0.142 میلیون سهم #شستان در تاریخ 1402/12/09 خریداری کرد و درحال حاضر 2.46 درصد از سهام #شستان را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۹
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها