ورود/ثبت‌نام

فسلیرفسلیر

آخرین معاملهNaN%۰
اضافه کردن به دیده‌بان
0
دنبال کننده ها
جمع بندی نظر همه تریدرها
فروش
خنثی
0%
خنثی
خرید
آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز فسلیر:
فیلتر
;;
✅ «فسلیر» زمین فروخت به گزارش کدال نگر بورس 24، شرکت سولیران بیان داشت مزایده فروش زمین سولیران برگزار گردیده برنده مزایده شرکت تدبیرسازه تامین میباشد. 🔗 ادامه مطلب ... @bourse24ir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۲۳
قیمت لحظه انتشار:
۲۷٬۱۵۰
اشتراک گذاری
فسلیر،کدال۳۶۰
#فسلیر #شفاف_سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده شرکت #سولیران به استناد ماده 2 مکرر 3 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان به اطلاع می‌رساند پیرو گزارش منتشر شده در پایگاه خبری ;کدال مبنی بر سایت خبری به استحضار می رساند مزایده فروش زمین سولیران 1402/12/23برگزار گردیده برنده مزایده شرکت تدبیرسازه ت... بازگشت به نامه واصله از مبنی بر لزوم رعایت ماده 2 مکرر 3 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان (پیوست 1) به استحضار می رساند 1403-02-22 16:10:49 (1188609) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @codal360_ir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۲۲
قیمت لحظه انتشار:
۲۷٬۱۵۰
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از فسلیر بهتر است؟
هم افزایان بورس تهران
هم افزایان بورس تهران
رتبه: 841
2.8
افشا #الف #شاملا دریافت مجوز تغییر بیش از 10 درصد در نرخ فروش محصولات یا ارایه خدمات - گروه الف #فسلیر نتایج برگزاری مزایده - گروه الف #زپارس دریافت مجوز تغییر بیش از 10 درصد در نرخ فروش محصولات یا ارایه خدمات - گروه الف #وسدید تعدیلات سنواتی - گروه الف #تپکو انعقاد قرارداد مهم - گروه الف #پاسا دریافت مجوز تغییر بیش از 10 درصد در نرخ فروش محصولات یا ارایه خدمات - گروه الف
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۷
قیمت لحظه انتشار:
۲۶٬۵۷۱
اشتراک گذاری
✅ «فسلیر» ملک فروخت به گزارش کدال نگر بورس 24، شرکت سولیران از فروش ملک از طریق مزایده عمومی خبر داد. 🔗 ادامه مطلب ... @bourse24ir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۶
قیمت لحظه انتشار:
۲۶٬۵۷۱
اشتراک گذاری
فسلیر،کدال۳۶۰
#فسلیر #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (نتایج برگزاری مزایده - گروه الف) منتهی به سال مالی 1402/12/29 شرکت #سولیران 1403-01-26 15:31:19 (1176778) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @codal360_ir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۶
قیمت لحظه انتشار:
۲۶٬۵۷۱
اشتراک گذاری
✅ صورت های مالی «فسلیر» منتشر شد به گزارش کدال نگر بورس 24، صورت های مالی شرکت سولیران -در حال تصفیه منتشر شد. 🔗 ادامه مطلب ... @bourse24ir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۲۷
قیمت لحظه انتشار:
۲۶٬۵۷۱
اشتراک گذاری
فسلیر،بنیادی،کدال۳۶۰
#فسلیر #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 31 شهریور- گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29 شرکت سولیران شرح رویداد: صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 31 شهریور 1402-08-27 10:10:04 (1107813) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @Codal360_ir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۲۷
قیمت لحظه انتشار:
۲۶٬۵۷۱
اشتراک گذاری
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۳/۳
قیمت لحظه انتشار:
۲۶٬۵۷۱
اشتراک گذاری
یبار فسلیر خریدم معلق شد
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۲/۸
قیمت لحظه انتشار:
۲۷٬۱۵۰
اشتراک گذاری
Meta_Technical
Meta_Technical
رتبه: 15
4.6
#نشار 4,000,000 #چبسپا 21,429,809,800 #بدکو 31,860,000,000 #چکارم 35,985,000,000 #تراک 91,953,000,000 کاصفا 150,000,000,000 #کنیلو 150,000,000,000 #غیوان 260,535,000,000 #تفیرو 457,200,000,000 #باران-پذیره 600,000,000,000 #غگز 692,758,200,000 #کابگن 727,725,000,000 #وهنر-پذیره' rel='noopener' target='_blank'>##وهنر-پذیره 850,000,000,000 #دتهران‌ 1,078,800,000,000 #تابا 1,098,020,000,000 #سفارود 1,128,556,800,000 #ومشان 1,135,000,000,000 #سایرا 1,194,720,000,000 کاریز 1,200,000,000,000 #ساذری 1,215,240,000,000 #ثعتما 1,220,859,864,800 #اتکاسا 1,250,000,000,000 #ثقزوی 1,282,000,000,000 #ثزاگرس 1,296,900,000,000 #ولراز 1,299,300,000,000 #حاریا 1,358,100,000,000 #سپرمی 1,362,240,000,000 #ولانا 1,395,000,000,000 #ثتوسا 1,402,560,000,000 #تپولا 1,461,252,000,000 #حرهشا 1,464,750,000,000 #وجامی 1,545,830,000,000 حگردش-پذیره 1,600,000,000,000 #تکنو 1,672,188,690,000 #شزنگ 1,678,600,000,000 #گپارس 1,680,709,368,600 #کیا 1,689,005,348,000 فکمند 1,784,780,000,000 #وملت 1,815,000,000,000 #وهنر 1,879,177,468,000 #کفرآور 1,890,000,000,000 #غنیلی 1,904,000,000,000 #ثنظام 1,930,336,324,000 #نتوس 1,935,488,843,310 #خبازرس 1,953,000,000,000 #ثاژن 1,976,400,000,000 #پدرخش 1,985,634,000,000 #وشمال 2,028,416,000,000 #خفناور 2,030,000,000,000 #وثخوز 2,040,500,000,000 #ثاصفا 2,056,000,000,000 #شستان 2,084,038,000,000 #تمحرکه 2,134,577,710,000 #فنرژی 2,184,712,400,000 #سپرده 2,226,000,000,000 #ثامان 2,241,605,716,000 #شسم 2,299,500,000,000 #غشوکو 2,304,000,000,000 #سخواف 2,315,744,830,388 #جهرم 2,332,352,000,000 #تکنار 2,457,000,000,000 #ثنام 2,500,000,000,000 اتکا تهران 2,500,000,000,000 #وگستر 2,579,200,000,000 #شلعاب 2,590,200,000,000 آینده 2,611,443,750,000 #فسلیر 2,657,100,000,000 #بالاس 2,691,000,000,000 #نیرو 2,717,462,104,160 #فبیرا 2,731,779,626,750 #فجوش 2,748,843,981,000 #فسا 2,764,398,000,000 #فافزا 2,785,500,000,000 بتک 2,788,219,517,400 #سفاسی 2,808,960,000,000 ونور 3,000,000,000,000 #داراب 3,016,080,000,000 شلیا 3,026,709,000,000 #بکاب 3,046,546,000,000 #قشیر 3,053,956,547,376 #لپیام 3,065,400,000,000 #فلامی 3,102,000,000,000 #معیار 3,175,000,000,000 #وآوا 3,201,000,000,000 #فبستم 3,282,278,587,740 حشکوه 3,299,609,040,000 #قجام 3,334,500,000,000 #فجام 3,364,000,000,000 #ثشرق 3,429,800,000,000 #گکیش 3,442,688,000,000 #تشتاد 3,456,511,345,833 #وپسا 3,467,500,000,000 #تکشا 3,468,000,000,000 #کسعدی 3,500,000,000,000 #شتولی 3,500,000,000,000 #وایرا 3,506,800,000,000 #ولقمان 3,565,188,900,000 #نطرین 3,583,600,000,000 #داوه 3,598,320,000,000 دشیری 3,625,000,000,000 #باران 3,648,000,000,000 #قشکر 3,717,200,523,000 کی بی سی 3,733,800,000,000 #وثنو 3,742,500,000,000 #سدبیر 3,752,500,000,000 #غگیلا 3,766,666,400,000 #ولشرق 3,775,800,000,000 #پشاهن 3,792,427,184,000 #واعتبار 3,799,800,000,000 #سدور 3,805,265,018,650 کایزد 3,865,610,000,000 #لازما 3,886,725,000,000 #فولای 3,931,200,000,000 #کهرام 3,978,750,000,000 #پلاسک 3,979,012,798,675 حذف -آرین 4,000,000,000,000 #پلاست 4,005,000,000,000 #وآتوس 4,005,000,000,000 #مرقام 4,040,000,000,000 #ولغدر 4,090,500,000,000 #ثالوند 4,152,000,000,000 #دبالک 4,173,400,000,000 #نبروج 4,216,636,094,250 #میهن 4,291,500,000,000 #بخاور 4,317,600,000,000 #ولتجار 4,343,400,000,000 #ریشمک 4,371,000,000,000 آ س پ 4,403,000,000,000 #چکاوه 4,445,000,000,000 #پلوله 4,446,000,000,000 #وآرین 4,460,000,000,000 #غشهد 4,505,464,480,000 #خفولا 4,522,500,000,000 #کمرجان 4,533,307,379,280 #ثتران 4,559,400,000,000 #غالبر 4,564,560,000,000 #ولملت 4,569,000,000,000 #شپارس 4,573,800,000,000 #کصدف 4,596,000,000,000 #کسرام 4,607,946,036,576 حگردش 4,632,000,000,000 #غگرجی 4,653,750,000,000 #سنوین 4,687,000,000,000 #زشگزا 4,689,600,000,000 #مفاخر 4,697,843,119,200 #ثرود 4,700,000,000,000 #کفپارس 4,720,897,885,000 #وحکمت 4,748,049,375,000 #وحافظ 4,755,000,000,000 #وثوق 4,755,200,000,000 #لسرما 4,758,940,000,000 #فسدید 4,762,860,000,000 وطوبی 4,770,000,000,000
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۱/۸/۱۴
قیمت لحظه انتشار:
۲۷٬۱۵۰
اشتراک گذاری
;
سلب مسئولیت

هر محتوا و مطالب مندرج در سایت و کانال‌های رسمی ارتباطی سهمتو، جمع‌بندی نظرات و تحلیل‌های شخصی و غیر تعهد آور بوده و هیچگونه توصیه‏ای مبنی بر خرید، فروش، ورود و یا خروج از بازار بورس و ارز دیجیتال نمی باشد. همچنین کلیه اخبار و تحلیل‌های مندرج در سایت و کانال‌ها، صرفا بازنشر اطلاعات از منابع رسمی و غیر رسمی داخلی و خارجی است و بدیهی است استفاده کنندگان محتوای مذکور، مسئول پیگیری و حصول اطمینان از اصالت و درستی مطالب هستند. از این رو ضمن سلب مسئولیت اعلام می‌دارد مسئولیت هرنوع تصمیم گیری و اقدام و سود و زیان احتمالی در بازار سرمایه و ارز دیجیتال، با شخص معامله گر است.

نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها