#

رفاه

فروشگاه های زنجیره ای رفاه

+undefined

نظر ات کاربران سهمتو در مورد نماد
#رفاه

%
%
نظر شما چیست؟

تحلیل براساس تلگرام

تمامی پیام های تریدرها در تلگرام، راجع به#رفاه جمع آوری شده
و .سیگنال های خرید و فروش آن با هوش مصنوعی مشخص می شود


جذابیت فروش
نسبت به نمادهای دیگر

جذابیت خرید
نسبت به نمادهای دیگر

ریسک بالا

ریسک پایین

خنثی

جذابیت خرید و فروش براساس تعداد
سیگنال های تریدرها در کانال های تلگرامی محاسبه می شود.

ریسک سرمایه گذاری متوسط

ریسک بالا نشان دهنده نوسانات زیاد ارزش سبد
تریدر در یک ماه اخیر است.

میانگین

بیشترین

کمترین

نمودار تعداد پیام های روزانه نماد در سه ماه اخیر

کاهش توجه تریدرها به #رفاه

سامانه سهمتو هر لحظه تمامی پیام هایی که تریدر ها
در تلگرام راجع به این نماد منتشر می کنند را تحلیل می کند.

سیگنال تریدرها

فیلتر
بیشتر

مبتنی بر هوش مصنوعی

آموزش رفاه
امتیاز:682
دنبال کننده:3.8K

#مداران هم به صف خرید نشست

با خرید ۱ میلیونی دیروز بانک #رفاه، ۵۴ درصد مالکیت شرکتو به دست گرفته

از ۳۵۰۰ تا ۲۷۰۰ روزی ۱ میل خرید

قطعا برای سود بیشتر از ۱۰۰ درصد این خرید هارو انجام داده

تصمیم با خودتون!

نمایش بیشتر

آموزش رفاه
امتیاز:696
دنبال کننده:39.6K
آکادمی رسول ترزم پور

ادامه حمایت بانک #رفاه از سهام شرکتهای زیرمجموعه

@TpBourse

آموزش رفاه
امتیاز:607
دنبال کننده:54.5K
اخبار فوری بورس،صدای بورس

حمایت #رفاه و #پارسان از سهام پالایشی

آموزش رفاه
امتیاز:0
دنبال کننده:384.8K
کانال آموزش بورس ™️Bourse

حمایت #رفاه و #پارسان از سهام #پالایشی ✅

آموزش رفاه
امتیاز:0
دنبال کننده:3.4K

مجامع شرکتها

#شغدیر

🔸سود نقدی به ازای هر سهم مبلغ 1650 ریال تصویب شد.

🔹سود نقدی سهامداران حقیقی از تاریخ 1399/05/12 از طریق مراجعه به یکی از شعب بانک صادرات قابل دریافت خواهد بود.

#کگهر

🔸سود نقدی به ازای هر سهم مبلغ 1600 ریال تصویب شد.

🔹سود نقدی سهامداران حقیقی از تاریخ 1399/06/31 از طریق مراجعه به یکی از شعب بانک سپه قابل دریافت خواهد بود.

#ختوقا

🔸سود نقدی به ازای هر سهم مبلغ 15 ریال تصویب شد.

🔹سود نقدی سهامداران حقیقی از 1399/11/09 به شماره حساب سهامداران واریز خواهد شد.

#سفارس

🔸سود نقدی به ازای هر سهم مبلغ 1255 ریال تصویب شد.

🔹سود نقدی سهامداران حقیقی از 1399/09/01 به شماره حساب سهامداران واریز خواهد شد.

#دسبحا

🔸سود نقدی به ازای هر سهم مبلغ 900 ریال تصویب شد.

🔹سود نقدی سهامداران حقیقی از 1399/08/17 به شماره حساب سهامداران واریز خواهد شد.

#بمپنا

🔸سود نقدی به ازای هر سهم مبلغ 112ریال تصویب شد.

🔹پرداخت سود نقدی سهامداران حقیقی از تاریخ 1399/08/10 از طریق سامانه #سجام به حساب اعلامی سهامداران در سامانه #سجام واریز خواهد شد.

#فخاس

🔸سود نقدی به ازای هر سهم مبلغ 200 ریال تصویب شد.

🔹پرداخت سود نقدی سهامداران حقیقی از تاریخ 1399/05/01 از طریق سیستم فراگیر بانک #تجارت واریز خواهد شد.

#نمرینو

🔸سود نقدی به ازای هر سهم مبلغ 30 ریال تصویب شد.

🔹سود نقدی سهامداران حقیقی از 1399/11/11 به شماره حساب سهامداران واریز خواهد شد.

#خمحرکه

🔸سود نقدی به ازای هر سهم مبلغ 10 ریال تصویب شد.

🔹سود نقدی سهامداران حقیقی از 1399/08/01 به شماره حساب سهامداران واریز خواهد شد.

#شفن

🔸سود نقدی به ازای هر سهم مبلغ 16500 ریال تصویب شد.

🔹سود نقدی سهامداران حقیقی از شهریور ماه به شماره حساب سهامداران واریز خواهد شد.

#دسینا

🔸سود نقدی به ازای هر سهم مبلغ 625 ریال تصویب شد.

🔹سود نقدی سهامداران حقیقی از 1399/12/02 به شماره حساب سهامداران واریز خواهد شد.

#بشهاب

🔸سود نقدی به ازای هر سهم مبلغ 500 ریال تصویب شد.

🔹سود نقدی سهامداران حقیقی از تاریخ 1399/05/12 از طریق مراجعه به یکی از شعب بانک صادرات قابل دریافت خواهد بود.

#تایرا

🔸سود نقدی به ازای هر سهم مبلغ 900 ریال تصویب شد.

#رفاه

🔸سود نقدی به ازای هر سهم مبلغ 636 ریال تصویب شد.

🔹 سهامداران حقیقی باید جهت دریافت سود نقدی اطلاعات خود را برای شرکت ارسال نمایند.

#تابا

🔸سود نقدی به ازای هر سهم مبلغ 8 ریال تصویب شد.

🔹سود نقدی سهامداران حقیقی از 1399/07/01 به شماره حساب سهامداران واریز خواهد شد.

#دلقما

🔸سود نقدی به ازای هر سهم مبلغ 600 ریال تصویب شد.

🔹 سهامداران حقیقی باید جهت دریافت سود نقدی اطلاعات خود را برای شرکت ارسال نمایند.

#غصینو

🔸سود نقدی به ازای هر سهم مبلغ 580 ریال تصویب شد.

🔹سود نقدی سهامداران حقیقی از 1399/05/01 به شماره حساب سهامداران واریز خواهد شد.

@assetstock

نمایش بیشتر

آموزش رفاه
امتیاز:607
دنبال کننده:54.5K

#دسبحا

اطلاعیه 99/04/15

*گروه دارویی سبحان*

خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه

سود نقدی هر سهم: 900 ریال

درصد #پرداخت سود: 81 درصد

#بکام

اطلاعیه 99/04/15

*کارخانجات تولیدی شهید قندی*

تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده

تصویب افزایش سرمایه از مبلغ 600,000 میلیون ریال به 8,040,103 میلیون ریال (معادل 1240 درصد)

از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها

#نمرینو

اطلاعیه 99/04/15

*کارخانجات ایران مرینوس*

خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه

سود نقدی هر سهم: 30 ریال

درصد #پرداخت سود: 11 درصد

#خمحرکه

اطلاعیه 99/04/15

*صنعتی #نیرو محرکه*

خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه

سود نقدی هر سهم: 10 ریال

درصد #پرداخت سود: 13 درصد

#شفن

اطلاعیه 99/04/15

*پتروشیمی فن آوران*

خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه

سود نقدی هر سهم: 16500 ریال

درصد #پرداخت سود: 98 درصد

#رفاه

اطلاعیه 99/04/15

*فروشگاه های زنجیره ای رفاه*

خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

سود نقدی هر سهم: 636 ریال

درصد #پرداخت سود: 80 درصد

#فمراد

اطلاعیه 99/04/15

*آلومراد*

12ماهه منتهی به 98/12/29 (حسابرسی شده)مبلغ 146ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.

244 درصد افزایش سود نسبت به گزارش حسابرسی نشده

#وپست

اطلاعیه 99/04/15

*پست بانک ایران*

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

از مبلغ 3,233,451 میلیون ریال به مبلغ 10,275,614 میلیون ریال (معادل 218 درصد)

از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اصلاح ساختار مالی

#وپست

اطلاعیه 99/04/15

*پست بانک ایران*

3 ماهه منتهی به 99/03/31 (حسابرسی نشده)مبلغ 102ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.

این درحالیست شرکت برای دوره مشابه سال گذشته مبلغ (46) ریال زیان به ازای هر سهم محقق نموده است

#تلیسه

اطلاعیه 99/04/15

*دامداری تلیسه نمونه*

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

از مبلغ 350,000,000,000 ریال به مبلغ 4,993,940,025,889 ریال (معادل 1,327 درصد)

از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اصلاح ساختار مالی

#بشهاب

اطلاعیه 99/04/15

*لامپ #پارس شهاب*

خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه

سود نقدی هر سهم: 500 ریال

درصد #پرداخت سود: 43 درصد

نمایش بیشتر

نظر ات کاربران سهمتو در مورد نماد
#رفاه

%
%
نظر شما چیست؟

آخرین معامله

پایانی امروز

پایانی دیروز

تغییر حقوقی به حقیقی

ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺍﺭﺯﺵ ﺑﺎﺯﺍﺭ

P/E

0
ﻭﺿﻌﯿﺖ
ممنوع-متوقف
به زودی

شرکت های همگروه

نماد
آخرین
پایانی
ارزش بازار
حجم
نمودار
کانالی برای نمایش وجود ندارد