ورود/ثبت‌نام

لپیاملپیام

آخرین معامله-2.93%۶۳٬۰۰۰
اضافه کردن به دیده‌بان
27
دنبال کننده ها
جمع بندی نظر همه تریدرها
فروش
خنثی
0%
خنثی
خرید
آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز لپیام:
فیلتر
مثبت سرمایه | sarmayeh plus
مثبت سرمایه | sarmayeh plus
رتبه: 1115
3.1
ورود پول هوشمند 💰 #استقلال #رمپنا #تاپکیش #وثخوز #ثشاهد #ثنام #لوتوس #وحکمت #اتکاسا #اتکام #حگهر #حکشوه #ونوین #وبملت #وبوعلی #وخارزم #گکوثر #سپرمی #شلیا #کهمدا #سرود #سباقر #سبجنو #ستران #سکارون #کلوند #کحافظ #جم_پیلن #زاگرس #شغدیر #شبصیر #شفن #دشیری #وپخش #داوه #دامین #پخش #دحاوی #وبشهر #غگرجی #بفجر #مبین #خودرو #بترانس #فاما #فاراک #ارفع #کاوه #فملی #فایرا #فجر #فولاد #فباهنر #فاسمین #هرمز #فروس #فسرب #ذوب #نیان #شبندر #شپنا #شتران #چنوپا #نخریس #وامیر #تاسیکو #کاما #سپید خروج پول هوشمند 💸 #بتهران #حاریا #حپترو #وبرق #وشمال #وثوق #سنوین #کباده #کایزد #سهمز #سشرق #شپارس #فسا #غناب #قشرین #پلوله #فزر کد به کد حقیقی به حقوقی ⚖ #وخاور #ساروج #سهرمز #سپاها #اردستان #شفارا #دکپسول #غالبر #وهور کد به کد حقوقی به حقیقی ⚖ #پرداخت #ونوین #وسینا #ومهان #صبا #سخوز #سبجنو #کحافظ #جم_پیلن #شپدیس #شفن #وپخش #دجابر #غزر #بفجر #مبین #خپویش #لپارس #تپمپی #فاراک #فسپا #فملی #فجر #فولاد #فباهنر #فاسمین #فروس #شنفت #شتران #تاصیکو #کاما #حفاری #زپارس #سپید تیک صعودی ✅ #وبیمه #سیتا #قمرو #فغدیر #فایرا #شسپا #چنوپا #نمرینو #کشرق تیک نزولی‼️ #وهنر #وآفری #شپارس #لپیام #پلوله ✅ مثبت سرمایه | sarmayeh plus @sarmayeh_plus
نوع سیگنال: خنثی
3 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۶۳٬۰۰۰
اشتراک گذاری
بورس کاردانا
بورس کاردانا
رتبه: 1004
1.9
🟥 #صف_های_فروش_پیش_گشایش ☑️تعداد نماد صف فروش پیش گشایش (حجم عرضه به میلیون): 64 #فنرژی (6) | #خفولا (6) | #کارام (37) | #وبرق (4) | #فزر (2.7) | #وثنو (20) | #چنوپا (3) | #خلنت (3) | #ولراز (10) | #رفاه (0.3) | #آینده (6) | #ثعتما (1.2) | #وحافظ (4) | #ولتجار (6) | #حپترو (1.3) | #لپیام (0.2) | #فکمند (0.9) | #تمحرکه (1.3) | #سنوین (3) | #ساروج (0.6) | #ثاژن (2.7) | #شساخت (1.1) | #میهن (1.7) | #واتی (1.8) | #خفناور (0) | #سشمال (0.7) | #سمایه (1.9) | #تاتمس (0.1) | #فسدید (0.1) | #ثنظام (0.1) | #وثوق (0.4) | #شستان (0.9) | #حفارس (2) | #غناب (5) | #غشوکو (0.7) | #ثجوان (0.4) | #وشمال (0.1) | #دی (7) | #قشرین (1.3) | #وسالت (0.8) | #کورز (0.9) | #شلعاب (3) | #حرهشا (0) | #غالبر (0) | #شزنگ (0) | #وحکمت (0.1) | #قیستو (0.2) | #بهیر (0.1) | #وآرین (0.8) | #وسرمد (0) | #وفتخار (1) | #کباده (0) | #ولیز (1.2) | #فجوش (0.5) | #وتوسکاح (0.1) | #لخانه (0) | #پشاهن (0) | #چافست (0.1) | #ساوه (0) | #شتولی (0.1) | #داراب (0) | #سخواف (0.1) | #فسا (0.1) | #کهرام (0) | ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
نوع سیگنال: خنثی
16 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۶۴٬۹۰۰
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از لپیام بهتر است؟
✅ «لپیام» سه ماهه خوبی را سپری نکرد به گزارش کدال نگر بورس 24 ، شرکت گسترش صنایع پیام در 3 ماهه منتهی به اسفند، 100 میلیون تومان زیان خالص محقق نمود. 🔗 ادامه مطلب ... @bourse24ir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۹
قیمت لحظه انتشار:
۶۴٬۳۰۰
اشتراک گذاری
لپیام،بنیادی،کدال۳۶۰
#لپیام اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده) شرکت #گسترش_صنایع_پیام ▪️ شرکت گسترش صنایع پیام در دوره 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 به ازای هر سهم 6 ریال زیان شناسایی کرده است، این درحالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم 154 ریال سود شناسایی کرده بود. ▪️ «لپیام» با سرمایه ثبت شده 180,000 میلیون ریال طی عملکرد 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 مبلغ 1,074 میلیون ریال زیان شناسایی کرده است. 1403-01-29 17:39:05 (1178584) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @codal360_ir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۹
قیمت لحظه انتشار:
۶۴٬۳۰۰
اشتراک گذاری
🌕 بورس برترین سهام🌕
🌕 بورس برترین سهام🌕
رتبه: 1099
3.3
💎 برترین های بازار 📅 بروزرسانی  ۱۴:۲۸  ۲۸ / ۱ / ۱۴۰۳ 🔹 بیشترین قدرت خریداران حقیقی: #هیوا #بگیلان #بپیوند #استقلال #پتروصبا #پتروما #تابا #اسیاتک #فگستر #فجهان 🔸 بیشترین ورود پول حقیقی: #اسیاتک #کهربا #وارس #طلا #گوهر #فملی #زرفام #وملی #دکوثر #آلتون 🔹 بیشترین ورود پول حقوقی: #اهرم #خودرو #وبانک #فولاد #شستا #توان #زیتون #ملت #وبملت #شتاب 🔸 قوی ترین صف های خرید: #دکوثر #فولاد #ثزاگرس #چنوپا #واعتبار #دهدشت #غبهار #ثباغ #ثتوسا #کاما 🔹 قوی ترین صف های فروش: #فزر #فنرژی #کارام #حفارس #وثنو #کسرام #لپیام #دامین #فاذر #خگستر 🔸 بیشترین حجم معامله شده به نسبت تعداد سهام شرکت: #گارانتی #توان #شتاب #اتوآگاه #انار #اهرم #موج #پتروآگاه #خودران #ناب 🔸 سهام دارای الگوی ساعت: #بذر
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۸
قیمت لحظه انتشار:
۶۴٬۹۰۰
اشتراک گذاری
⛔️#توقف_های_بازار_امروز ⬇️ مجمع عمومی سالیانه ⬇️ #شپلی       #زماهان #غویتا       #سیمرغ #فلات        #زپارس  #دبالک        #وآفر #غپاذر        #وارس #کی_بی_سی #کی_بی_سی  مجمع افزایش سرمایه 51 درصدی از انباشته ⬇️ نمادهای مشمول رفع گره معاملاتی ⬇️ #لپیام      #شتهران ❇️دامنه نوسان قیمت سهام در روز جاری به مثبت و منفی 1 درصد محدود میشود 1403_01_28 خانم نسیم واسعی @Bourseuniversity
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۸
قیمت لحظه انتشار:
۶۳٬۶۰۰
اشتراک گذاری
بورس ایران
بورس ایران
رتبه: 113
2.2
⛔️#توقف_های_بازار_امروز ⬇️ مجمع عمومی سالیانه ⬇️ #شپلی       #زماهان #غویتا       #سیمرغ #فلات        #زپارس  #دبالک        #وآفر #غپاذر        #وارس #کی_بی_سی #کی_بی_سی  مجمع افزایش سرمایه 51 درصدی از انباشته ⬇️ نمادهای مشمول رفع گره معاملاتی ⬇️ #لپیام      #شتهران ❇️دامنه نوسان قیمت در روز جاری به مثبت و منفی 1 درصد محدود میشود @boursei
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۸
قیمت لحظه انتشار:
۶۳٬۶۰۰
اشتراک گذاری
سبدگردانی هوش سفید️
سبدگردانی هوش سفید️
رتبه: 1113
3.5
⛔️#توقف_های_بازار_امروز ⬇️ مجمع عمومی سالیانه ⬇️ #شپلی       #زماهان #غویتا       #سیمرغ #فلات        #زپارس  #دبالک        #وآفر #غپاذر        #وارس #کی_بی_سی #کی_بی_سی  مجمع افزایش سرمایه 51 درصدی از انباشته ⬇️ نمادهای مشمول رفع گره معاملاتی ⬇️ #لپیام      #شتهران ❇️دامنه نوسان قیمت در روز جاری به مثبت و منفی 1 درصد محدود میشود @hosh_sefid
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۸
قیمت لحظه انتشار:
۶۳٬۶۰۰
اشتراک گذاری
⛔️#توقف_های_بازار_امروز ⬇️ مجمع عمومی سالیانه ⬇️ #شپلی       #زماهان #غویتا       #سیمرغ #فلات        #زپارس  #دبالک        #وآفر #غپاذر        #وارس #کی_بی_سی #کی_بی_سی  مجمع افزایش سرمایه 51 درصدی از انباشته ⬇️ نمادهای مشمول رفع گره معاملاتی ⬇️ #لپیام      #شتهران ❇️دامنه نوسان قیمت در روز جاری به مثبت و منفی 1 درصد محدود میشود
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۸
قیمت لحظه انتشار:
۶۳٬۶۰۰
اشتراک گذاری
🌕 بورس برترین سهام🌕
🌕 بورس برترین سهام🌕
رتبه: 1099
3.3
💎 برترین های بازار 📅 بروزرسانی ۱۲:۳۵ ۲۷ / ۱ / ۱۴۰۳ 🔹 بیشترین قدرت خریداران حقیقی: #رویین #بگیلان #بپیوند #ثروتم #بیوتیک #پتروما #داتام #الماس #ولکارح #وکبهمن 🔸 بیشترین ورود پول حقیقی: #شتاب #توان #ذوب #فملی #جهش #زیتون #سرو #هم_وزن #اخابر #آساس 🔹 بیشترین ورود پول حقوقی: #طلا #کهربا #وبملت #دامین #حسینا #آریا #وکار #وسنا #شیراز #گوهر 🔸 قوی ترین صف های خرید: #اهرم #توان #دارا_یکم #وبملت #پالایش #موج #شپنا #شتاب #ثپردیس #جهش 🔹 قوی ترین صف های فروش: #فزر #وشهر #فنرژی #کارام #سکه۰۳۱۲پ۰۱ #وثنو #ثعتما #لپیام #دامین #بتهران 🔸 بیشترین حجم معامله شده به نسبت تعداد سهام شرکت: #توان #شتاب #پتروآگاه #اتوآگاه #حشکوه #ناب #تمشک #زیتون #فاذر #هوشیار
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۷
قیمت لحظه انتشار:
۶۳٬۶۰۰
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها