فیلتر
مشاهده این بخش
مخصوص کاربران ویژه می باشد
آموزش لپیام
امتیاز:629
دنبال کننده:605

چارت سهم #لپیام رو نگاه کنید بعد 3 ماه معامله نشدن حدود 150 درصد رشد داشت

آموزش لپیام
اسمارت بورس@smart_investor
امتیاز:703
دنبال کننده:103.6K

#لپیام

گسترش صنایع پیام

صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)

♦️کاهش 3 درصدی درآمدهای عملیاتی 12 ماهه 1399 در مقایسه با دوره مشابه از مبلغ 42,359 میلیون ریال به مبلغ 40,975 میلیون ریال رسیده است .

♦️کاهش 5 درصدی سود عملیاتی 12 ماهه 1399 در مقایسه با دوره مشابه از مبلغ 40213 میلیون ریال به مبلغ 38040 میلیون ریال رسیده است.

♦️ افزایش 11 % سود خالص 12 ماهه 1399 و تحقق سود 138 ریالی به ازاء هر سهم، از مبلغ 22327 میلیون ریال به مبلغ 24841 میلیون ریال رسیده است.

♦️ حاشیه سود (زیان) عملیاتی از 94.93% به 92.84% کاهش و حاشیه سود (زیان) خالص از 52.71% به 60.62% افزایش یافته است

♦️ افزایش 1 % دارائی ها، کاهش 3 % بدهی ها و افزایش 11 % حقوق صاحبان سهام از مبلغ 235,591 میلیون ریال به مبلغ 260,432 میلیون ریال

♦️ بازده دارایی ها از 2.65% به 2.93% افزایش و بازده حقوق صاحبان سهام از 9.48% به 9.54% افزایش یافته است

@smart_investor ♌️

آموزش لپیام
امتیاز:635
دنبال کننده:3.1K
سیگنال خرید گروهی آرچـــــی

#بازیگر_درصدی: #لیپام در حال خرید از صف های فروش است

╭━═━⊰✹⚜️✹⊱━═━╮

🆔 @archi_chanel

╰━═━⊰❀⚜️❀⊱━═━╯

آموزش لپیام
امتیاز:681
دنبال کننده:104.3K

💯سیگنال خرید قطعی توسط فیلتر ورود پول هوشمند درجه ۱ و حجم مشکوک #یکشنبه:

#لپیام

#خنصیر

#حخزر

#حتاید

#ساوه

#افرا

#دیران

#اعتلا

#شبریز

#چفیبر

#غفارس

@nabzboursiran

آموزش لپیام
امتیاز:635
دنبال کننده:3.1K
سیگنال خرید گروهی آرچـــــی

#لپیام

رسیدن به میانه کانال صعودی

نمادآخرینپایانیحجمارزش