ورود/ثبت‌نام

ممسنیممسنی

پتروشیمی ممسنی

بورسی
شرکت کوچک
صنعت مواد شیمیایی-متنوع
آخرین معامله
خرید از کارگزاری

در پیام های هفته اخیر تریدرها، 14 سیگنال راجع به سهام ممسنی وجود دارد،

خرید
فروش

نماد ممسنی خنثی است.

آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز ممسنی:
سيگنال صلواتی
سيگنال صلواتی
رتبه: 685
1.7
#ممسنی و #قیستو دو سهم واچ لیست امروز صف خرید
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۹/۱۲
اشتراک گذاری
سيگنال صلواتی
سيگنال صلواتی
رتبه: 685
1.7
📊 واچ لیست خرید یکشنبه ✅ #ممسنی#افق#شنفت#قیستو سهم های بالا 👆 رو بررسی کرده و خرید کنید واچ لیست؛ صرفا برای بررسی و استفاده شما از سهم های پر پتانسیل اعلام میشه
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۹/۱۲
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از ممسنی بهتر است؟
بورس جسی لیور مور
بورس جسی لیور مور
رتبه: 280
1.4
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (35) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #اسیاتک (62.7M) #خودکفا (38M) #ثشاهد (20.6M) #سرچشمه (28.9M) #وملی (1M) #فافق (44.5M) #کرومیت (20.5M) #پلاست (13.3M) #ونیرو (18.8M) #لپارس (1.2M) #پیزد (33.1M) #فرود (24.3M) #سیدکو (5.6M) #سباقر (5.3M) #کسرام (8.5M) #فصباح (11.3M) #لازما (841K) #واحیا (4.1M) #وثخوز (687.8K) #وملت (6.1M) #خلیبل (5.6M) #نبروج (1.3M) #تفیرو (284.6K) #کابگن (1.3M) #لپیام (183.4K) #قیستو (1M) #ممسنی (769.8K) #کهرام (290K) #کورز (1M) #دتهران‌ (3.7M) #غیوان (177.4K) #غگز (340.1K) #وسرمدح (451K) #لوتوس (2K) #نشار (2.2M)         ⏱ 📆 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴  ۰۹:۳۰
نوع سیگنال: خنثی
8 ساعت پیش
اشتراک گذاری
بورس جسی لیور مور
بورس جسی لیور مور
رتبه: 280
1.4
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (76) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #فرود (65.6M) #خودکفا (28.4M) #ثشاهد (17.6M) #کیسون (74.9M) #تاپیکو (8.6M) #پلاست (9.7M) #فافق (28.8M) #کرومیت (12.1M) #دروز (9.9M) #پیزد (31.5M) #سباقر (6.2M) #شفارس (40.8M) #واحیا (7.7M) #سرچشمه (10.7M) #وملی (275.1K) #حکشتی (4.4M) #مبین (5.9M) #وثخوز (857.8K) #کسرام (3.1M) #لازما (483.9K) #کرازی (13.8M) #خبنیان (5.2M) #قصفها (155.9K) #پکرمان (721.9K) #سخواف (6.7M) #وایران (3.8M) #کورز (3M) #فجهانح (10.1M) #تکشا (425.4K) #شپاکسا (7.2M) #ثعمرا (1.1M) #خلیبل (5.7M) #رتکو (636.3K) #تفیرو (300.9K) #وملت (4M) #وصندوق (742.6K) #حآسا (1.3M) #کابگن (1.2M) #سمایه (2.3M) #ولملت (1.1M) #رافزا (742.2K) #آ س پ (603.8K) #کفرا (891.2K) #خپارس (7.2M) #مادیرا (1.9M) #کهرام (254.6K) #دتهران‌ (3.6M) #ورازی (5.2M) #ممسنی (546.9K) #ولانا (254.5K) #نبروج (702.5K) #گشان (140.9K) #قیستو (616K) #وهنر (671.2K) #فوکا (415.9K) #تکمبا (469.4K) #لپیام (72.9K) #وبرق (51.5K) #شپلی (2.1M) #وحکمت (1.1M) #وحافظح (219.4K) #مرقام (194.9K) #ثالوند (152.3K) #زماهان (160.3K) #آبین (563.4K) #غیوان (151.3K) #نیرو (80.6K) #کمرجان (266.1K) #وسرمدح (3.3M) #تابا (15.6K) #ودانا (112.5K) #وسرمد (560.9K) #لبوتان (25.6K) #کپرور (4.3K) #میدکو (21.7K) #نشار (2.2M)         ⏱ 📆 ۱۴۰۲/۰۹/۱۳  ۱۲:۳۰
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۱۳
اشتراک گذاری
بورس جسی لیور مور
بورس جسی لیور مور
رتبه: 280
1.4
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (80) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #فولاد (279M) #ومعادن (119.9M) #شستا (425.7M) #وپارس (163.1M) #اخابر (22.3M) #رمپنا (19M) #پلاست (12.2M) #پترول (93M) #سیتا (10.1M) #همراه (30M) #حکشتی (12.4M) #تپکو (51.9M) #ونفت (23.6M) #خپارس (77.3M) #فخوز (25.2M) #حآفرین (33.3M) #تاصیکو (9.7M) #کرومیت (7.4M) #پی پاد (4.4M) #واحیا (6.2M) #خودکفا (6.3M) #کمرجان (8.8M) #لخزر (3.5M) #وحافظح (14.9M) #سباقر (2.7M) #ثشرق (1.6M) #فرود (9.4M) #وثخوز (721.2K) #کیسون (16.7M) #بکابل (1M) #خاذین (9.2M) #کفرا (2.7M) #غدانه (2.9M) #وحافظ (4.8M) #قشیر (151.8K) #کابگن (2.1M) #حبندر (1.3M) #خصدرا (10.1M) #وسنا (1M) #خلیبل (6.8M) #وملت (4.5M) #کازرو (1.1M) #کرمان (11.1M) #لازما (211K) #زپارس (405.3K) #رتکو (686.5K) #کخاک (1M) #وایرا (2.4M) #امید (3.7M) #تفیرو (276.2K) #وحکمت (5.1M) #شملی (1.4M) #آ س پ (791.5K) #مرقام (1.2M) #شپترو (5.6M) #زماهان (1.3M) #ممسنی (678.5K) #غچین (1.9M) #دتهران‌ (5M) #لپیام (142.8K) #ولانا (218.3K) #کسرا (450.7K) #وهنر (0.9M) #قیستو (454.7K) #نبروج (495.9K) #آسیا (2.3M) #خعمرا (731.4K) #دعبید (192.8K) #پلاسک (364.3K) #وملل (1.4M) #غگرجی (1.4M) #غفارس (144.4K) #غیوان (151.3K) #دهدشت (58.9K) #فن آوا (375.9K) #سنوین (61K) #تابا (86) #وسرمدح (84.8K) #فلامی (3K) #نشار (2.2M)         📆 ۱۴۰۲/۰۹/۱۲  ۱۲:۳۰
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۱۲
اشتراک گذاری

چه تریدری بیشترین سود را از ممسنی گرفته است؟

0 تریدر در 3 ماه اخیر سود خوبی از ممسنی گرفته اند.
بورس جسی لیور مور
بورس جسی لیور مور
رتبه: 280
1.4
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (53) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #وپارس (171.5M) #همراه (42.4M) #اخابر (18M) #سیتا (11.4M) #پلاست (12.5M) #ونفت (35M) #فصباح (35M) #تپکو (51.9M) #خاذین (26.6M) #خپارس (75.8M) #حآفرین (31.6M) #دعبید (5.3M) #خودکفا (9.1M) #کرومیت (8.4M) #حکشتی (6.1M) #واحیا (7.1M) #غگرجی (9.6M) #پی پاد (4.3M) #وحافظ (11.8M) #کمرجان (8.8M) #وحافظح (17.1M) #سباقر (2.8M) #بکابل (1.5M) #وثخوز (807.3K) #غدانه (6.9M) #کفرا (3.7M) #ثشرق (1.2M) #کابگن (2.3M) #خلیبل (7.5M) #آ س پ (1.2M) #لازما (228.4K) #کخاک (1.2M) #وایرا (3.1M) #ممسنی (1.2M) #وملت (4.4M) #زماهان (1.7M) #تفیرو (273.1K) #لپیام (225.2K) #رتکو (571.6K) #دتهران‌ (5.3M) #وحکمت (3.4M) #وملل (2.9M) #شملی (573.6K) #ولانا (187.3K) #نبروج (495.9K) #فبیرا (1M) #امید (349.8K) #قیستو (215.1K) #غیوان (151.3K) #وبصادر (53.1K) #آسیا (573.8K) #زپارس (19.9K) #نشار (2.2M)         ⏱ 📆 ۱۴۰۲/۰۹/۱۲  ۱۱:۱۵
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۱۲
اشتراک گذاری
بورس جسی لیور مور
بورس جسی لیور مور
رتبه: 280
1.4
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (30) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #سیتا (13.3M) #پلاست (13.4M) #تپکو (57.1M) #پی پاد (10.5M) #فروسیل (9.1M) #خودکفا (9.6M) #وحافظح (27.6M) #وملل (24.5M) #واحیا (6.8M) #دعبید (4.1M) #سباقر (3.3M) #وحافظ (10.3M) #وثخوز (819.3K) #فصباح (7.3M) #ممسنی (2.2M) #کابگن (2.3M) #خلیبل (7M) #وملت (5.3M) #وایرا (3.1M) #سجام (3.3M) #تفیرو (273.1K) #لازما (156.2K) #دتهران‌ (4.2M) #لپیام (73.5K) #ثشرق (186K) #نبروج (495.9K) #وهنر (413.2K) #غیوان (175.8K) #قشیر (30K) #نشار (2.2M)         ⏱ 📆 ۱۴۰۲/۰۹/۱۲  ۰۹:۱۵
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۱۲
اشتراک گذاری
سيگنال صلواتی
سيگنال صلواتی
رتبه: 685
1.7
#ممسنی و قیستو قفل صف خرید سوم
نوع سیگنال: خنثی
9 ساعت پیش
اشتراک گذاری
سيگنال صلواتی
سيگنال صلواتی
رتبه: 685
1.7
#ممسنی و #قیستو دو سهم دیروز که تحت واچ لیست دادیم دومین صف خرید خودشون رو زدن
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۱۳
اشتراک گذاری
ƓσƖɗєη ѕιɠηαƖ
ƓσƖɗєη ѕιɠηαƖ
رتبه: 147
2.4
✨خروجی فیلتر واگرایی معمولی مثبت MACD در تاریخ ۱۱ / ۹ / ۱۴۰۲ : 1 - #اتکام 2 - #سبهان 3 - #سمایه 4 - #کازرو 5 - #شرنگی 6 - #ممسنی 7 - #وکار ✨خروجی فیلتر واگرایی مخفی مثبت MACD در تاریخ ۱۱ / ۹ / ۱۴۰۲ : 1 - #اپال 2 - #تجلی 3 - #ثالوند 4 - #سخاش 5 - #کپارس
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۱۱
اشتراک گذاری
بورس جسی لیور مور
بورس جسی لیور مور
رتبه: 280
1.4
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (72) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #وپارس (305.8M) #حکشتی (40.9M) #سیتا (24.3M) #قصفها (2.1M) #پی پاد (10.8M) #پلاست (9M) #فروسیل (9.4M) #تپکو (48.6M) #خودکفا (14.4M) #خاور (31.4M) #کرومیت (13.2M) #آریان (15.5M) #کیسون (31.3M) #وحافظح (21.3M) #وحافظ (13.3M) #تفیرو (1.1M) #قاسم (6.8M) #وبصادر (23.3M) #خپارس (37.9M) #وبیمه (30.5M) #وملی (215.4K) #توریل (5.8M) #سباقر (1.8M) #سفارس (730.4K) #بکاب (2.2M) #ثشرق (1.1M) #واتی (2.6M) #وثخوز (465.9K) #وملت (4.9M) #دعبید (1.2M) #دامین (3.1M) #ممسنی (1.2M) #خلیبل (5.4M) #کساپا (540.8K) #نمرینو (345.4K) #وهنر (2.5M) #وثنو (3M) #واحیا (1.2M) #وطوبی (5M) #شمواد (94.7K) #وملل (4M) #کابگن (1.2M) #غپونه (0.9M) #دتهران‌ (6.9M) #فلامی (1.1M) #خکرمان (1.8M) #گلدیرا (1.1M) #کمرجان (1.3M) #شزنگ (90.6K) #وایرا (1.1M) #زماهان (646.8K) #نبروج (579.9K) #وسالت (366.6K) #ستران (709.2K) #فگستر (1.1M) #غیوان (281.3K) #آ س پ (255.2K) #فبیرا (1M) #لپیام (50.9K) #دقاضی (51K) #تپولا (3K) #مادیرا (578.8K) #غشاذر (323.5K) #تمحرکه (233.7K) #ولانا (8.6K) #غگز (317.7K) #پارسیان (379.1K) #پخش (9.7K) #گکیش (4K) #شفا (13.3K) #ولیز (5.1K) #نشار (2.2M)         ⏱ 📆 ۱۴۰۲/۰۹/۱۱  ۱۲:۳۰
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۱۱
اشتراک گذاری
بورس جسی لیور مور
بورس جسی لیور مور
رتبه: 280
1.4
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (46) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #وبصادر (388.5M) #وپارس (414.6M) #حکشتی (63M) #سیتا (27.4M) #خاور (65.5M) #فصباح (43.5M) #پلاست (11.4M) #تپکو (67.4M) #خپارس (119.3M) #خودکفا (15.5M) #شفارس (63.2M) #سفارس (2.5M) #وحافظ (17.3M) #وملی (362.4K) #تفیرو (1.1M) #بکاب (4.4M) #وحافظح (17.2M) #قاسم (6.3M) #سباقر (2.5M) #ثشرق (1.6M) #خصدرا (15.8M) #واتی (3.3M) #خلیبل (9.5M) #وثنو (5.9M) #وثخوز (518.8K) #وملت (6.2M) #ممسنی (1.4M) #ولانا (621.1K) #شپترو (9M) #شزنگ (155K) #کابگن (1.2M) #دتهران‌ (6.3M) #بنو (2.6M) #دعبید (127.6K) #نبروج (785.9K) #غیوان (294.9K) #حگردش (1.4M) #غگز (482.6K) #شرنگی (168.9K) #گکیش (260.6K) #ثنام (510.1K) #ثزاگرس (9K) #خمحور (61.1K) #تشتاد (1.2K) #داراب (196.3K) #نشار (2.2M)         ⏱ 📆 ۱۴۰۲/۰۹/۱۱  ۰۹:۳۰
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۱۱
اشتراک گذاری
خروجی فیلتر سیگنال خرید کندل استیک در تاریخ ۱۱ / ۹ / ۱۴۰۲ : 1 - #شصدف  (هارامی نزولی و دوجی) 2 - #جهرم  (هارامی صعودی و دوجی) 3 - #آینده  (چکش) 4 - #خعمرا  (دوجی) 5 - #بازرگام  (دوجی) 6 - #شپلی  (دوجی) 7 - #شفارا  (دوجی و چکش معکوس) 8 - #پردیس  (دوجی و چکش معکوس) 9 - #سشمال  (چکش معکوس و الگوی پییرسینگ) 10 - #ثنوسا  (دوجی و چکش معکوس) 11 - #پلوله  (هارامی صعودی) 12 - #کهرام  (اینگالف صعودی) 13 - #وسدید  (دوجی و چکش معکوس) ✨خروجی فیلتر واگرایی معمولی مثبت MACD در تاریخ ۱۱ / ۹ / ۱۴۰۲ : 1 - #اتکام     2 - #سبهان    3 - #سمایه 4 - #کازرو     5 - #شرنگی   6 - #ممسنی 7 - #وکار ✨خروجی فیلتر واگرایی مخفی مثبت MACD در تاریخ ۱۱ / ۹ / ۱۴۰۲ : 1 - #اپال      2 - #تجلی   3 - #ثالوند 4 - #سخاش  5 - #کپارس
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۱۱
اشتراک گذاری
⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ 🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢 ❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️ ✴️#ورود_پول_هوشمند 💢 نمادهایی که امروز ورود #پول‌هوشمند داشته‌اند: 💢 فعالیتهای ورزشی: 💢 فعالیتهای هنری: #وهنر 💢 خدمات فنی و مهندسی:#رمپنا، #رنیک 💢اطلاعات و ارتباطات: #اپرداز، #آسیاتک 💢 رایانه: #افرا، #مداران، #فن_آوا 💢 فعالیت مهندسی: 💢انبوه سازی: #کرمان، #ثاخت، #ثزاگرس 💢 فعالیتهای کمکی: #لوتوس، #انرژی، #فرابورس، #تملت 💢بیمه: #بنو، #بخاور 💢 مخابرات: #همراه 💢حمل و نقل: #حکشتی، #حتاید 💢حمل و نقل آبی: 💢سایرواسطه گری های مالی: #ولساپا 💢 بانک ها: #وتجارت، #وبملت، #وبصادر، #وپارس، #وگردش، #وسینا، #وملل 💢 سرمایه گذاریها: #وسپهر، #وساپا، #وثنو، #وکبهمن، #واتی، #وآوا، #مدیریت، #وپویا، #وهامون، #وبیمه، #وصنا، #واحیا، #اعتلا، #گوهران، #وافتخار، #وسبحان، #وسنا، #وملت 💢 هتل: #گکیش 💢سایرمحصولات کانی غیرفلزی: #کگاز، #کتوکا، #کمینا، #کابگن 💢 سیمان: #سخواف، #اردستان، #سغرب، #سیتا، #سپاها، #سغدیر 💢 کاشی: #کصدف 💢تجارت عمده: #بمیلا 💢خرده فروشی: 💢پیمانکاری صنعتی: 💢 محصولات شیمیایی: #پترول، #شسینا، #شپلی، #شفارس، #آریا، #شلرد، #شفن، #کلر، #شگل، #قرن، #کیمیاتک، #شمواد، #داراب، #شرنگی، # کازرو، #دهدشت، #ممسنی 💢 محصولات دارویی: #دامین، #هجرت، #دشیمی، #دپارس، #والبر، #دفارا، #دلقما، #دبالک، #دتماد 💢محصولات غذایی: #غشصفا، #غنوش، #بهپاک، #وبشهر، #خودکفا، #غگز، #غیوان 💢عرضه برق و گاز: #ونیرو، #بزاگرس، #آبادا، #بکهنوج 💢 شرکتهای چند رشته ای: #وبانک، #وغدیر، #وصندوق، #ونیکی 💢قندوشکر: #قشکر، #قیستو 💢 خودرو: #خگستر، خودرو، #خساپا، #خبهمن، #خاذین، #خاور، #خلیبل، #ورنا، #خکرمان 💢 ساخت دستگاه های ارتباطی: 💢 ماشین آلات برقی: #بکام، #بترانس 💢ماشین آلات: #لابسا، #تپکو، #انتخاب، #تایرا، #گلدیرا، #لسرما، #تفیرو 💢ساخت محصولات فلزی: #فاذر، #فاراک 💢فلزات اساسی: #فولاد، #ذوب، #فملی، #فلوله، #فخوز، #فسرب، #وتوکا، #فرپی، #فزرین، #فسپا، #فافق 💢 تولید محصولات کامپیوتری: 💢 فرآورده‌های نفتی: #شبریز، #شنفت، #شراز 💢 لاستیک: #پسهند 💢 منسوجات: 💢انتشار: #چافست 💢 محصولات چوبی: 💢 محصولات کاغذی: #لطیف، #چکارن 💢دباغی: 💢 استخراج کانه های فلزی: #ماما، #فزر، #ومعادن، #کبافق، #کروی، #کمنگنز 💢 استخراج سایر معادن: 💢 استخراج نفت و گاز: 💢 استخراج زغال سنگ: #کزغال، #کپرور 💢زراعت: #زفجر، #زکشت، #زماهان، #زقیام، #زکوثر، #جوین ➖➖➖➖➖➖➖ ✅ @sarmayegozaran_fashi ۱۴۰۲/۰۹/۰۸
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۸
اشتراک گذاری
تک‌سهم های رانتی
تک‌سهم های رانتی
رتبه: 56
4.0
ممسنی،بنیادی،تک‌سهم های رانتی
سه سهم #دهدشت #کازرو #ممسنی هر کدام صاحب 10% پتروشیمی گچساران هستند . طبق گزارش ارائه شده پتروشیمی گچساران سالیانه 650 میلیون دلار درآمد دارد که میشود تقریبا 32 هزار میلیارد تومان اگر بخواهیم ارزش شرکت رو بر اساس درآمد حساب کنیم اگر این گزارش صحیح باشد پتروشیمی گچساران میتواند ارزش بازاری معادل با 60 هزار میلیارد تومان داشته باشد . سهم ارزش گچساران برای سه سهم کازرو دهدشت و ممسنی 6000 میلیارد تومان میشود . سه سهم فوق اکنون با ارزش 2000 میلیارد تومان در حال معامله هستند . رشد 2 برابری میتواند در انتظار این سه سهم باشد @signale_talaee https://telegram.me/signale_talaee https://telegram.me/joinchat/AAAAAD9OYmR3Y6QO-4b66w
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۵
اشتراک گذاری
تک‌سهم های رانتی
تک‌سهم های رانتی
رتبه: 56
4.0
ممسنی،تک‌سهم های رانتی
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۵
اشتراک گذاری
تک‌سهم های رانتی
تک‌سهم های رانتی
رتبه: 56
4.0
ممسنی،بنیادی،تک‌سهم های رانتی
سه سهم #دهدشت #کازرو #ممسنی هر کدام صاحب 10% پتروشیمی گچساران هستند . طبق گزارش ارائه شده پتروشیمی گچساران سالیانه 650 میلیون دلار درآمد دارد که میشود تقریبا 32 هزار میلیارد تومان اگر بخواهیم ارزش شرکت رو بر اساس درآمد حساب کنیم اگر این گزارش صحیح باشد پتروشیمی گچساران میتواند ارزش بازاری معادل با 60 هزار میلیارد تومان داشته باشد . سهم ارزش گچساران برای سه سهم کازرو دهدشت و ممسنی 6000 میلیارد تومان میشود . سه سهم فوق اکنون با ارزش 2000 میلیارد تومان در حال معامله هستند . رشد 2 برابری میتواند در انتظار این سه سهم باشد @signale_talaee https://telegram.me/signale_talaee https://telegram.me/joinchat/AAAAAD9OYmR3Y6QO-4b66w
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۴
اشتراک گذاری
تحلیل سهام بورسیکا
تحلیل سهام بورسیکا
رتبه: 92
3.0
📌حجم معاملات مشکوک تا این دقایق #ممسنی #چنوپا #غشهد #تکاردان #غپونه #شتولی #حپترو #ثاخت #فروی #غسالم @boursika_official
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۵
اشتراک گذاری
🏆بورس تکنیک 📉💰
🏆بورس تکنیک 📉💰
رتبه: 158
2.4
📌حجم معاملات مشکوک تا این دقایق #ممسنی #چنوپا #غشهد #تکاردان #غپونه #شتولی #حپترو #ثاخت #فروی #غسالم
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۵
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها