ورود/ثبت‌نام

شصفهاشصفها

آخرین معامله0.98%۱۸۰٬۲۰۰
دنبال کردن
16
دنبال کننده ها
جمع بندی نظر همه تریدرها
فروش
خنثی
0%
خنثی
خرید
آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز شصفها:
فیلتر
📢 #شصفها در قیمت 180،200 ریال صف خرید شده است. این سهم غالبا توسط حقیقی ها به حقوقی ها فروخته شده است. قدرت خریدار حقیقی کمتر از فروشنده حقیقی بوده و طی یک ماه اخیر معاملات متعادل داشته است. #⃣ #نبض_بازار 🔗 نبض بازار سهام @bourse24ir
نوع سیگنال: خنثی
4 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۱۸۰٬۲۰۰
اشتراک گذاری
تک سهم فقط
تک سهم فقط
رتبه: 113
2.7
🕯 #فیلتر_تابلوخوانی ‌سه‌شنبه ۱۴۰۳/۱/۲۸ 🕯 بیشترین ورود پول حقیقی: #اسیاتک #وارس #فملی #وملی #دکوثر #همراه #جم‌پیلن #غبشهر #کاما #شفارا 🕯 بیشترین خروج پول حقیقی: #خودرو #وبانک #فولاد #شستا #ملت #وبملت #وتجارت #خساپا #شپنا #نوری #شبندر 🕯 برترین نسبت خریدار به فروشنده: #بگیلان #اتکاسا #بپیوند #وزمین #اسیاتک #فگستر #وثخوز #چخزر #وکبهمن #البرز 🕯 کراس با RSI 50: #شصفها #موج #ومهان #کارام
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۸
قیمت لحظه انتشار:
۱۸۰٬۶۵۰
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از شصفها بهتر است؟
بورس کاردانا
بورس کاردانا
رتبه: 906
1.9
🕯 #فیلتر_تابلوخوانی ‌سه‌شنبه ۱۴۰۳/۱/۲۸ 🕯 بیشترین ورود پول حقیقی: #اسیاتک #وارس #فملی #وملی #دکوثر #همراه #جم‌پیلن #غبشهر #کاما #شفارا 🕯 بیشترین خروج پول حقیقی: #خودرو #وبانک #فولاد #شستا #ملت #وبملت #وتجارت #خساپا #شپنا #نوری #شبندر 🕯 برترین نسبت خریدار به فروشنده: #بگیلان #اتکاسا #بپیوند #وزمین #اسیاتک #فگستر #وثخوز #چخزر #وکبهمن #البرز 🕯 کراس با RSI 50: #شصفها #موج #ومهان #کارام 🕯 الگوی کندلی پوشا: به دلیل شرایط بازار خروجی فیلتر وجود ندارد 🕯 کندل چکش: به دلیل شرایط بازار خروجی فیلتر وجود ندارد @bours_kardana
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۸
قیمت لحظه انتشار:
۱۸۰٬۶۵۰
اشتراک گذاری
MetaWave.ir
MetaWave.ir
رتبه: 1
4.4
🕯 #فیلتر_آرمان ‌سه‌شنبه ۱۴۰۳/۱/۲۸ 🕯 بیشترین ورود پول حقیقی: #اسیاتک #وارس #فملی #وملی #دکوثر #همراه #جم‌پیلن #غبشهر #کاما #شفارا 🕯 بیشترین خروج پول حقیقی: #خودرو #وبانک #فولاد #شستا #ملت #وبملت #وتجارت #خساپا #شپنا #نوری #شبندر 🕯 برترین نسبت خریدار به فروشنده: #بگیلان #اتکاسا #بپیوند #وزمین #اسیاتک #فگستر #وثخوز #چخزر #وکبهمن #البرز 🕯 کراس با RSI 50: #شصفها #موج #ومهان #کارام 🕯 الگوی کندلی پوشا: به دلیل شرایط بازار خروجی فیلتر وجود ندارد 🕯 کندل چکش: به دلیل شرایط بازار خروجی فیلتر وجود ندارد @Armantdbroker
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۸
قیمت لحظه انتشار:
۱۸۰٬۶۵۰
اشتراک گذاری
شصفها،پیدا و پنهان بازار سرمایه
🟢✔️🟢 #شصفها 💹 @Tse_Plus 📅 1403/1/28 ⌚ 11:23:21 🔖 177,400 #خرید 2 کد حقیقی  درمنفی -0.95 تابلو  به ارزش کل 4,318,980,400 ریال سرانه خرید هر کد 2,159,490,200 ریال
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۸
قیمت لحظه انتشار:
۱۷۷٬۶۰۰
اشتراک گذاری
📢 #شصفها با افزایش نیم درصدی به قیمت 180،000 ریال رسیده است. این سهم در ابتدای بازار لباس قرمز به تن داشت و در حال حاضر سبزپوش شده است. این سهم بین حقیقی ها غالبا داد و ستد شده و قدرت خریدار بر فروشنده برتری دارد. معاملات یک ماه اخیر این سهم متعادل بوده است. #⃣ #نبض_بازار 🔗 نبض بازار سهام @bourse24ir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۸
قیمت لحظه انتشار:
۱۸۰٬۰۰۰
اشتراک گذاری
#شصفها 🔴 #اولین_فروش_حقیقی 👨‍💼 1 نفر هر کد 899 میلیون تومان در %0.98 قدرت : NaN👈NaN ❌ خروج پول حقیقی تا این لحظه -1.6 میلیارد ⏰ 1403/01/27 ➖ ‏ 12:25:36
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۷
قیمت لحظه انتشار:
۱۷۹٬۸۵۰
اشتراک گذاری
بورس جسی لیور مور
بورس جسی لیور مور
رتبه: 257
2.6
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (62) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #ثپردیس (22.1M) #چنوپا (2.6M) #دهدشت (6.2M) #غفارس (10M) #کازرو (5.8M) #داوه (7.7M) #ممسنی (5.1M) #سلار (24.9M) #وآفر (2M) #غبهار (3.8M) #وپارس (28M) #سرچشمه (6.7M) #پلاست (4.3M) #وایرا (9.7M) #کرومیت (1.1M) #ثزاگرس (343.4K) #ثتوسا (517.3K) #توریل (4.5M) #شفارا (1.8M) #وجامی (12.5M) #قیستو (2.3M) #پارسیان (7.7M) #سدشت (270K) #فکمند (612.3K) #وآرین (8.8M) #شتهران (2.1M) #شپارس (4.5M) #ساذری (582.9K) #کابگن (1.1M) #نبروج (1.3M) #سمتاز (422K) #دی (17.3M) #شکف (589.4K) #وثخوز (65K) #کگاز (255.2K) #چخزر (162.9K) #زماهان (302.8K) #حپترو (291.5K) #معیار  (2.5M) #شرنگی (430K) #تفیرو (176.8K) #معیارح (3.6M) #سکارون (2.3M) #دتهران‌ (14.1M) #تلیسه (1.4M) #کباده (342.5K) #تبرک (50.5K) #حبندر (234.1K) #کروی (615.2K) #تپولا (163.9K) #شصفها (13.6K) #قشرین (121K) #سباقر (127.1K) #قلرست (324.4K) #بایکا (60.4K) #غیوان (157.4K) #شپترو (477.4K) #سمایه (232.6K) #خبازرس (80.2K) #وپسا (504K) #وآیند (73.8K) #نشار (300K)         ⏱ 📆 ۱۴۰۳/۰۱/۲۱  ۱۲:۳۰
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۱
اشتراک گذاری
بورس جسی لیور مور
بورس جسی لیور مور
رتبه: 257
2.6
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (63) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #ثپردیس (19M) #چنوپا (3.1M) #غفارس (11.8M) #دهدشت (6.2M) #وپارس (49.9M) #کازرو (5.9M) #ممسنی (5.4M) #سلار (25.4M) #ولصنم (22.3M) #کرومیت (2.8M) #غبهار (4M) #داوه (5.7M) #سرچشمه (8.4M) #ثتوسا (803.1K) #ثزاگرس (451.6K) #وآفر (1.4M) #وایرا (9.1M) #شپارس (7.3M) #تپکو (15.1M) #زماهان (1M) #تلیسه (7.4M) #وآرین (11.8M) #وجامی (14.2M) #پارسیان (8.7M) #فکمند (750.8K) #سدشت (312.8K) #شتهران (2.1M) #پلاست (1.7M) #کابگن (1M) #نبروج (1.3M) #سمتاز (420.9K) #ساذری (350.2K) #ولرازح (4M) #چخزر (229K) #تمحرکه (756.1K) #کروی (2.2M) #شرنگی (754.5K) #شکف (619.5K) #ولپارس (2M) #وثخوز (74.8K) #قیستو (888.5K) #شفارا (1.9M) #معیار  (3M) #کباده (761.8K) #دی (8.8M) #حپترو (308.4K) #وآیند (1.1M) #سکارون (2.6M) #تفیرو (176.8K) #معیارح (3.6M) #دتهران‌ (12.5M) #غناب (2.9M) #شصفها (26.6K) #سباقر (182.4K) #قشرین (208.1K) #شپترو (783.4K) #حبندر (14.3K) #بایکا (46.6K) #غیوان (157.4K) #سمایه (275.7K) #غاذر (68.3K) #خبازرس (40.6K) #نشار (300K)         ⏱ 📆 ۱۴۰۳/۰۱/۲۱  ۱۲:۰۰
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۱
اشتراک گذاری
سهم گلچین
سهم گلچین
رتبه: 875
2.5
#گزارش فروش گروه #شیمیایی ❇️شرکت های شیمیایی  در اسفند ماه 1402 موفق به فروش 68774.94 میلیارد تومان شدند که نسبت به مشابه سال قبل 32 درصد افزایش  پیدا کرده است. 🔥رکورد فروش ماهانه شکسته شد 💵 فروش صادراتی 24819 میلیارد تومان که نسبت به سال مشابه قبل 34 درصد افزایش یافت شرکت #شپدیس با 3443 میلیارد تومان بیشترین میزان صادرات ثبت کرد. ✅ شرکت  #نوری با ثبت 15534 میلیارد تومان بیشترین میزان فروش در ببین شرکت ها داشت. 🔸 شرکت های زیر بالاترین میزان رشد نسبت به مشابه سال قبل را ثبت کردند. #شصفها 140% #شپدیس 129% #شاروم 112% #بوعلی 105% #شلعاب 84% #کیمیاتک 74% #قرن 73% #نوری 69% #شکربن 59% #زاگرس 52% #شصدف 40% #شجم 40% #شیراز 39% #جم_پیلن 38% #شکام 32% #شپارس 31% #شخارک 26% #شاملا 24% #پارس 24% #شدوص 24% #شپاکسا 24% #شسینا 22% #شمواد 17% #شگل 17% #شاراک 15% #شکبیر 14% #کلر 12% #ساینا 12% #شگویا 11% #شغدیر 11% #آریا 11% #مارون 9% #شپلی 8% #شبصیر 5% #شملی 4% #شرنگی 4% #جم 1%   📅 آخرین بروزرسانی:1403/01/20 https://t.me/sahm_golchin_bourse
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۰
اشتراک گذاری
شصفها،بنیادی،نرم افزار تحلیل گر بورس - دایموند
#گزارش فروش گروه #شیمیایی ❇️شرکت های شیمیایی در اسفند ماه 1402 موفق به فروش 68774.94 میلیارد تومان شدند که نسبت به مشابه سال قبل 32 درصد افزایش پیدا کرده است. 🔥رکورد فروش ماهانه شکسته شد 💵 فروش صادراتی 24819 میلیارد تومان که نسبت به سال مشابه قبل 34 درصد افزایش یافت شرکت #شپدیس با 3443 میلیارد تومان بیشترین میزان صادرات ثبت کرد. ✅ شرکت #نوری با ثبت 15534 میلیارد تومان بیشترین میزان فروش در ببین شرکت ها داشت. 🔸 شرکت های زیر بالاترین میزان رشد نسبت به مشابه سال قبل را ثبت کردند. #شصفها 140% #شپدیس 129% #شاروم 112% #بوعلی 105% #شلعاب 84% #کیمیاتک 74% #قرن 73% #نوری 69% #شکربن 59% #زاگرس 52% #شصدف 40% #شجم 40% #شیراز 39% #جم_پیلن 38% #شکام 32% #شپارس 31% #شخارک 26% #شاملا 24% #پارس 24% #شدوص 24% #شپاکسا 24% #شسینا 22% #شمواد 17% #شگل 17% #شاراک 15% #شکبیر 14% #کلر 12% #ساینا 12% #شگویا 11% #شغدیر 11% #آریا 11% #مارون 9% #شپلی 8% #شبصیر 5% #شملی 4% #شرنگی 4% #جم 1% 📅 آخرین بروزرسانی:1403/01/20 با ارسال این گزارش در گروه ها و کانال های بورسی از بازار سرمایه حمایت کنیم 🌷🌷 @dndir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۰
اشتراک گذاری
شصفها،بنیادی،کدال۳۶۰
#شصفها #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1402/12/29 شرکت #پترو_شیمی_اصفهان ▪️ شرکت پترو شیمی اصفهان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1402/12/29 مبلغ معادل 9,542,175 میلیون ریال، از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 140 درصد رشد داشته است. ▪️ شصفها با سرمایه ثبت شده 300,000 میلیون ریال طی عملکرد 11 ماهه سال مالی منتهی به 1402/12/29 مبلغ 76,474,078 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 61 درصد رشد داشته است. 1403-01-20 04:03:42 (1175165) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @codal360_ir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۰
اشتراک گذاری
✅ "شصفها" از فروش سالانه خود گزارش داد به گزارش کدال نگر بورس 24 ، شرکت پترو شیمی اصفهان عملکرد 12 ماهه منتهی به اسفند 1402 از فروش محصولات و خدمات خود 7647 میلیارد تومان درآمد کسب نمود. 🔗 ادامه مطلب ... @bourse24ir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۱۹
اشتراک گذاری
بورس جسی لیور مور
بورس جسی لیور مور
رتبه: 257
2.6
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (44) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #خلنت (8.6M) #حشکوه (51.4M) #غنوش (11M) #چنوپا (4.1M) #دهدشت (6.8M) #کازرو (6.7M) #ممسنی (6.6M) #وارس (4.2M) #وایرا (17.2M) #وثخوز (1M) #فکمند (1.7M) #زماهان (1.8M) #گشان (2.2M) #سپیدار (468.9K) #واعتبار (13.2M) #ثتوسا (725.7K) #پلاست (3.6M) #آبین (6.1M) #نبروج (1.6M) #وآتوس (8.8M) #میهن (2.8M) #معیار  (3.9M) #تفیرو (176.2K) #کابگن (822.9K) #وزمین (3.1M) #وفردا (8.9M) #ولانا (237K) #کهرام (311.8K) #شکف (430.3K) #شزنگ (93.4K) #ولیز (4.9M) #خبازرس (205.9K) #سمتاز (195K) #شصفها (35K) #ولراز (0.9M) #خعمرا (0.9M) #معیارح (1.1M) #غیوان (260K) #شلیا (170K) #کورز (479.7K) #سیستم (2.5K) #بایکا (43.3K) #حپترو (15.6K) #نشار (300K)         ⏱ 📆 ۱۴۰۳/۰۱/۱۵  ۱۱:۰۰
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۱۵
قیمت لحظه انتشار:
۱۸۲٬۳۰۰
اشتراک گذاری
بورس جسی لیور مور
بورس جسی لیور مور
رتبه: 257
2.6
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (40) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #خلنت (6M) #حشکوه (51.3M) #دهدشت (7M) #کازرو (6.8M) #ممسنی (6.7M) #چنوپا (3.2M) #وثخوز (1.3M) #وایرا (18M) #گشان (1.8M) #پلاست (4.2M) #ثتوسا (644.1K) #فکمند (0.9M) #وارس (1.3M) #وآتوس (10.5M) #نبروج (1.6M) #شلیا (1.8M) #آبین (4.8M) #معیار  (3.8M) #حبندر (768.6K) #تفیرو (172.2K) #وفردا (10.4M) #کابگن (818.1K) #غمارگ (7.1M) #کهرام (321.3K) #ولیز (5.5M) #وزمین (2.9M) #ولانا (330.9K) #خعمرا (1.6M) #سمتاز (197K) #ولراز (1.1M) #شکف (278.6K) #باران (2.7M) #معیارح (1.2M) #کورز (578.3K) #غیوان (263.2K) #بایکا (132.5K) #شصفها (9.7K) #وثوق (38.1K) #وجامی (10.8K) #نشار (300K)         ⏱ 📆 ۱۴۰۳/۰۱/۱۵  ۰۹:۱۵
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۱۵
قیمت لحظه انتشار:
۱۸۲٬۳۰۰
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها