فیلتر
مشاهده این بخش
مخصوص کاربران ویژه می باشد
آموزش تکنار
امتیاز:0
دنبال کننده:8.8K
سیگنال های تابلو

حجم مشکوک در معاملات امروز

@Boardanalysis

آموزش تکنار
امتیاز:733
دنبال کننده:41.5K

بیشترین ورود نقدینگی حقیقی

ارقام به میلیارد تومان

1. #سمگا 👈 14 (صف خرید +5.99 %)

2. #تماوند 👈 3 (صف خرید +2.99 %)

3. #آریان 👈 2 (صف فروش 1.99- %)

4. #غپاک 👈 2 (آخرین معامله +5.83 %)

5. #تکنار 👈 2 (صف خرید +2.99 %)

6. #ساراب 👈 1 (آخرین معامله +2.08 %)

7. #وایرا 👈 1 (صف خرید +2.99 %)

8. #جمح 👈 1 (قیمت صفر تابلو)

9. #غگلپا 👈 1 (آخرین معامله +1.44 %)

10. #شصفها 👈 1 (صف خرید +1.99 %)

11. #غبشهر 👈 1 (آخرین معامله 0.73- %)

12. #های وب 👈 1 (آخرین معامله 1.65- %)

13. #افق 👈 1 (صف فروش 1.98- %)

14. #کرازی 👈 1 (صف خرید +5.99 %)

15. #کپشیر 👈 1 (آخرین معامله +5.23 %)

16. #قنیشا 👈 1 (صف فروش 1.98- %)

17. #واحیا 👈 1 (صف فروش 1.99- %)

18. #کزغال 👈 1 (صف خرید +5.99 %)

19. #فسا 👈 0 (صف فروش 1.95- %)

20. #فرآور 👈 0 (صف فروش 1.98- %)

📍 @Borse_Trader

آموزش تکنار
سیگنال برتر@ChanelVIP1354
امتیاز:651
دنبال کننده:121.3K

شرایط در گروه کانی های فلزی مناسب و با تقاضای خوب پیکیری میشود ، #کچاد درصد تقاضای گروه ، #ومعادن #کگل #تاصیکو #تکنار #کنور هم معاملات مثبت و متعادلی را تجربه میکنند ، #اپال تازه وارد گروه متعادل و منفی در حال ادامه دادن می‌باشد، #کاما #کروی #کبافق #کمنگنز روز پر عرضه ای را امروز تجربه میکنند

@ChanelVIP1354

نمادآخرینپایانیحجمارزش