ورود/ثبت‌نام

کصدفکصدف

آخرین معامله-1%۱۸٬۸۳۰
دنبال کردن
14
دنبال کننده ها
جمع بندی نظر همه تریدرها
فروش
خنثی
5%
خنثی
خرید
آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز کصدف:
فیلتر
کصدف،BahmanNameh
#کصدف ✴️ قیمت پایانی ۱۸،۸۶۰ ریال . ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ .
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۹
قیمت لحظه انتشار:
۱۸٬۸۶۰
اشتراک گذاری
شركت سرمايه گذاري توسعه توكا-سهامي خاص- 0.120 میلیون سهم #کصدف در تاریخ 1403/01/28 خریداری کرد و درحال حاضر 1.45 درصد از سهام #کصدف را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۱/۲۸
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۹٬۱۶۰
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از کصدف بهتر است؟
🏆بورس تکنیک 📉💰
🏆بورس تکنیک 📉💰
رتبه: 1058
2.6
💎 نمادهای دارای خروج پول هوشمند در تاریخ 21 فروردین پرداخت کصدف ذوب دحاوی پکرمان
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۴
قیمت لحظه انتشار:
۱۹٬۲۵۰
اشتراک گذاری
💎نمادهای دارای ورود پول هوشمند در تاریخ 21 فروردین آ_س_پ کگاز توریل وجامی ساذری پلاست زماهان قیستو 💎نمادهای دارای  کد به کد  حقوقی در تاریخ 21 فروردین قیستو وثخوز 💎 نمادهای دارای خروج پول هوشمند در تاریخ 21 فروردین پرداخت کصدف ذوب دحاوی پکرمان 💎 نمادهای دارای حجم مشکوک در تاریخ 21 فروردین ولصنم غپاک 💎 نمادهای دارای بهترین و بدترین معامله در تاریخ 21 فروردین بوده و روز بعد احتمالا میتوانند سرخطی شوند 🟢 سرخطی خرید شلیا 🔴 سرخطی فروش فن_افزار 💎نمادهای ایجاد چکش سفید در تاریخ21 فروردین وسالت 💎 نمادهای ایجاد گارد صعودی در تاریخ 21 فروردین وآذر ساذری دبالک قنیشا قلرست خزر تکمبا زماهان 💎نمادهایی که چند برابر قدرت خرید حقیقی داشتند (بغیر از عرضه های اولیه) 21 فروردین ثزاگرس غبهار 💎 نمادهای دارای پول داغ در تاریخ 21 فروردین قیستو چنوپا توریل
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۴
قیمت لحظه انتشار:
۱۹٬۲۵۰
اشتراک گذاری
💎 رضا(حاجیان)بورس 💎
💎 رضا(حاجیان)بورس 💎
رتبه: 1104
3.2
💎 نمادهای دارای خروج پول هوشمند در تاریخ 21 فروردین پرداخت کصدف ذوب دحاوی پکرمان @rezaboors
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۴
قیمت لحظه انتشار:
۱۹٬۲۵۰
اشتراک گذاری
کصدف،BahmanNameh
#کصدف ✴️ قیمت پایانی ۱۹،۰۵۰ ریال . ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ .
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۳
قیمت لحظه انتشار:
۱۹٬۲۵۰
اشتراک گذاری
مثبت سرمایه | sarmayeh plus
مثبت سرمایه | sarmayeh plus
رتبه: 1138
3.1
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۱
قیمت لحظه انتشار:
۱۹٬۰۵۰
اشتراک گذاری
شركت سرمايه گذاري توسعه توكا-سهامي خاص- 0.500 میلیون سهم #کصدف در تاریخ 1403/01/21 خریداری کرد و درحال حاضر 1.41 درصد از سهام #کصدف را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۱/۲۱
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۹٬۲۵۰
اشتراک گذاری
کصدف،💯نماد برتر💯
👈 نمادهای با #بیشترین_افزایش_قیمت 👈 بعد از جمع شدن صف فروش 🕘 امروز سه شنبه ۲۱ فرودین ۱۴۰۳ #زماهان #خلنت #وآرین #ساذری #حشکوه #شلیا #گنگین #ثقزوی #کصدف
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۱
اشتراک گذاری
شركت سرمايه گذاري توسعه توكا-سهامي خاص- 0.020 میلیون سهم #کصدف در تاریخ 1403/01/20 خریداری کرد و درحال حاضر 1.27 درصد از سهام #کصدف را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۱/۲۰
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۹٬۴۵۰
اشتراک گذاری
شركت سرمايه گذاري توسعه توكا-سهامي خاص- 0.224 میلیون سهم #کصدف در تاریخ 1403/01/19 خریداری کرد و درحال حاضر 1.27 درصد از سهام #کصدف را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۱/۱۹
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۲۰٬۶۰۰
اشتراک گذاری
عقاب‌‌های‌ بورسی
عقاب‌‌های‌ بورسی
رتبه: 1078
2.7
کصدف،عقاب‌‌های‌ بورسی
#کصدف 💫6⃣💫 ششمین روز صف خرید تیم عقابها
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۹
قیمت لحظه انتشار:
۱۹٬۰۸۰
اشتراک گذاری
بورس جسی لیور مور
بورس جسی لیور مور
رتبه: 364
2.2
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (76) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #فنر (22.7M) #خکاوه (5.2M) #کحافظ (31.8M) #نخریس (3.5M) #حشکوه (39.7M) #وثنو (12.7M) #فوکا (7.3M) #گشان (3.6M) #دهدشت (4.1M) #ولکار (20.1M) #کگاز (1.9M) #کازرو (4.7M) #ممسنی (4.5M) #غشوکو (6.3M) #وایرا (10.8M) #وسالت (6.1M) #وثخوز (673.1K) #بشهاب (3.9M) #پلاست (4.1M) #بیوتیک (1.4M) #فنفت (2M) #وجامی (17.2M) #بپردیس (16.7M) #حپترو (1.4M) #ثتوسا (463.8K) #بهپاک (7.9M) #شصفها (151.2K) #آبین (6.9M) #ولپارس (3.9M) #سخواف (10M) #سمایه (2.7M) #کابگن (1.5M) #ولتجار (3.8M) #وثوق (1.1M) #حبندر (1.5M) #نبروج (1.4M) #چنوپا (600.8K) #وحکمت (2.8M) #چافست (1.3M) #شفارا (1.2M) #پلاسک (1.3M) #تنوین (5.3M) #سباقر (311.4K) #شکف (438.7K) #وزمین (2.6M) #ثنوسا (844.3K) #تفیرو (124.6K) #مرقام (683.5K) #غیوان (193.6K) #تجلی (2.4M) #وامیر (14.7K) #کهرام (171.2K) #ولراز (735.9K) #غمارگ (3M) #پرسپولیس (2.6M) #خعمرا (0.9M) #لکما (2.9M) #ولیز (2.1M) #واعتبار (1.4M) #ثامان (186.1K) #غبهار (171.3K) #استقلال (1.9M) #فکمند (80.9K) #زفجر (59.6K) #وآتوس (36.9K) #کصدف (57.7K) #نتوس (199.2K) #افق (17.6K) #تشتاد (29.6K) #حاریا (55.1K) #زنجان (83.3K) #جهرم (468.3K) #فبستم (4.9K) #لخانه (3.5K) #شستان (4.4K) #نشار (300K)         ⏱ 📆 ۱۴۰۳/۰۱/۰۸  ۱۲:۳۰
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۹
قیمت لحظه انتشار:
۱۹٬۰۸۰
اشتراک گذاری
شركت سرمايه گذاري توسعه توكا-سهامي خاص- 0.050 میلیون سهم #کصدف در تاریخ 1403/01/08 خریداری کرد و درحال حاضر 1.21 درصد از سهام #کصدف را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۱/۸
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱۹٬۰۸۰
اشتراک گذاری
مثبت سرمایه | sarmayeh plus
مثبت سرمایه | sarmayeh plus
رتبه: 1138
3.1
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۸
قیمت لحظه انتشار:
۲۰٬۷۶۰
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها