ورود/ثبت‌نام

خکرمانخکرمان

آخرین معامله
دنبال کردن
65
دنبال کننده ها
جمع بندی نظر همه تریدرها
در بازه‌ی:
فروش
خنثی
0%
خنثی
خرید
آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز خکرمان:
بورس پول (یوسفی)
بورس پول (یوسفی)
رتبه: 661
2.0
خریدخکرمان،تکنیکال،بورس پول (یوسفی)
#خکرمان ۱۴ اسفند ماه ۱۴۰۲ @bourse_poll
نوع سیگنال: خرید
13 ساعت پیش
تایم فریم:
1 روز
نقطه ورود:
۵٬۳۵۰
حد سود:
۷٬۸۵۲
اولین حمایت:
۴٬۷۵۹
اشتراک گذاری
⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ 🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢 ❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️ ✴️#ورود_پول_هوشمند 💢 نمادهایی که امروز ورود #پول‌هوشمند داشته‌اند: 💢 فعالیتهای ورزشی: 💢 فعالیتهای هنری: 💢 خدمات فنی و مهندسی: 💢اطلاعات و ارتباطات: 💢 رایانه: #سپیدار، #مرقام 💢 فعالیت مهندسی: 💢انبوه سازی: #وساخت، #ثنام، #ثزاگرس، #ثتوسا 💢 فعالیتهای کمکی: #تکاردان، #بورس 💢بیمه: #آسیا، #پارسیان، #وسرمد 💢 مخابرات: 💢حمل و نقل: 💢حمل و نقل آبی: 💢سایرواسطه گری های مالی: #ولشرق، #ولتجار، #ولراز 💢 بانک ها: #وپارس، #وپاسار 💢 سرمایه گذاریها: #شهر، #ومهان، #ومدیر، #وگستر، #وکادو، #وصنا 💢 هتل: 💢سایرمحصولات کانی غیرفلزی: #سفارود، #کهمدا، #کخاک، #ساذری، #سفارود 💢 سیمان: #سپاها، #اردستان، #سخزر، #ساوه، #سدور، #سشمال، #سفارس، #سکرما، #سباقر، #سمتاز 💢 کاشی: #کهرام 💢تجارت عمده: 💢خرده فروشی: 💢پیمانکاری صنعتی: #خصدرا 💢 محصولات شیمیایی: #شیران، #شسینا، #شفارس، #شپترو، #شفن، #شیراز، #شکام، #شتوکا، #شخارک، #کازرو 💢 محصولات دارویی: #دحاوی، #دعبید، #هجرت، #دسبحا، #دلر، #شفا، #دشیری 💢محصولات غذایی: #وبشهر 💢عرضه برق و گاز: #آبادا، #مبین، #بزاگرس 💢 شرکتهای چند رشته ای: #وبانک، #ونیکی، #وصندوق 💢قندوشکر: 💢 خودرو: #خگستر، #خساپا، #ورنا، #خودرو، #خپارس، #خمحرکه، #خرینگ، #خکمک، #خکرمان، #تشتاد 💢 ساخت دستگاه های ارتباطی: 💢 ماشین آلات برقی: #بایکا، #بکابل 💢ماشین آلات: #تفیرو، #لبوتان، #وتوشه 💢ساخت محصولات فلزی: #فبیرا 💢فلزات اساسی: #فروژ، #فجهان، #فپنتا، #فنفت، #فافق، #فاهواز 💢 تولید محصولات کامپیوتری: 💢 فرآورده‌های نفتی: #شبندر، #شپنا، شتران، #شنفت، #شسپا، #شراز 💢 لاستیک: #پلاست 💢 منسوجات: #نتوس 💢انتشار: 💢 محصولات چوبی: #چنوپا 💢 محصولات کاغذی: 💢دباغی: 💢 استخراج کانه های فلزی: #اپال، #کبافق 💢 استخراج سایر معادن: 💢 استخراج نفت و گاز: 💢 استخراج زغال سنگ: 💢زراعت: ➖➖➖➖➖➖➖ ✅ @sarmayegozaran_fashi ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۱۳
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از خکرمان بهتر است؟
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (83) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #خودرو (434.8M) #ورنا (86.6M) #وپارس (261.5M) #خگستر (112M) #پارسیان (98.4M) #خساپا (143.7M) #وساپا (43.5M) #خکاوه (8M) #بورس (26.4M) #ثتوسا (2.1M) #تپکو (49.2M) #کالا (12.3M) #کماسه (12.3M) #بپردیس (58.2M) #زماهان (3.8M) #وتوس (5.8M) #خمحرکه (11.3M) #وبانک (7.7M) #بنیرو (27.4M) #خپارس (55.9M) #شتران (18.3M) #غفارس (3.8M) #ثزاگرس (434.8K) #شفارس (20.9M) #خبهمن (22.4M) #وبرق (692.9K) #خبنیان (12.3M) #وجامی (16.9M) #کسرام (730.3K) #سپاها (1.4M) #ودانا (3.7M) #وساخت (14M) #پترول (14.8M) #شسینا (5.8M) #غچین (4.5M) #عالیس (3.7M) #معیار  (6.4M) #شتوکا (1.5M) #ولراز (5.9M) #خاذین (6.5M) #فروژ (562.1K) #خکمک (4.4M) #ونوین (6.3M) #فلات (0.9M) #خدیزل (4.3M) #خفنر (99.2K) #خنصیر (1.7M) #خودکفا (2.9M) #نبروج (1.1M) #خموتور (3.9M) #وگستر (817.7K) #شستان (3.7M) #غشوکو (1.7M) #تفیرو (241.7K) #خشرق (881.8K) #گشان (461.4K) #اردستان (633.8K) #سشمال (422.4K) #شپترو (4.7M) #وملت (2M) #کبافق (229.3K) #شپنا (131.2K) #بهپاک (1.8M) #فاراک (2M) #ثنام (2.7M) #جوین (1.1M) #تکنار (89.7K) #دشیری (22.4K) #دتوزیع (188.6K) #شصفها (2.1K) #کدما (31.3K) #سفارود (189.6K) #کهرام (66K) #غدشت (37K) #غیوان (140.2K) #شمواد (407K) #قرن (154.6K) #کیسون (268.1K) #خکرمان (227.5K) #فاهواز (108.1K) #شفا (39.3K) #خزر (139.2K) #نشار (300K)         ⏱ 📆 ۱۴۰۲/۱۲/۱۳  ۱۰:۱۵
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۱۳
اشتراک گذاری
WEST BOURSE
WEST BOURSE
رتبه: 1
3.0
زراعت فقط #زشگزا خودرویی فقط #خکرمان ساختمانی فقط #آ_س_پ حمل و نقل فقط #حسیر قندی #قجام کانی های غیر فلزی فقط #کفرآور قطعات فقط #خشرق و همینطور گروههای دیگه ولی ملت میرن سراغ ارزانترین سهم مثلاً شستا میخرن و با دوتا سبزی گول میخورن بعدش درجا و پس گرفتن سود شروع میشه
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۱۲
اشتراک گذاری
(نوسانی)(VIP)
(نوسانی)(VIP)
رتبه: 77
1.7
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۱۲
اشتراک گذاری
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (111) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #خودرو (242.7M) #وپارس (185.8M) #خساپا (146.4M) #خگستر (77.4M) #کرومیت (13.9M) #ورنا (39.1M) #پارسیان (64.3M) #شبندر (17.7M) #وساپا (35.3M) #بورس (31.3M) #حکشتی (12.8M) #ثتوسا (2.3M) #ثشاهد (7.2M) #وسدید (31.5M) #بپردیس (60.3M) #کالا (11.7M) #وآیند (10.4M) #شتران (30.2M) #شپنا (17.5M) #فولاد (16.8M) #خمحرکه (11.3M) #خاور (19.6M) #تپکو (32M) #وغدیر (2.1M) #زنگان (816.5K) #خکاوه (3.1M) #فرابورس (6.5M) #کایزد (3.5M) #وتوس (3.3M) #کرمان (38.7M) #شگستر (27.9M) #شفارس (22.7M) #غشوکو (5.8M) #خبهمن (21.8M) #فنوال (5.3M) #خوساز (890.7K) #خکمک (8.8M) #فلوله (11.1M) #کماسه (4.7M) #تاپیکو (2.2M) #وبصادر (16.9M) #آباد (423.9K) #معیار  (8.7M) #کسرام (1.2M) #ذوب (5.8M) #شسینا (5.9M) #خپارس (24.3M) #خزامیا (5.1M) #فاذر (14.8M) #ختوقا (3.5M) #خکار (6M) #ساینا (438.7K) #فسازان (4.2M) #ثزاگرس (204.3K) #خنصیر (1.8M) #خمهر (5.7M) #اوان (1.4M) #شاوان (1M) #نبروج (1.1M) #خفنر (2.1M) #خدیزل (3.9M) #ولراز (3.6M) #غفارس (730.1K) #شستان (3.6M) #فلات (607.8K) #وثخوز (234.5K) #تفیرو (236K) #ودانا (1.4M) #ختراک (2.7M) #هرمز (2.5M) #آردینه (101K) #خموتور (1.8M) #فسرب (4.9M) #ولپارس (1.3M) #خرینگ (569.5K) #واعتبار (3.7M) #وتوسکا (2.1M) #خچرخش (385.2K) #فاهواز (731.7K) #قجام (702.3K) #غسالم (1.4M) #بزاگرس (108.6K) #سقاین (827.6K) #فتوسا (662.8K) #خکرمان (669.6K) #تکنار (83.1K) #خشرق (344.2K) #فاراک (2.4M) #دتماد (57.1K) #ثنام (1.5M) #آواپارس (1.1M) #ولساپا (2.2M) #شراز (180.3K) #قثابت (780.3K) #غیوان (140.2K) #ولیز (0.9M) #خاذین (491K) #واحصا (39.6K) #کدما (20.1K) #فسپا (109K) #گشان (3K) #وگردش (105.7K) #خلنت (27.3K) #بنو (198.4K) #اردستان (15.9K) #وهنر (650) #کحافظ (16.9K) #سکرد (45.1K) #حاریا (18.2K) #سدور (1.8K) #نشار (300K)         ⏱ 📆 ۱۴۰۲/۱۲/۱۲  ۱۲:۳۰
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۱۲
اشتراک گذاری
بورس کاردانا
بورس کاردانا
رتبه: 633
1.6
#فیلتر_تابلوخوانی ‌‌شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ 🟢 بیشترین ورود پول حقیقی: #فولاد #خودرو #انرژی #وبملت #کترام #تاپیکو #شپنا #ذوب #شستا #بورس 🔴 بیشترین خروج پول حقیقی: #وپاسار #خگستر #فکمند #غشوکو #دی #وکغدیر #ثعمرا #حفارس #ثاخت #غپآذر 🟢 برترین نسبت خریدار به فروشنده: #ولراز #لطیف #وآیند #وپارس #ولپارس #بگیلان #غگز #آبادا #فتوسا #رافزا 🔴 کراس با RSI 50: #زپارس #بزاگرس #غزر #زنگان #پیزد #ومدیر #غویتا #توان #وبشهر #بترانس 🟢 الگوی کندلی پوشا: #ذوب #شاروم #وبشهر #شگویا #توریل #دتماد #شجم #شستا #ساینا #فرود 🔴 کندل چکش: #ساینا #سکرد #غشهد #خرینگ #خریخت #وملت #خلنت #خکرمان #خشرق #کحافظ 🔻🔻🔻🔻 @bours_kardana
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۱۲
اشتراک گذاری
MetaWave.ir
MetaWave.ir
رتبه: 2
3.1
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۱۲
اشتراک گذاری
ترید طلایی (آکادمی حمیدآبادی)
ترید طلایی (آکادمی حمیدآبادی)
رتبه: 504
2.3
اینم نقطه زنی #خکرمان ببین کجا سیگنال شد 😊
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۱۲
اشتراک گذاری
نبض بازار بورس
نبض بازار بورس
رتبه: 660
1.8
خکرمان هم صف خرید شد
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۱۲
اشتراک گذاری
نبض بازار بورس
نبض بازار بورس
رتبه: 660
1.8
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۱۲
اشتراک گذاری
واچ لیست ممتاز رایگان💚
واچ لیست ممتاز رایگان💚
رتبه: 502
2.2
🟢🟢🟢#سیگنال رایگان ✅#خفنر و #خکرمان محدوده صف خرید
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۱۲
اشتراک گذاری
نبض بازار بورس
نبض بازار بورس
رتبه: 660
1.8
خکرمان مثل طلای ۲۴ عیاره!!!
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۱۲
اشتراک گذاری
ahmade1338
ahmade1338
رتبه: 515
1.1
خکرمان،تکنیکال،ahmade1338
بلندمدت
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۱۱
منبع پیام:refrenceرهاورد
تایم فریم:
1 روز
اولین حمایت:
۴٬۷۰۰
اولین مقاومت:
۵٬۴۰۸
اشتراک گذاری
🏆 بورس برترین سهام🏆
🏆 بورس برترین سهام🏆
رتبه: 621
1.9
خروجی فیلتر کراس صعودی RSI در تاریخ ۹ / ۱۲ / ۱۴۰۲ : 1 - #های_وب 2 - #بجهرم 3 - #بگیلان 4 - #خکرمان 5 - #سپ 6 - #برکت 7 - #گوهران 8 - #بخاور 9 - #ثالوند 10 - #بکهنوج 11 - #غگلستا 12 - #وحکمت 13 - #آپ 14 - #زپارس 15 - #ثامید 16 - #آریا 17 - #ومهان 18 - #صبا 19 - #کیا 20 - #سیتا 21 - #گدنا 22 - #امین 23 - #زدشت 24 - #بزاگرس 25 - #جم_پیلن 26 - #تاصیکو 27 - #وپست 28 - #کتوکا 29 - #فن_آوا 30 - #پارسان 31 - #ثقزوی 32 - #دتولید 33 - #فولاژ 34 - #خدیزل 35 - #دهدشت 36 - #ثرود 37 - #ثعمرا 38 - #سخوز 39 - #شبندر 40 - #بمپنا 41 - #وآتوس 42 - #خعمرا 43 - #حسینا 44 - #پاکشو 45 - #کاوه 46 - #وخاور 47 - #کشرق 48 - #سمتاز 49 - #وآفر 50 - #سخواف 51 - #واحصا 52 - #شراز 53 - #آتیمس 54 - #افق_ملت 55 - #پادا 56 - #ثهام 57 - #ارزش 58 - #آوا 59 - #پالایش 60 - #عقیق 61 - #شاخص_قیمت_وزنی_ارزشی 62 - #آگاس 63 - #کاریس 64 - #ارزش_مسکن 65 - #ثنا 66 - #داریوش 67 - #رماس 68 - #هم_وزن 69 - #آرام 70 - #سلام 71 - #درسا 72 - #شاخص_۳۰_شرکت_بزرگ 73 - #کتوسعه 74 - #فسوژ 75 - #فغدیر 76 - #درازی 77 - #کایزد 78 - #پی_پاد 79 - #وطوبی 80 - #فسبزوا 81 - #اپال 82 - #سپیدار 83 - #انتخاب 84 - #فجهان 85 - #غمایه 86 - #شاخص_فلزات_اساسی 87 - #شاخص_دستگاه_های_برقی 88 - #شاخص_سرمایه_گذاری_ها 89 - #شاخص_بانک_ها 90 - #شاخص_مالی 91 - #شاخص_آزاد_شناور 92 - #شاخص_بیمه_و_بازنشسته 93 - #شاخص_فرآورده_های_نفتی 94 - #فن_افزار 95 - #حپرتو 96 - #شاخص_کل 97 - #شاخص_بازار_اول 98 - #شاخص_۵۰_شرکت_فعال_تر 99 - #شاخص_صنعت 100 - #شاخص_زراعت 101 - #شدوص 102 - #فایرا 103 - #سپاها 104 - #فروس 105 - #خفنر 106 - #خزر 107 - #قشکر 108 - #شکربن 109 - #شکبیر 110 - #بوعلی 111 - #خپارس 112 - #شصفها 113 - #خراسان 114 - #زمگسا 115 - #کرماشا 116 - #شاراک 117 - #وبیمه 118 - #شخارک 119 - #خصدرا 120 - #قصفها 121 - #سرود 122 - #غگل 123 - #وتوصا 124 - #شپترو 125 - #دیران 126 - #قثابت 127 - #قلرست 128 - #قهکمت 129 - #ورنا 130 - #والبر 131 - #ونیکی 132 - #وسپه 133 - #وملت 134 - #وبانک 135 - #وغدیر 136 - #وساپا 137 - #دجابر 138 - #دابور 139 - #درازک 140 - #شنفت 141 - #ختوقا 142 - #فنوال 143 - #فلوله 144 - #فباهنر 145 - #خبهمن 146 - #پلاست 147 - #بالبر 148 - #کپارس 149 - #سفارس 150 - #سغرب
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۱۰
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها