#

سنوین

سرمایه گذاری اقتصاد نوین

آخرین معامله

پایانی امروز

تحلیل بر اساس تلگرام

جذابیت فروش
نسبت به نمادهای دیگر

جذابیت خرید
نسبت به نمادهای دیگر

کم ریسک

پر ریسک

کم ریسک

پر ریسک

جذابیت فروش :0%

جذابیت خرید و فروش بر اساس تعداد
سیگنال های تریدرها در کانال های تلگرامی محاسبه می شود.

ریسک:0%

ریسک بالا نشان دهنده نوسانات زیاد ارزش سبد
تریدر در یک ماه اخیر است.

خنثی

طمع

ترس

نمودار شاخص ترس و طمع

ترس زیاد

شاخص ترس و طمع بر اساس تحلیل سیگنال تریدرها
و روند قیمت محاسبه می شود.

هشدار

وقت خرید شد اطلاع بده

وقت فروش شد اطلاع بده

جذاب تریننمادهای توصیه به خرید امروز


سیگنال تریدرها

فیلتر
بیشتر

مبتنی بر هوش مصنوعی

تمامی پیام های تریدرها در تلگرام،
سیگنال های خرید و فروش #سنوین
باهوش مصنوعی مشخص می شود.

آموزش undefined
123رتبه تریدر
Pulseno@Pulseno

#سنوین صف خرید

اشتراک گذاری پیام

آموزش undefined
47رتبه تریدر
کندل سبز@CandeleSabz

#واچ_لیست_امروز

#شسم

نمایش کامل

اشتراک گذاری پیام

آموزش undefined
123رتبه تریدر
Pulseno@Pulseno
Pulseno

#سنوین آپدیت

برگشت از کف کانال

اشتراک گذاری پیام

آموزش undefined
123رتبه تریدر
Pulseno@Pulseno

#سنوین با توجه به این چارت امروز فرصت خوبیست برای خرید پله دوم

سهم افت چندانی نداشته و باید از همینجاها برگشت داشته باشه

اشتراک گذاری پیام

آموزش undefined
123رتبه تریدر
Pulseno@Pulseno
Pulseno

#سنوین روزانه

تا زمانی که این کانال حفظ کنه با سهم هستیم

در صورت خروج از کف کانال حد ضرر فعال شده و از سهم خارج میشیم

اشتراک گذاری پیام

آموزش undefined
123رتبه تریدر
Pulseno@Pulseno

#سنوین همچنان با سهم هستیم

نسبت ها و علائم روی تابلو نشانه ای از خروج پول نیست فعلا و تا کف کانال خودش نشکسته فعلا با سهم هستیم،

خروج در کانال اعلام میشه

نمایش کامل

اشتراک گذاری پیام

آموزش undefined
123رتبه تریدر
Pulseno@Pulseno
Pulseno

RSI #سنوین در تایم هفتگی

اشتراک گذاری پیام

آموزش undefined
123رتبه تریدر
Pulseno@Pulseno

صف فروش #سنوین توسط حقوقی بلعیده شد

اشتراک گذاری پیام

آموزش undefined
123رتبه تریدر
Pulseno@Pulseno
Pulseno

تقاضای سنگین در منفی های #سنوین

اشتراک گذاری پیام

آموزش undefined
123رتبه تریدر
Pulseno@Pulseno

در #سنوین یک کندل زیر حمایت در حال شکل گیری هست.

شاید قصد بازیگر ایجاد شکست فیک باشه.

در هر صورت به حد ضرر پایبند باشید حتما.

نمایش کامل

اشتراک گذاری پیام

نظرات کاربران سهمتو

نظرات کاربران سهمتو در مورد نماد
#سنوین

%
%
نظر شما چیست؟

پیشنهادی به شما

نماد

برای استفاده از این بخش
حداقل دو نماد به دیده بان اضافه کنید .

آخرین معامله

پایانی امروز

پایانی دیروز

تغییر حقوقی به حقیقی

ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺍﺭﺯﺵ ﺑﺎﺯﺍﺭ

P/E

0
ﻭﺿﻌﯿﺖ
مجاز
به زودی

شرکت های همگروه

  • نماد
  • آخرین
  • پایانی
  • ارزش بازار
  • حجم
  • نمودار