ورود/ثبت‌نام

قارومقاروم

آخرین معامله-1.94%۸۰٬۸۰۰
اضافه کردن به دیده‌بان
9
دنبال کننده ها
جمع بندی نظر همه تریدرها
فروش
خنثی
46%
فروش
خرید
آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز قاروم:

فیلتر

نوع سیگنال

نوع تریدر

شركت توسعه صنايع شهدآذربايجان-سهامي خاص- 0.006 میلیون سهم #قاروم در تاریخ 1403/03/09 خریداری کرد و درحال حاضر 78.5 درصد از سهام #قاروم را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
8 ساعت پیش
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۸۰٬۸۰۰
اشتراک گذاری

شركت توسعه صنايع شهدآذربايجان-سهامي خاص- 0.006 میلیون سهم #قاروم در تاریخ 1403/03/08 خریداری کرد و درحال حاضر 78.5 درصد از سهام #قاروم را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۳/۸
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۸۰٬۸۵۰
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از قاروم بهتر است؟
قاروم،کدال۳۶۰

#قاروم #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از 10 درصد در نرخ فروش محصولات یا ارایه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی 1403/04/31 شرکت #قند_ارومیه 1403-02-30 12:55:51 (1192238) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @codal360_ir

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۳۰
قیمت لحظه انتشار:
۸۲٬۹۰۰
اشتراک گذاری

✅ "قاروم" از مصوبه جدیدوزارت جهاد کشاورزی در خصوص قیمت شکر خبر داد به گزارش کدال نگر بورس 24، شرکت قند ارومیه از مصوبه جدید برای تعیین نرخ شکر خبر داد. 🔗 ادامه مطلب ... @bourse24ir

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۳۰
قیمت لحظه انتشار:
۸۲٬۹۰۰
اشتراک گذاری
قاروم،بنیادی،کدال۳۶۰

#قاروم اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1403/01/31 (حسابرسی نشده) شرکت #قند_ارومیه ▪️ شرکت قند ارومیه در دوره 9 ماهه منتهی به 1403/01/31 ضمن ثبت افزایش سرمایه 100 درصد، در این دوره به ازای هر سهم 6,310 ریال سود محقق کرده است. ▪️ «قاروم» با سرمایه ثبت شده 343,200 میلیون ریال طی عملکرد 9 ماهه منتهی به 1403/01/31 مبلغ 2,165,591 میلیون ریال سود خالص شناسایی کرده که نسبت به سال گذشته 164 درصد رشد داشته است. ❇️نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد آهنگ رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود. 1403-02-30 01:21:06 (1190925) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @codal360_ir

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۲۹
قیمت لحظه انتشار:
۸۲٬۹۰۰
اشتراک گذاری

✅ بررسی عملکرد "قاروم" در 9 ماهه منتهی به فروردین 1403 به گزارش کدال نگر بورس 24، شرکت قند ارومیه در 9 ماهه منتهی به فروردین 1403 سود خالصی معادل 217 میلیارد تومان محقق نمود. 🔗 ادامه مطلب ... @bourse24ir

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۲۹
قیمت لحظه انتشار:
۸۲٬۹۰۰
اشتراک گذاری

✨خروجی فیلتر پایان اشباع فروش RSI در تاریخ ۱۷ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #کاریز 2 - #قشرین 3 - #فاهواز ✨خروجی فیلتر پولبک به خط روند مقاومتی در تاریخ ۱۷ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #تابا 2 - #ثمسکن 3 - #دکیمی 4 - #فصبا 5 - #ممسنی 6 - #ومعلم 7 - #پارسیان ✨خروجی فیلتر سیگنال خرید MACD در تاریخ ۱۷ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #امید 2 - #گپارس 3 - #ساروج 4 - #بکهنوج 5 - #لوتوس 6 - #فولای 7 - #وپسا 8 - #نیرو 9 - #ومشان 10 - #سفارود 11 - #ثقزوی 12 - #اعتلا 13 - #ومدیر 14 - #چنوپا 15 - #شاملا 16 - #وکار 17 - #قزوین 18 - #درازک 19 - #وپخش 20 - #فاهواز ✨خروجی فیلتر قرار گرفتن قیمت بالای ابر کومو در تاریخ ۱۷ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #بپیوند 2 - #دهدشت 3 - #کشرق 4 - #غدیس 5 - #کیسون ✨خروجی فیلتر کراس صعودی قیمت توسط چیکو اسپن در تاریخ ۱۷ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #لوتوس 2 - #غدشت 3 - #وپسا 4 - #مفاخر 5 - #وفردا 6 - #ولکار 7 - #کترام 8 - #دابور 9 - #غمارگ 10 - #سنوین 11 - #فجوش 12 - #دانا 13 - #بتک 14 - #سدشت 15 - #فسدید ✨خروجی فیلتر سبز شدن انتهای ابر کومو در تاریخ ۱۷ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #ریشمک 2 - #افرا 3 - #ثباغ 4 - #دهدشت 5 - #شتوکا 6 - #کشرق 7 - #سیمرغ 8 - #کاذر 9 - #تکاردان 10 - #شگستر 11 - #سیلام 12 - #خبنیان 13 - #کساوه 14 - #غدام 15 - #پتایر 16 - #کقزوی 17 - #ولساپا 18 - #کیسون ✨خروجی فیلتر گارد صعودی سه گانه در EMA در تاریخ ۱۷ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #بپیوند 2 - #غدشت 3 - #فولاژ 4 - #جم 5 - #نمرینو 6 - #دابور 7 - #قاروم 8 - #کاذر ✨خروجی فیلتر سیگنال خرید Parabolic Sar در تاریخ ۱۷ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #غدشت 2 - #وشمال 3 - #وشهر 4 - #ومشان 5 - #وپخش 6 - #وفردا 7 - #سصوفی 8 - #ساراب 9 - #پلاسک 10 - #درازک 11 - #سهگمت ✨خروجی فیلتر سیگنال خرید SMA در تاریخ ۱۷ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #وسین 2 - #ومدیر 3 - #کترام 4 - #دتولید 5 - #پارتا 6 - #غشاذر 7 - #درهآور ✨خروجی فیلتر فیبوناچی اصلاحی صعودی 61.8 در تاریخ ۱۷ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #بکاب 2 - #ثغرب 3 - #زنجان 4 - #فجام 5 - #والبر 6 - #وپارس 7 - #پارس 8 - #پلوله ✨خروجی فیلتر ورود پول حقیقی #کاذر ۱۶.۳ میلیارد #وتوس ۱۴.۵ میلیارد #درازک ۱۳.۴ میلیارد #دارا_یکم ۸.۵ میلیارد #ختوقا ۶.۸ میلیارد #فزر ۶.۳ میلیارد #سکارون ۴.۶ میلیارد #فافق ۴.۳ میلیارد #آردینه ۴.۱ میلیارد

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۱۷
قیمت لحظه انتشار:
۸۴٬۰۰۰
اشتراک گذاری
🌕 بورس برترین سهام🌕
🌕 بورس برترین سهام🌕
رتبه: 1251
3.3

✨خروجی فیلتر گارد صعودی سه گانه در EMA در تاریخ ۱۷ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #بپیوند 2 - #غدشت 3 - #فولاژ 4 - #جم 5 - #نمرینو 6 - #دابور 7 - #قاروم 8 - #کاذر

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۱۷
قیمت لحظه انتشار:
۸۴٬۰۰۰
اشتراک گذاری

شركت توسعه صنايع شهدآذربايجان-سهامي خاص- 0.003 میلیون سهم #قاروم در تاریخ 1403/02/11 خریداری کرد و درحال حاضر 78.5 درصد از سهام #قاروم را در پرتفوی سهامی خود دارد.

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۲/۱۱
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۸۴٬۰۰۰
اشتراک گذاری

نمادهایی که امروز ورود #پول‌_هوشمند داشته‌اند: 🔵🔵🔵🔵🔵🔵 ✅شیمیایی: #شپلی، #شبصیر، #شفارا ✅فلزات‌اساسی:#کویر، #فپنتا، #فاسمین، #وسدید ✅حمل‌ونقل:#حشکوه ✅صندوق:#عیار، #طلا، #افران ✅رایانه:#رانفور ✅بانک: #دی ✅بیمه: #اتکام ✅سایرواسطه‌گری‌مالی: #ولپارس ✅انبوه‌سازی: #کیسون، #ثتران، #ثعمرا ✅سرمایه‌گذاری: #وپویا، #شهر، #وصنا، #وسنا، #وارس، #ومدیر ✅سیمان:#سصوفی ✅غذایی: #غفارس، #غگل، #عالیس، #غشهد ✅دارویی:#دکوثر ✅ماشین‌آلات‌وتجهیزات: #لابسا ✅خودرو:#خزامیا، #ختوقا، #فنر، #ناما ✅استخراج‌کانه‌های‌فلزی: #فزر ✅شرکت‌های‌صنعتی:#وامید ✅لاستیک:#پکرمان ✅قند:#قاروم ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔸ورود یا خروج #پول‌هوشمند در یک روز نمی‌تواند ملاک عمل باشد و صرفا جنبه آماری دارد.🔸    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ @sarmayegozaran_fashi 1403/02/11

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۱۱
قیمت لحظه انتشار:
۸۴٬۰۰۰
اشتراک گذاری
سلب مسئولیت

هر محتوا و مطالب مندرج در سایت و کانال‌های رسمی ارتباطی سهمتو، جمع‌بندی نظرات و تحلیل‌های شخصی و غیر تعهد آور بوده و هیچگونه توصیه‏ای مبنی بر خرید، فروش، ورود و یا خروج از بازار بورس و ارز دیجیتال نمی باشد. همچنین کلیه اخبار و تحلیل‌های مندرج در سایت و کانال‌ها، صرفا بازنشر اطلاعات از منابع رسمی و غیر رسمی داخلی و خارجی است و بدیهی است استفاده کنندگان محتوای مذکور، مسئول پیگیری و حصول اطمینان از اصالت و درستی مطالب هستند. از این رو ضمن سلب مسئولیت اعلام می‌دارد مسئولیت هرنوع تصمیم گیری و اقدام و سود و زیان احتمالی در بازار سرمایه و ارز دیجیتال، با شخص معامله گر است.

نماد برگزیده
برترین تریدر‌
دنبال شده
هشدار