#

قاروم

قند ارومیه

فیلتر
مشاهده این بخش
مخصوص کاربران ویژه می باشد
آموزش قاروم
امتیاز:581
دنبال کننده:20.5K

مجامع امروز کاری 👇

#قاروم دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه ✅

#قمرو دعوت به مجموع عمومی عادی سالیانه ✅

#قثابت دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه ✅

آموزش قاروم
امتیاز:0
دنبال کننده:1.3K

#کدالبان

24 آبان ماه

🔸#بکوثر: تعداد 1500 سهم شرکت سرمایه گذاری آپادانا ایساتیس(معادل 15%) در راستای واگذاری سهام شرکت های #اپال #پارسیان سنگان (معادل 6.4%)و صنعتی #اسفراین (معادل 40%)به شرکت سرمایه گذاری آپادانا ایساتیس تحصیل گردید.فی الحال مبلغ 288 میلیارد تومان نیز به این شرکت #پرداخت شده است تا قیمت اصلی توسط نهاد عالی مربوطه کشف شود.

🔸#قاروم: افزایش نرخ 5% شکر که 95% فروش محصولات شرکت راشامل میشود.

🔸#خزر: افزایش بیش از 50% قیمت سهم و ضرورت برگذاری کنفرانس خبری.

🔸#دسبحان: پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه 15% از محل آورده

🔸#کآذر: مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام تا 23 دی ماه میباشد.

🔸#فملی و #بترانس 60 روز فرصت دارند تا به ترتیب افزایش سرمایه های 97% و 870% خود را ثبت کنند.

@iranforexbourse

نمادآخرینپایانیحجمارزش