ورود/ثبت‌نام

ثزاگرسثزاگرس

آخرین معامله3%۱۱۳٬۴۰۰
اضافه کردن به دیده‌بان
12
دنبال کننده ها
جمع بندی نظر همه تریدرها
فروش
خنثی
63%
فروش
خرید
آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز ثزاگرس:
فیلتر
;;
عقاب‌‌های‌ بورسی
عقاب‌‌های‌ بورسی
رتبه: 253
2.4
ثزاگرس،عقاب‌‌های‌ بورسی
#ثزاگرس 💫2⃣6⃣💫 عقاب ها اینجوری میترکونن شد ۶۲ تا صف خرید ناقابل 💪
نوع سیگنال: خنثی
4 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۱۱۳٬۳۵۰
اشتراک گذاری
🌕 بورس برترین سهام🌕
🌕 بورس برترین سهام🌕
رتبه: 909
3.4
💎 برترین های بازار 📅 بروزرسانی ۱۳:۱۱ ۲۹ / ۲ / ۱۴۰۳ 🔹 بیشترین قدرت خریداران حقیقی: #الماس #لطیف #کتوسعه #ثنور #وکبهمن #جاودان #بگیلان #بیوتیک #آردینه #زفجر 🔸 بیشترین ورود پول حقیقی: #وبملت #وپارس #ثاخت #گنج #واحیا #نوری #توسن #عیار #پتایر #فزر 🔹 بیشترین ورود پول حقوقی: #خودرو #آساس #حفاری #جم #کالا #آگاس #وطوبی #رانفور #بپاس #سامان 🔸 قوی ترین صف های خرید: #شفام #ثاخت #ثزاگرس #پارسیان #ثغرب #سصفها #چنوپا #ثتوسا #فاهواز #واحیا 🔹 قوی ترین صف های فروش: #فنرژی #دامین #وحافظ #وثنو #سکارون #خفولا #رفاه #وآیند #وایرا #وسنا 🔸 بیشترین حجم معامله شده به نسبت تعداد سهام شرکت: #شتاب #توان #اهرم #ثامان #پتروآگاه #آباد #اتوآگاه #وآذر #فن_افزار #کترام 🔹 سهام دارای الگوی تیک: #خمحور #شهر #پارسیان #چافست #غالبر #ثامان 🔸 سهام دارای الگوی ساعت: #اپال #البرز #هیوا #شفارا #نتوس #بایکا #ثزاگرس #ثتوسا #خلیبل #وثوق
نوع سیگنال: خنثی
8 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۱۱۳٬۳۵۰
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از ثزاگرس بهتر است؟
🔰لیست سرخط خرید: ⚡نتوس ⚡غبهار ⚡ثجوان ⚡ثتوسا ⚡فاهواز ⚡وآرین ⚡شفام ⚡چنوپا ⚡ثزاگرس ⚡پارسیان ⚡ثغرب ⚡وثخوز ⚡پرسپولیس ⏰ 12:35:0 🆔 @RasadKhaane
نوع سیگنال: خنثی
14 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۱۱۳٬۳۵۰
اشتراک گذاری
تحلیل صلواتی
تحلیل صلواتی
رتبه: 1083
0.8
#ثزاگرس مجددا صف خرید
نوع سیگنال: خنثی
18 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۱۱۳٬۳۵۰
اشتراک گذاری
بورس کاردانا
بورس کاردانا
رتبه: 1408
5.0
🟩 #صف_های_خرید_پیش_گشایش ☑️تعداد نماد صف خرید پیش گشایش (حجم تقاضا به میلیون): 53 #شفام (256) | #ثاخت (60) | #فن افزار (12) | #ثغرب (14) | #آباد (76) | #ثزاگرس (0.8) | #ثتران (10) | #فاهواز (8) | #ثپردیس (3) | #وثخوز (0.4) | #چنوپا (1.5) | #ثتوسا (0.6) | #وپسا (32) | #نبروج (2.3) | #پرسپولیس (23) | #وارس (1.8) | #ثجوان (2.5) | #کابگن (1.4) | #شصدف (1.6) | #نتوس (1.7) | #معیار (4) | #غبهار (0.9) | #قشرین (5) | #واحیا (2.7) | #سنوین (1.8) | #فالوم (0.6) | #تفیرو (0.2) | #شمواد (2.4) | #حفارس (4) | #شتهران (0.7) | #کلر (0.1) | #زپارس (0) | #دتهران‌ (12) | #استقلال (2.3) | #غیوان (0.3) | #وآتوس (2) | #قنقش (0) | #وسدید (0.7) | #بایکا (0.1) | #شرنگی (0.1) | #بهیر (0.1) | #فسدید (0) | #ساذری (0.1) | #فافزا (0) | #حشکوه (0.2) | #شفا (0.1) | #کیسون (0.1) | #فکمند (0) | #سباقر (0) | #ساروج (0) | #تفارس (0) | #سفاسی (0) | #نشار (0.5) | ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
نوع سیگنال: خنثی
18 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۱۱۳٬۳۵۰
اشتراک گذاری
عقاب‌‌های‌ بورسی
عقاب‌‌های‌ بورسی
رتبه: 253
2.4
ثزاگرس،عقاب‌‌های‌ بورسی
#ثزاگرس 💫1⃣6⃣💫 عقاب ها اینجوری میترکونن شد ۶۱ تا صف خرید ناقابل 💪
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۲۷
قیمت لحظه انتشار:
۱۱۳٬۳۵۰
اشتراک گذاری
🌕 بورس برترین سهام🌕
🌕 بورس برترین سهام🌕
رتبه: 909
3.4
💎 برترین های بازار 📅 بروزرسانی ۱۴:۵۸ ۲۶ / ۲ / ۱۴۰۳ 🔹 بیشترین قدرت خریداران حقیقی: #شگامرن #نارین #تاراز #بذر #آردینه #زفجر #فن_افزار #داتام #دریا #بگیلان 🔸 بیشترین ورود پول حقیقی: #عیار #شتاب #ونیرو #جهش #کهربا #ناب #کلر #اهرم #شرنگی #ثمسکن 🔹 بیشترین ورود پول حقوقی: #جم_پیلن #بتهران #وامید #دکوثر #ارفع #دامین #خساپا #سخوز #خاور #شپدیس 🔸 قوی ترین صف های خرید: #ثاخت #آباد #ونیرو #پرسپولیس #کلر #وپسا #ثغرب #ثزاگرس #کابگن #فتوسا 🔹 قوی ترین صف های فروش: #وحافظ #وثنو #سکارون #وآیند #وآذر #خفولا #رفاه #وسنا #کازرو #فبیرا 🔸 بیشترین حجم معامله شده به نسبت تعداد سهام شرکت: #هوشیار #توان #شتاب #اهرم #گارانتی #ثامان #اتوآگاه #جهش #پتروآگاه #خودران 🔹 سهام دارای الگوی تیک: #فرآور #خزامیا #ثمسکن #خپویش #کاما #وبشهر #کیمیا #ثامید #خکمک #کروی 🔸 سهام دارای الگوی ساعت: #سخاش #کطبس #پسهند #سصفها #وبشهر #ثامید #خکمک #بنیرو #ختراک #پکرمان
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۲۶
قیمت لحظه انتشار:
۱۱۳٬۳۵۰
اشتراک گذاری
سرمایه گذاری برای آینده بهتر
سرمایه گذاری برای آینده بهتر
رتبه: 1031
2.6
💎 برترین های بازار 📅 بروزرسانی ۱۴:۵۸ ۲۶ / ۲ / ۱۴۰۳ 🔹 بیشترین قدرت خریداران حقیقی: #شگامرن #نارین #تاراز #بذر #آردینه #زفجر #فن_افزار #داتام #دریا #بگیلان 🔸 بیشترین ورود پول حقیقی: #عیار #شتاب #ونیرو #جهش #کهربا #ناب #کلر #اهرم #شرنگی #ثمسکن 🔹 بیشترین ورود پول حقوقی: #جم_پیلن #بتهران #وامید #دکوثر #ارفع #دامین #خساپا #سخوز #خاور #شپدیس 🔸 قوی ترین صف های خرید: #ثاخت #آباد #ونیرو #پرسپولیس #کلر #وپسا #ثغرب #ثزاگرس #کابگن #فتوسا 🔹 قوی ترین صف های فروش: #وحافظ #وثنو #سکارون #وآیند #وآذر #خفولا #رفاه #وسنا #کازرو #فبیرا 🔸 بیشترین حجم معامله شده به نسبت تعداد سهام شرکت: #هوشیار #توان #شتاب #اهرم #گارانتی #ثامان #اتوآگاه #جهش #پتروآگاه #خودران 🔹 سهام دارای الگوی تیک: #فرآور #خزامیا #ثمسکن #خپویش #کاما #وبشهر #کیمیا #ثامید #خکمک #کروی 🔸 سهام دارای الگوی ساعت: #سخاش #کطبس #پسهند #سصفها #وبشهر #ثامید #خکمک #بنیرو #ختراک #پکرمان
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۲۶
قیمت لحظه انتشار:
۱۱۳٬۳۵۰
اشتراک گذاری
نوین چارت
نوین چارت
رتبه: 96
3.0
ثزاگرس،نوین چارت
طی معاملات روز  26 اردیبهشت شاخص کل با 1076 واحد افت 2.164 میلیون واحدی شد. نمادهای #ونیرو و #جم_پیلن به ترتیب بیشترین ورود و خروج پول را داشتند. 🔘 #پرسپولیس و #ثزاگرس بیشترین قدرت و سرانه خریدار  بجز عرضه اولیه ها بودند. @Novin_chart
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۲۶
قیمت لحظه انتشار:
۱۱۳٬۳۵۰
اشتراک گذاری
🔰لیست سرخط خرید: ⚡وارس ⚡نتوس ⚡کابگن ⚡ثجوان ⚡فاهواز ⚡معیار ⚡ثاخت ⚡وپسا ⚡شتهران ⚡آباد ⚡ثزاگرس ⚡ساذری ⏰ 12:35:0 🆔 @RasadKhaane
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۲۶
قیمت لحظه انتشار:
۱۱۳٬۳۵۰
اشتراک گذاری
;
سلب مسئولیت

هر محتوا و مطالب مندرج در سایت و کانال‌های رسمی ارتباطی سهمتو، جمع‌بندی نظرات و تحلیل‌های شخصی و غیر تعهد آور بوده و هیچگونه توصیه‏ای مبنی بر خرید، فروش، ورود و یا خروج از بازار بورس و ارز دیجیتال نمی باشد. همچنین کلیه اخبار و تحلیل‌های مندرج در سایت و کانال‌ها، صرفا بازنشر اطلاعات از منابع رسمی و غیر رسمی داخلی و خارجی است و بدیهی است استفاده کنندگان محتوای مذکور، مسئول پیگیری و حصول اطمینان از اصالت و درستی مطالب هستند. از این رو ضمن سلب مسئولیت اعلام می‌دارد مسئولیت هرنوع تصمیم گیری و اقدام و سود و زیان احتمالی در بازار سرمایه و ارز دیجیتال، با شخص معامله گر است.

نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها