ورود/ثبت‌نام

ثنامثنام

آخرین معامله0.05%۲٬۰۵۲
اضافه کردن به دیده‌بان
27
دنبال کننده ها
جمع بندی نظر همه تریدرها
فروش
خنثی
0%
خنثی
خرید
آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز ثنام:
فیلتر
;;
برترین سهم
برترین سهم
رتبه: 908
2.6
ثنام،برترین سهم
سهامی که نشان از برگشت قدرت خریدار دارند #پدرخش #بپیوند #بالاس #بسویچ #ثالوند #ثنام #زکشت #غشاذر #کپارس #کسرام #لازما ╭────「🌾」 @bartarinsahm 1403/02/24 ╰─┈➤❥᭄‌「🌾
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۲۴
قیمت لحظه انتشار:
۲٬۰۸۰
اشتراک گذاری
🔴 فروش درصدی های حقیقی 🔴 +اسم و فامیل احمدرضا ضرابیه در نماد سامان -9,200,000 عدد سهم فروخته حمید جابرانصاری در نماد فسپا -5,000,000 عدد سهم فروخته محمد مهدی صداقت گهر در نماد خوساز -2,700,000 عدد سهم فروخته شخص حقیقی درصدی در نماد فنورد -2,181,421 عدد سهم فروخته شخص حقیقی درصدی در نماد ولقمان -1,073,927 عدد سهم فروخته علی فرجاد در نماد خوساز -734,000 عدد سهم فروخته کوثر کریمی پور در نماد غشاذر -624,095 عدد سهم فروخته شخص حقیقی درصدی در نماد گکوثر -604,517 عدد سهم فروخته شخص حقیقی درصدی در نماد بازرگام -600,000 عدد سهم فروخته رضا رسولیان در نماد وایرا -383,000 عدد سهم فروخته محسن اسدی در نماد رتکو -329,066 عدد سهم فروخته شخص حقیقی درصدی در نماد وحکمت -250,000 عدد سهم فروخته جواد اسدی در نماد نتوس -170,000 عدد سهم فروخته سینا ندیمی شهرکی در نماد ثنام -134,859 عدد سهم فروخته شیرین نیک اختر در نماد خفناور -100,000 عدد سهم فروخته شخص حقیقی درصدی در نماد دیران -52,000 عدد سهم فروخته سید محمد حجازی در نماد غشهد -35,000 عدد سهم فروخته شخص حقیقی درصدی در نماد مدیریت -34,139 عدد سهم فروخته ابوالحسن قرشی نژاد در نماد فلامی -30,000 عدد سهم فروخته نیما مقدس در نماد پسهند -21,044 عدد سهم فروخته شخص حقیقی درصدی در نماد فسپا -20,000 عدد سهم فروخته شخص حقیقی درصدی در نماد دانیک -10,001 عدد سهم فروخته شخص حقیقی درصدی در نماد فسدید -10,000 عدد سهم فروخته سارینا محمد علی خلج در نماد شسم -5,001 عدد سهم فروخته شخص حقیقی درصدی در نماد وپسا -3,614 عدد سهم فروخته محمود کتابچی در نماد وپسا -3,614 عدد سهم فروخته وحید شریف پور در نماد وپسا -3,614 عدد سهم فروخته
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۱۸
قیمت لحظه انتشار:
۲٬۱۳۹
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از ثنام بهتر است؟
نوسان گیری مدرن
نوسان گیری مدرن
رتبه: 1306
2.5
ثنام،نوسان گیری مدرن
بررسی روند سهام گروه املاک و انبوه‌سازی #ثفارس حمایت 3000، مقاومت 3400 #ثشاهد حمایت 1200، مقاومت 1400 #ثامید حمایت 180، مقاومت 200 #ثبهساز حمایت 260، مقاومت 290 #کرمان حمایت 115، مقاومت 140 #وساخت حمایت 160، مقاومت 175 #وتوس حمایت 2150، مقاومت 2600 #ثمسکن حمایت 680، مقاومت 750 #ثپردیس حمایت 1800، مقاومت 2000 #ثاخت حمایت 380، مقاومت 450 #ثشرق حمایت 3200، مقاومت 3600 #کیسون حمایت 200، مقاومت 230 #ثباغ حمایت 1500، مقاومت 1700 #ثنوسا حمایت 900، مقاومت 1000 #ثجوان حمایت 1000، مقاومت 1100 #ثعمرا حمایت 1600، مقاومت 2000 #آس‌پ حمایت 2000، مقاومت 2300 #ثجنوب حمایت 1300، مقاومت 1450 #ثتران حمایت 800، مقاومت 900 #ثغرب حمایت 1050، مقاومت 1150 #وآذر حمایت 850، مقاومت 1000 #ثالوند حمایت 1200، مقاومت 1400 #ثرود حمایت 1500، مقاومت 1700 #ثامان حمایت 2100، مقاومت 2300 #ثزاگرس حمایت 10000، مقاومت 15000 #ثعتما حمایت 2700، مقاومت 3000 #ثنام حمایت 200، مقاومت 220 #ثتوسا حمایت 6000، مقاومت 9000 #وثخوز حمایت 7000، مقاومت 9000 #ثاصفا حمایت 1900، مقاومت 2100 #ثنور حمایت 460، مقاومت 500 Join:『 @modern_navasan 』
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۱۷
قیمت لحظه انتشار:
۲٬۱۳۹
اشتراک گذاری
بورس جسی لیور مور
بورس جسی لیور مور
رتبه: 2
4.4
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (83) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #چنوپا (4.9M) #فافق (28.2M) #وسدید (55.4M) #غبهار (5.1M) #ثزاگرس (1.2M) #وجامی (38M) #گنگین (2.2M) #فجهان (28.6M) #وایرا (18M) #دابور (5.8M) #کسرام (3.7M) #ممسنی (4.9M) #فگستر (14.2M) #دهدشت (4.1M) #سدشت (526.5K) #کازرو (3.6M) #وسنا (2.9M) #ثتوسا (648.5K) #فتوسا (5.2M) #چافست (4.2M) #پارتا (5.6M) #وآرین (14.1M) #شپلی (38.6M) #ساذری (3.3M) #شمواد (13M) #ثنام (16.2M) #پرسپولیس (18.4M) #خفناور (1.1M) #وثوق (1.6M) #شتهران (2.5M) #کابگن (1.5M) #وآیند (514.2K) #فسدید (129K) #نبروج (0.9M) #تپولا (709.4K) #فنفت (1M) #استقلال (9.4M) #بشهاب (1.3M) #حبندر (865.6K) #وثخوز (202K) #وزمین (3.2M) #فایرا (1.9M) #کیا (1.5M) #معیار  (2.8M) #لازما (149.1K) #سکارون (2.3M) #فمراد (652.4K) #خبازرس (395.5K) #وبرق (107.4K) #قنقش (46K) #میهن (0.9M) #سنوین (447.4K) #دتهران‌ (10.9M) #تفیرو (99.4K) #معیارح (1.4M) #زنجان (0.9M) #حپترو (154.8K) #سیلام (188.7K) #شکف (124K) #کباده (201.8K) #غناب (2.6M) #وسالت (84.8K) #فالوم (188K) #تابا (90K) #باران (1.2M) #غیوان (109.3K) #بهیر (345.4K) #ثنظام (12.9K) #ولتجار (341.3K) #لخانه (83.8K) #پلاسک (73.1K) #تفارس (422.2K) #شرنگی (6.6K) #سپرمی (20.1K) #پلوله (119.9K) #گکیش (7K) #اتکام (71.5K) #ثپردیس (32K) #کیمیا (246.9K) #قجام (36.5K) #تجلیح (45.1K) #بتک (96) #نشار (300K) ⏱
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۸
قیمت لحظه انتشار:
۲٬۱۶۹
اشتراک گذاری
بورس جسی لیور مور
بورس جسی لیور مور
رتبه: 2
4.4
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (100) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #فاراک (278.6M) #وسدید (70M) #فافق (31M) #غبهار (7.7M) #زماهان (6.4M) #ثزاگرس (1.8M) #کسرام (5.2M) #وجامی (51.8M) #کیسون (62.7M) #شمواد (33.8M) #ممسنی (6.2M) #وارس (4.1M) #وایرا (18.1M) #گنگین (1.5M) #کازرو (5.1M) #دهدشت (4.5M) #ثتوسا (1M) #دروز (5.4M) #کپارس (5.1M) #کی بی سی (4.9M) #وآرین (20M) #وتوسم (13.2M) #ولبهمن (17.5M) #پرسپولیس (24.3M) #وآیند (1.7M) #وسنا (2.7M) #لازما (520.2K) #ساذری (3.5M) #ولشرق (9.4M) #کویر (14.1M) #تفارس (12.5M) #بشهاب (3.2M) #فمراد (2.1M) #کابگن (1.4M) #سدشت (244.9K) #فگستر (5.2M) #چفیبر (3.1M) #دیران (3M) #کفپارس (6.4M) #شرنگی (1M) #وسالت (1.5M) #فنفت (1.1M) #خفناور (663.2K) #وثوق (1.1M) #کصدف (1M) #فجهان (5.1M) #نبروج (1M) #سقاین (3M) #قنقش (106K) #حآسا (1.9M) #وثخوز (215.5K) #استقلال (9.1M) #کیا (1.8M) #لابسا (1.3M) #وصنعت (7M) #بهپاک (3.3M) #شپلی (12.7M) #شتهران (1M) #معیار  (2.8M) #سکارون (2.8M) #کباده (538K) #حبندر (552.9K) #سیلام (504.4K) #شدوص (1.9M) #تپولا (349.8K) #زقیام (1.7M) #رتاپ (2.7M) #وزمین (2M) #دتهران‌ (6.1M) #ودانا (531.8K) #تفیرو (112.2K) #خبنیان (1.7M) #لخانه (350.5K) #سمایه (368.5K) #خبازرس (226.9K) #ثقزوی (264K) #فلامی (642.4K) #قجام (470.6K) #نتوس (144.5K) #سنوین (370.8K) #فسدید (28.7K) #نمرینو (92.4K) #شکف (101.1K) #غیوان (149.2K) #شزنگ (28.9K) #سلار (217.9K) #کهرام (44.6K) #فایرا (287.4K) #گکیش (239.1K) #وتوسکا (458.9K) #سفاسی (483.3K) #ویسا (50.8K) #بهیر (333.5K) #پلوله (217.8K) #سپرمی (14K) #ثنام (216.2K) #اتکام (185.5K) #بتک (600) #تجلیح (136.1K) #نشار (300K)         ⏱ 📆 ۱۴۰۳/۰۲/۰۵  ۱۲:۳۰
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۵
قیمت لحظه انتشار:
۲٬۱۲۳
اشتراک گذاری
🌹خرید گروهی🌹
🌹خرید گروهی🌹
رتبه: 1287
3.0
#ثنام صف خرید 💚
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۵
قیمت لحظه انتشار:
۲٬۱۲۳
اشتراک گذاری
بورس جسی لیور مور
بورس جسی لیور مور
رتبه: 2
4.4
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (73) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #فاراک (249.5M) #فافق (40.6M) #وارس (10.3M) #ثزاگرس (1.7M) #زماهان (5.3M) #کیسون (90.4M) #وجامی (54M) #شمواد (44.8M) #گنگین (2M) #ممسنی (6.6M) #کازرو (5.8M) #وایرا (19M) #دهدشت (4.7M) #ولشرق (17.6M) #ثتوسا (1M) #وتوسم (17.4M) #وآرین (20.9M) #پرسپولیس (27.6M) #غبهار (1.7M) #ساذری (4M) #لازما (548.3K) #حآسا (5.2M) #وآیند (2.5M) #خبنیان (12.7M) #وسنا (2.9M) #فمراد (2.9M) #چنوپا (1.2M) #تفارس (12.5M) #لپارس (1.1M) #چفیبر (4.5M) #شپلی (33.8M) #دروز (2.7M) #کابگن (1.4M) #خفناور (722.7K) #شرنگی (1.1M) #شتهران (1.5M) #وثوق (1.1M) #معیار  (4.1M) #نبروج (1M) #قنقش (109.1K) #سشمال (802.7K) #استقلال (9.8M) #فنفت (532.8K) #وثخوز (196.8K) #کویر (4.6M) #بهپاک (3.4M) #کصدف (694.4K) #کیا (1.6M) #ویسا (1.2M) #سقاین (2M) #وسالت (241.3K) #نتوس (655.2K) #سمایه (0.9M) #ودانا (604.6K) #وزمین (1.9M) #سکارون (1.7M) #دتهران‌ (5.7M) #حبندر (367.9K) #تپولا (282.4K) #تفیرو (105.7K) #ثقزوی (132.2K) #شزنگ (48.6K) #ثنور (721.8K) #گکیش (422.1K) #خبازرس (162.1K) #غیوان (149.2K) #شکف (28K) #سفاسی (481K) #تاپکیش (76.1K) #ثنام (157.7K) #فلامی (815) #بتک (575) #نشار (300K)         ⏱ 📆 ۱۴۰۳/۰۲/۰۵  ۰۹:۴۵
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۵
قیمت لحظه انتشار:
۲٬۱۲۳
اشتراک گذاری
بورس جسی لیور مور
بورس جسی لیور مور
رتبه: 2
4.4
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (95) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #وارس (11.9M) #فافق (40M) #ثنوسا (17.2M) #خزامیا (35.9M) #کیسون (94M) #وسدید (54.1M) #غبهار (8.3M) #ثزاگرس (1.4M) #کسرام (6.1M) #دهدشت (6.2M) #وجامی (45.6M) #شمواد (37.3M) #گنگین (1.9M) #چنوپا (2.4M) #وایرا (17.4M) #شفارا (9.2M) #دروز (6M) #دی (66.6M) #شپلی (60.1M) #ثتوسا (814.6K) #کازرو (3.3M) #ممسنی (3.6M) #غشصفا (6.7M) #سدبیر (1.2M) #وآیند (3.2M) #وسنا (2.8M) #فمراد (3.3M) #کیمیا (11M) #کویر (15.5M) #کابگن (2.3M) #خفناور (1.3M) #پرسپولیس (15.7M) #سجام (10.3M) #خبنیان (10.1M) #وتوسم (10.7M) #ثرود (2.1M) #فگستر (6.5M) #وآرین (10.3M) #ساذری (2.2M) #کیا (2.9M) #ختوقا (3.2M) #ولشرق (4.3M) #نبروج (1M) #قنقش (105.1K) #معیار  (3.6M) #مفاخر (1.4M) #غفارس (1.1M) #استقلال (9.4M) #تپولا (628.3K) #ودانا (1.5M) #فزرین (2.6M) #شتهران (1.1M) #ویسا (1.7M) #لازما (152.6K) #سمایه (1.4M) #کصدف (594K) #دزهراوی (2M) #سدشت (91.6K) #شزنگ (114.4K) #وسالت (754.9K) #وزمین (2.7M) #وثخوز (60K) #سنوین (1.2M) #شرنگی (383.3K) #ثنور (1.3M) #فاراک (3.3M) #سقاین (1.4M) #وصنا (2.8M) #تفیرو (100.6K) #حبندر (406K) #کرومیت (146.8K) #شگل (774.6K) #دتهران‌ (8.1M) #سکارون (1.1M) #گکیش (431.4K) #شساخت (256K) #وفردا (1.4M) #ثتران (250.1K) #ثقزوی (89K) #وآتوس (1.2M) #شکف (73.6K) #غیوان (153.7K) #نتوس (219.1K) #حگردش (1M) #خبازرس (126.6K) #سفاسی (431.2K) #چفیبر (302.5K) #حسیر (86.8K) #حشکوه (353.5K) #بپیوند (100.5K) #بهیر (174.4K) #ثنام (256.2K) #اتکام (189.9K) #سپرمی (4.1K) #نشار (300K)         ⏱ 📆 ۱۴۰۳/۰۲/۰۴  ۱۲:۳۰ r
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۴
قیمت لحظه انتشار:
۲٬۱۰۱
اشتراک گذاری
بورس جسی لیور مور
بورس جسی لیور مور
رتبه: 2
4.4
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (95) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #دکوثر (19.8M) #فصبا (59.4M) #دامین (19.3M) #غبهار (8.4M) #ثباغ (10.1M) #گنگین (3.3M) #شفارا (19.2M) #ثزاگرس (1.2M) #داوه (9.5M) #اسیاتک (12.5M) #کماسه (11.4M) #شمواد (29.6M) #دهدشت (4.5M) #ثامان (3.1M) #ممسنی (4.6M) #کازرو (3.8M) #شگستر (37.5M) #وایرا (13M) #غفارس (5.1M) #بسویچ (10.1M) #چنوپا (1.7M) #خکاوه (1.9M) #ولملت (7.3M) #تپکو (19M) #وجامی (18.8M) #کسرام (2.2M) #ثتوسا (690.3K) #شپلی (45.1M) #وآیند (1.9M) #سپیدار (302.2K) #اوان (2.8M) #بتهران (13.9M) #وثخوز (406.1K) #سلار (8.1M) #والماس (8.2M) #نبروج (1.1M) #کابگن (1.4M) #وسنا (1.3M) #زماهان (671.4K) #فمراد (1.6M) #فایرا (3.4M) #وسین (9.5M) #شخارک (321.6K) #قاسم (3.9M) #ساذری (1.7M) #واعتبار (4.2M) #لابسا (2M) #ومشان (3.1M) #دزهراوی (2.9M) #وآرین (5.8M) #شتهران (1.3M) #کرمان (8.4M) #غگلپا (0.9M) #معیار  (2.9M) #سکارون (2.9M) #ثالوند (822.2K) #چکاوه (748.5K) #خبنیان (2.3M) #شتوکا (635.7K) #پرسپولیس (3.6M) #تپولا (303.8K) #شرنگی (338.9K) #بمپنا (742.4K) #ویسا (689.7K) #آریان (1.1M) #کیسون (1.1M) #بهپاک (1.4M) #وزمین (1.4M) #سفاسی (1M) #نتوس (53.4K) #وحکمت (0.9M) #دتهران‌ (7.7M) #لازما (36.5K) #سیتا (312.7K) #وملی (13K) #کقزوی (84.4K) #کسعدی (157.2K) #غیوان (152.1K) #فالوم (119.7K) #قهکمت (179.8K) #شزنگ (25.4K) #ثرود (121.2K) #تفیرو (40.4K) #فلوله (517.5K) #شکف (45.6K) #بزاگرس (29.5K) #ثنام (534K) #گپارس (1.6K) #ودانا (78.4K) #استقلال (863K) #بکابل (71.5K) #اتکاسا (93.2K) #خبازرس (17.2K) #باران (254.3K) #نشار (300K)         ⏱ 📆 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲  ۱۲:۳۰
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۲
قیمت لحظه انتشار:
۲٬۰۶۸
اشتراک گذاری
سیگنال پلاس
سیگنال پلاس
رتبه: 1181
1.8
ثنام،سیگنال پلاس
#ثنام صف فروش نقطه زنی کردیم اینم چندمین صف خرید متوالی سود: 15% 😉✅
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۲
قیمت لحظه انتشار:
۲٬۰۶۸
اشتراک گذاری
;
سلب مسئولیت

هر محتوا و مطالب مندرج در سایت و کانال‌های رسمی ارتباطی سهمتو، جمع‌بندی نظرات و تحلیل‌های شخصی و غیر تعهد آور بوده و هیچگونه توصیه‏ای مبنی بر خرید، فروش، ورود و یا خروج از بازار بورس و ارز دیجیتال نمی باشد. همچنین کلیه اخبار و تحلیل‌های مندرج در سایت و کانال‌ها، صرفا بازنشر اطلاعات از منابع رسمی و غیر رسمی داخلی و خارجی است و بدیهی است استفاده کنندگان محتوای مذکور، مسئول پیگیری و حصول اطمینان از اصالت و درستی مطالب هستند. از این رو ضمن سلب مسئولیت اعلام می‌دارد مسئولیت هرنوع تصمیم گیری و اقدام و سود و زیان احتمالی در بازار سرمایه و ارز دیجیتال، با شخص معامله گر است.

نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها