#ثنام

س ساختمانی ب نام آوران مهندسی

نظرات شبکه های اجتماعی

فیلتر
مشاهده این بخش
مخصوص کاربران ویژه می باشد
آموزش ثنام
امتیاز:0
دنبال کننده:42.4K

بیشترین ورود نقدینگی حقیقی

ارقام به میلیارد تومان

1. #میدکو 👈 3 (آخرین معامله +0.92 %)

2. #پترولح 👈 3 (صف فروش 4- %)

3. #سپ 👈 2 (آخرین معامله +2.18 %)

4. #حتاید 👈 1 (قیمت صفر تابلو)

5. #وهور 👈 1 (صف خرید +5.96 %)

6. #کفرآور 👈 1 (صف فروش 1.99- %)

7. #شپارس 👈 1 (آخرین معامله +5.88 %)

8. #دشیری 👈 1 (صف خرید +2.99 %)

9. #فایرا 👈 1 (آخرین معامله +2.81 %)

10. #کخاکح 👈 1 (قیمت صفر تابلو)

11. #خکرمان 👈 1 (آخرین معامله +2.18 %)

12. #شصدف 👈 0 (صف خرید +5.99 %)

13. #فسا 👈 0 (صف فروش 1.97- %)

14. #فرآور 👈 0 (صف فروش 1.98- %)

15. #سبزوا 👈 0 (صف فروش 1.98- %)

16. #ثنام 👈 0 (صف فروش 1.99- %)

17. #حپارسا 👈 0 (صف فروش 1.99- %)

18. #وسپه 👈 0 (صف فروش 1.87- %)

19. #غدشت 👈 0 (صف فروش 1.99- %)

20. #وایران 👈 0 (صف فروش 0 %)

📍 @Borse_Trader

نمایش بیشتر

آموزش ثنام
Meta_Technical@meta_technical
امتیاز:500
دنبال کننده:22.6K
Meta_Technical

#ثنام

17 فروردین

@meta_technial

نمایش بیشتر

آموزش ثنام
امتیاز:0
دنبال کننده:42.4K

بیشترین ورود نقدینگی حقیقی

ارقام به میلیارد تومان

1. #سمایه 👈 6 (آخرین معامله +1.46 %)

2. #غفارس 👈 1 (آخرین معامله +1.36 %)

3. #ودی 👈 1 (صف فروش 1.99- %)

4. #شرانل 👈 1 (آخرین معامله +1.26 %)

5. #کمینا 👈 1 (صف خرید +2.99 %)

6. #ثباغ 👈 1 (آخرین معامله +4.16 %)

7. #شصدف 👈 0 (صف خرید +5.99 %)

8. #فسا 👈 0 (صف فروش 3.95- %)

9. #فرآور 👈 0 (صف فروش 1.97- %)

10. #سبزوا 👈 0 (صف فروش 1.98- %)

11. #ثنام 👈 0 (صف فروش 3.99- %)

12. #حپارسا 👈 0 (صف فروش 0 %)

13. #غدام 👈 0 (صف فروش 1.99- %)

14. #وسپه 👈 0 (صف فروش 1.85- %)

15. #غدشت 👈 0 (صف فروش 1.99- %)

16. #خزامیا 👈 0 (صف فروش 1.95- %)

17. #وایران 👈 0 (صف فروش 1.98- %)

18. #شاروم 👈 0 (صف فروش 1.99- %)

19. #غدیس 👈 0 (صف فروش 1.99- %)

20. #شوینده 👈 0 (صف فروش 1.98- %)

📍 @Borse_Trader

نمایش بیشتر

آموزش ثنام
امتیاز:0
دنبال کننده:16.7K

#ثنام منفی 4 حجم مشکوک خورده

آموزش ثنام
امتیاز:0
دنبال کننده:3.7K

#ثنام

واچ بذاریم ببینیم چی میشه اگر صف فروش جمع شد فعلا یک پله برداریم خبر خوبی داره اگر رو کنند😁😉

آموزش ثنام
تحلیل سهم@boursetahlilnovin
امتیاز:809
دنبال کننده:118.4K

نمادهایی که در معاملات #شنبه خروج #پول_هوشمند داشته‌اند:

🔻فلزات اساسی : #فوکا، #کیمیا، #میدکو

🔻شیمیایی : #شگل

🔻انبوه‌سازی : #ثنام، #ثتوسا

🔻بانکها : #وبملت، #وپاسار، #دی

🔻واسطه‌گری مالی : #ومشان

🔻کانه غیرفلزی : #کرازی

🔻سیمان : #سشمال

🔻پیمانکاری : #بالاس

🔻لاستیک و پلاستیک : #پسهند

🔻زراعت : #زماهان

@boursetahlilnovin

نمایش بیشتر

آموزش ثنام
✍بورس پلاس +@bourse_plussss
امتیاز:0
دنبال کننده:49.1K
آموزش ثنام
امتیاز:747
دنبال کننده:4.6K

#ثنام صف فروشش رو با سرانه خوبی زدن

ولی مجددا صف فروش شد

بزارینش واچ لیستتون ببینیم چیکار میکنن با این سهم

فعلا صف فروشه...

نمایش بیشتر

آموزش ثنام
موج‌سبز@mojesabzz
امتیاز:615
دنبال کننده:5.5K

#ثنام صف فروش زیر نظر داشته باشید نوسانی

آموزش ثنام
امتیاز:746
دنبال کننده:13.6K

#ثنام از صف فروش

نوسانی

شرکت های همگروه

نماد
آخرین
پایانی
ارزش بازار
حجم
نمودار
نمادی برای نمایش وجود ندارد