#وآفر

سرمایه گذاری ارزش آفرینان

نظرات شبکه های اجتماعی

فیلتر
مشاهده این بخش
مخصوص کاربران ویژه می باشد
آموزش وآفر
اسمارت بورس@smart_investor
امتیاز:732
دنبال کننده:93.8K
اسمارت بورس

#وآفر

سرمایه گذاری #ارزش آفرینان

صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی شده)

♦️ افزایش 1014 درصدی درآمدهای عملیاتی 12 ماهه 1399 در مقایسه با دوره مشابه ، از مبلغ 221,032 میلیون ریال به مبلغ 2,461,611 میلیون ریال رسیده است.

♦️افزایش 1023 درصدی سود عملیاتی 12 ماهه 1399 در مقایسه با دوره مشابه، از مبلغ 219180 میلیون ریال به مبلغ 2460463 میلیون ریال رسیده است.

♦️افزایش 1023 درصدی سود خالص 12 ماهه 1399 و تحقق سود 8201 ریالی به ازاء هر سهم ، از مبلغ 219180 میلیون ریال به مبلغ 2460411 میلیون ریال رسیده است.

♦️ حاشیه سود (زیان) عملیاتی از 99.16% به 99.95% افزایش و حاشیه سود (زیان) خالص از 99.16% به 99.95% افزایش یافته است

♦️بازده دارایی ها از 27.82% به 76.17% افزایش و بازده حقوق صاحبان سهام از 28.51% به 76.72% افزایش یافته است

@smart_investor ♌️

نمایش بیشتر

شرکت های همگروه

نماد
آخرین
پایانی
ارزش بازار
حجم
نمودار
نمادی برای نمایش وجود ندارد