ورود/ثبت‌نام
شركت توسعه سرمايه گذاري دريك-سهامي خاص-

شركت توسعه سرمايه گذاري دريك-سهامي خاص-

@i_15773

تعداد دنبال کننده:1
تاریخ عضویت :۱۴۰۲/۷/۱۱
شبکه اجتماعی تریدر :refrence
بورس
جزو 80 تریدر برتر
75
رتبه بین 7836 تریدر
2.5%
بازدهی ماه اخیر تریدر
(میانگین بازدهی ماه اخیر 100 تریدر برتر :2.8%)
(میانگین بازدهی ماه اخیر شاخص کل :-2.6%)
قدرت تحلیل
5
30تعداد پیام
شركت توسعه سرمايه گذاري دريك-سهامي خاص- 4.659 میلیون سهم #وآذر در تاریخ 1402/12/07 خریداری کرد و درحال حاضر 1.6 درصد از سهام #وآذر را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۷
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت توسعه سرمايه گذاري دريك-سهامي خاص- 0.068 میلیون سهم #وآفر در تاریخ 1402/11/30 خریداری کرد و درحال حاضر 2.53 درصد از سهام #وآفر را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۳۰
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت توسعه سرمايه گذاري دريك-سهامي خاص- 4.007 میلیون سهم #فکمند در تاریخ 1402/11/23 خریداری کرد و درحال حاضر 55.61 درصد از سهام #فکمند را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۲۳
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت توسعه سرمايه گذاري دريك-سهامي خاص- 5.400 میلیون سهم #فکمند در تاریخ 1402/11/21 خریداری کرد و درحال حاضر 54.56 درصد از سهام #فکمند را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۲۱
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت توسعه سرمايه گذاري دريك-سهامي خاص- 0.050 میلیون سهم #وآفر در تاریخ 1402/11/15 خریداری کرد و درحال حاضر 1.83 درصد از سهام #وآفر را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۱۵
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت توسعه سرمايه گذاري دريك-سهامي خاص- 0.018 میلیون سهم #وآفر در تاریخ 1402/11/14 خریداری کرد و درحال حاضر 1.81 درصد از سهام #وآفر را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۱۴
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت توسعه سرمايه گذاري دريك-سهامي خاص- 1.460 میلیون سهم #وآفر در تاریخ 1402/11/11 به فروش رساند و درحال حاضر 1.8 درصد از سهام #وآفر را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۱/۱۱
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت توسعه سرمايه گذاري دريك-سهامي خاص- 1.460 میلیون سهم #وآفر در تاریخ 1402/11/10 به فروش رساند و درحال حاضر 1.8 درصد از سهام #وآفر را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۱/۱۰
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت توسعه سرمايه گذاري دريك-سهامي خاص- 0.148 میلیون سهم #وآفر در تاریخ 1402/11/09 به فروش رساند و درحال حاضر 2.29 درصد از سهام #وآفر را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۱/۹
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت توسعه سرمايه گذاري دريك-سهامي خاص- 0.230 میلیون سهم #وآفر در تاریخ 1402/11/08 به فروش رساند و درحال حاضر 2.34 درصد از سهام #وآفر را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۱/۸
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت توسعه سرمايه گذاري دريك-سهامي خاص- 1.600 میلیون سهم #وآفر در تاریخ 1402/11/03 خریداری کرد و درحال حاضر 2.42 درصد از سهام #وآفر را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۳
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت توسعه سرمايه گذاري دريك-سهامي خاص- 3.765 میلیون سهم #وآذر در تاریخ 1402/11/02 خریداری کرد و درحال حاضر 1.53 درصد از سهام #وآذر را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۲
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت توسعه سرمايه گذاري دريك-سهامي خاص- 98.500 میلیون سهم #خبنیان در تاریخ 1402/10/30 به فروش رساند و درحال حاضر 1.4 درصد از سهام #خبنیان را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۰/۳۰
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت توسعه سرمايه گذاري دريك-سهامي خاص- 170.083 میلیون سهم #فکمند در تاریخ 1402/10/26 خریداری کرد و درحال حاضر 53.15 درصد از سهام #فکمند را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۰/۲۶
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت توسعه سرمايه گذاري دريك-سهامي خاص- 13.138 میلیون سهم #خبنیان در تاریخ 1402/10/18 به فروش رساند و درحال حاضر 2.4 درصد از سهام #خبنیان را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۰/۱۸
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها