ورود/ثبت‌نام

غنیلیغنیلی

آخرین معامله0.83%۴٬۸۵۰
دنبال کردن
3
دنبال کننده ها
جمع بندی نظر همه تریدرها
فروش
خنثی
35%
فروش
خرید
آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز غنیلی:
فیلتر
شركت سرمايه گذاري تحليل گران وكارآفرينان تكسان 0.006 میلیون سهم #غنیلی در تاریخ 1403/01/29 به فروش رساند و درحال حاضر 4.16 درصد از سهام #غنیلی را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
12 ساعت پیش
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۴٬۷۳۰
اشتراک گذاری
بورس طارم
بورس طارم
رتبه: 1010
3.5
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (68) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم #فولاد (71.5M) #دکوثر (25.6M) #ثزاگرس (1.3M) #کرومیت (4.6M) #واعتبار (25.6M) #چنوپا (2.5M) #دهدشت (3.5M) #ارفع (2M) #نبروج (2.3M) #ثتوسا (645K) #غبهار (1.6M) #ثباغ (3.1M) #اسیاتک (5.4M) #کاما (10.7M) #وجامی (15.1M) #غاذر (2.3M) #سپیدار (291.2K) #کابگن (1.7M) #ممسنی (1.9M) #وایرا (5.6M) #جم پیلن (128.8K) #معیار (2.8M) #داوه (2M) #سلار (6.6M) #کازرو (1.3M) #کلوند (4.1M) #ساذری (1.7M) #غبشهر (7.8M) #شفارا (2.2M) #وثخوز (153.3K) #وتوصا (13.6M) #سکارون (3.2M) #تپمپی (1.2M) #تنوین (7.4M) #زماهان (412.3K) #وزمین (3.2M) #سخاش (3.7M) #شصدف (195.9K) #کی بی سی (573.2K) #کروی (1M) #تفیرو (27K) #شرنگی (372.9K) #شپارس (1.2M) #شکف (219.6K) #دتهران‌ (8.9M) #غیوان (327.2K) #سپرمی (63.1K) #والماس (1.8M) #وصنعت (3.1M) #تپسی (562.6K) #فلوله (1M) #سباقر (46.9K) #شتهران (279.3K) #ثشرق (56.4K) #بپیوند (205.4K) #سمتاز (33.4K) #غنیلی (382.3K) #فایرا (194.5K) #دزهراوی (79.4K) #چکارن (269.7K) #خبازرس (34.7K) #بگیلان (46.6K) #پتایر (184K) #بترانس (138.6K) #فگستر (91.6K) #وتعاون (314.4K) #وهامون (11K) #نشار (300K) ⏱ این پیام هر 15 دقیقه ارسال می شود. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ۱۱:۳۰ 🆔 @BourseTrader24 🌐 Bourse-Trader.ir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۸
قیمت لحظه انتشار:
۴٬۸۱۰
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از غنیلی بهتر است؟
شركت سرمايه گذاري تحليل گران وكارآفرينان تكسان 0.365 میلیون سهم #غنیلی در تاریخ 1403/01/27 به فروش رساند و درحال حاضر 4.16 درصد از سهام #غنیلی را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۳/۱/۲۷
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۴٬۷۳۰
اشتراک گذاری
غنیلی،BahmanNameh
#غنیلی ✴️ قیمت پایانی ۴،۷۷۰ ریال . ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ .
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۶
قیمت لحظه انتشار:
۴٬۷۷۰
اشتراک گذاری
شركت سرمايه گذاري تحليل گران وكارآفرينان تكسان 0.176 میلیون سهم #غنیلی در تاریخ 1403/01/21 به فروش رساند و درحال حاضر 4.25 درصد از سهام #غنیلی را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۳/۱/۲۱
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۵٬۰۲۰
اشتراک گذاری
شخص حقیقی درصدی  در نماد   بکاب  500  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   تاپکیش  1,000  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   خفناور  1,031  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   کیا  1,500  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   لسرما  1,700  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   وایران  1,760  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   غمایه  3,300  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   نیرو  8,888  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   وثخوز  9,000  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   قهکمت  10,500  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   ثقزوی  12,845  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   خفناور  13,441  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   گکیش  14,400  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   وسبحان  17,684  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   سدور  20,844  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   ولراز  21,877  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   غنیلی  22,222  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   فسپا  25,000  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   نتوس  33,200  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   دیران  36,391  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   کفرآور  40,680  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   غدام  50,000  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   رتکو  50,000  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   غاذر  66,730  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   وایران  70,000  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   نتوس  86,668  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   وارس  116,366  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   سفاسی  122,060  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   چکارن  125,000  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   کایزد  130,000  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   ولقمان  145,729  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   ولراز  149,915  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   تمحرکه  155,070  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   ولراز  190,001  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   وثخوز  246,118  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   لکما  400,000  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   حشکوه  950,000  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   کمرجان  968,516  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   پدرخش  2,031,566  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   وپسا  2,098,731  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   پدرخش  2,741,176  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   پدرخش  3,415,422  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   پدرخش  3,600,000  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   پدرخش  6,876,985  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   شپارس  8,265,529  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   شپارس  9,494,540  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   پدرخش  9,919,273  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   حآفرین  11,801,745  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   وصنعت  12,832,664  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   شپاکسا  40,534,925  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   شپاکسا  43,664,838  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   شپاکسا  46,794,750  عدد سهم خرید داشته
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۱
اشتراک گذاری
محمد سلامت  در نماد   شلعاب  -34,216,350  عدد سهم فروش داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   وجامی  -4,800,000  عدد سهم فروش داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   ثبهساز  -3,117,154  عدد سهم فروش داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   وهامون  -3,000,001  عدد سهم فروش داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   کسرا  -2,000,000  عدد سهم فروش داشته حمید جابرانصاری  در نماد   فسپا  -1,150,000  عدد سهم فروش داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   ولراز  -756,354  عدد سهم فروش داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   رتکو  -700,000  عدد سهم فروش داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   فنورد  -460,000  عدد سهم فروش داشته فرید صمدیان  در نماد   فروی  -150,000  عدد سهم فروش داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   سپیدار  -140,000  عدد سهم فروش داشته عذرا ملانورزا  در نماد   کیا  -139,950  عدد سهم فروش داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   گکیش  -88,886  عدد سهم فروش داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   فبستم  -45,169  عدد سهم فروش داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   ساربیل  -45,001  عدد سهم فروش داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   سخاش  -40,000  عدد سهم فروش داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   ثتوسا  -39,500  عدد سهم فروش داشته احمد پور اروند  در نماد   کایتا  -29,468  عدد سهم فروش داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   ثتوسا  -20,000  عدد سهم فروش داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   غنیلی  -15,000  عدد سهم فروش داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   ثعمرا  -8,715  عدد سهم فروش داشته
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۱
اشتراک گذاری
شركت سرمايه گذاري تحليل گران وكارآفرينان تكسان 0.003 میلیون سهم #غنیلی در تاریخ 1403/01/20 به فروش رساند و درحال حاضر 4.29 درصد از سهام #غنیلی را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۳/۱/۲۰
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۵٬۱۰۰
اشتراک گذاری
#غذایی 1402 ❇️ مقایسه درآمد 1402 نسبت به 1401 ➖ #بهپاک فروش 1,956 میلیارد تومانی : افت -42% ➖ #غزر فروش 5,964 میلیارد تومانی : رشد 29% ➖ #غبهنوش فروش 4,452 میلیارد تومانی : رشد 56% ➖ #غمهرا فروش 3,288 میلیارد تومانی : رشد 36% ➖ #غگل فروش 3,408 میلیارد تومانی : رشد 133% ➖ #غشهداب فروش 1,092 میلیارد تومانی : رشد 17% ➖ #غدیس فروش 2,172 میلیارد تومانی : رشد 58% ➖ #غپونه فروش 888 میلیارد تومانی : رشد 20% ➖ #غدشت فروش 864 میلیارد تومانی : افت -38% ➖ #غچین فروش 1,260 میلیارد تومانی : رشد 152% ➖ #غدام فروش 252 میلیارد تومانی : رشد 54% ➖ #غنوش فروش 156 میلیارد تومانی : رشد 252% ➖ #غشهد فروش 168 میلیارد تومانی : رشد 138% ➖ #غنیلی فروش 48 میلیارد تومانی : رشد 136% ➖ #عالیس فروش 1,776 میلیارد تومانی : رشد 31% ➖ #غمایه فروش 828 میلیارد تومانی : رشد 77% کانال تحلیلی پارسیس
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۰
اشتراک گذاری
غنیلی،BahmanNameh
#غنیلی ✴️ قیمت پایانی ۵،۱۵۰ ریال . ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ .
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۱۹
اشتراک گذاری
پرهام حیدری قشلاقی  در نماد  سایرا  30,000  عدد سهم خرید داشته جلال احمدی  در نماد  تکنو  28,125  عدد سهم خرید داشته جواد اسدی  در نماد  دکیمی  6,000  عدد سهم خرید داشته جواد اسدی  در نماد  فجام  758,824  عدد سهم خرید داشته حسین مهرپور لایقی  در نماد  ساذری  1,567,049  عدد سهم خرید داشته حقیقه سرافراز  در نماد  فجام  1,112  عدد سهم خرید داشته حمیدرضا حامدی نیک  در نماد  کسرام  20,995  عدد سهم خرید داشته رضا عرفانیان عظیم زاده خسروی  در نماد  بایکا  38,972  عدد سهم خرید داشته سعید درخشانی  در نماد  زگلدشت  10,000  عدد سهم خرید داشته سیدحسن رضوی  در نماد  سفارود  33,132  عدد سهم خرید داشته شایان باقری حریری  در نماد  نتوس  26,000  عدد سهم خرید داشته صابر واحدی  در نماد  غاذر  336,273  عدد سهم خرید داشته صمد ملاتقی زاده  در نماد  وآرین  50,000  عدد سهم خرید داشته عباس خاکپزان  در نماد  سخزر  20,000  عدد سهم خرید داشته عذرا ملانورزا  در نماد  غنیلی  1,078,000  عدد سهم خرید داشته علی اصغر خبیری  در نماد  ویسا  15,000  عدد سهم خرید داشته علی حسنقلی پور  در نماد  کماسه  464,733  عدد سهم خرید داشته فرید صمدیان  در نماد  فروی  697,904  عدد سهم خرید داشته فرید صمدیان  در نماد  فاراک  6,000,000  عدد سهم خرید داشته قاسم مظاهری تهرانی  در نماد  سبهان  4,904  عدد سهم خرید داشته محسن اسدی  در نماد  رتکو  1  عدد سهم خرید داشته محسن تیموری  در نماد  کسعدی  28,750  عدد سهم خرید داشته محسن قره خانی  در نماد  بپردیس  1,000,000  عدد سهم خرید داشته محمد سادات  در نماد  خزر  4,750  عدد سهم خرید داشته مرتضی مریمی یعقوبیان  در نماد  کسعدی  938,162  عدد سهم خرید داشته مسعود محمد علی خلج  در نماد  شسم  800  عدد سهم خرید داشته مهدی شاکری  در نماد  ومعلم  2,414,545  عدد سهم خرید داشته نیما مقدس  در نماد  پسهند  4,361  عدد سهم خرید داشته یعقوب محمدی اصل  در نماد  وصنعت  102,989,796  عدد سهم خرید داشته
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۱۹
اشتراک گذاری
مونا ملک  در نماد  وآتوس  -7,500,000  عدد سهم فروخت زهرا حقیقت جو  در نماد  دحاوی  -2,710,000  عدد سهم فروخت بهروز علیزاده راد  در نماد  فاما  -2,684,716  عدد سهم فروخت شخص حقیقی درصدی  در نماد  وآتوس  -2,000,001  عدد سهم فروخت عذرا ملانورزا  در نماد  کیا  -1,560,250  عدد سهم فروخت شخص حقیقی درصدی  در نماد  غنیلی  -1,163,174  عدد سهم فروخت شخص حقیقی درصدی  در نماد  ولتجار  -1,101,466  عدد سهم فروخت شخص حقیقی درصدی  در نماد  فنورد  -505,000  عدد سهم فروخت رضا رسولیان  در نماد  وایرا  -400,000  عدد سهم فروخت شخص حقیقی درصدی  در نماد  سخاش  -390,000  عدد سهم فروخت شخص حقیقی درصدی  در نماد  شملی  -254,589  عدد سهم فروخت شخص حقیقی درصدی  در نماد  وجامی  -199,149  عدد سهم فروخت شخص حقیقی درصدی  در نماد  فبستم  -82,412  عدد سهم فروخت امیر رسولیان  در نماد  وایرا  -81,000  عدد سهم فروخت صمد ملاتقی زاده  در نماد  غگرجی  -50,000  عدد سهم فروخت شخص حقیقی درصدی  در نماد  گکیش  -46,044  عدد سهم فروخت شخص حقیقی درصدی  در نماد  ولراز  -5,454  عدد سهم فروخت عذرا ملانورزا  در نماد  سفارود  -4,000  عدد سهم فروخت
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۱۹
اشتراک گذاری
غنیلی،BahmanNameh
#غنیلی ✴️ قیمت پایانی ۵،۶۹۰ ریال . ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ .
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۷
قیمت لحظه انتشار:
۵٬۶۹۰
اشتراک گذاری
شركت سرمايه گذاري تحليل گران وكارآفرينان تكسان 0.144 میلیون سهم #غنیلی در تاریخ 1403/01/06 به فروش رساند و درحال حاضر 4.29 درصد از سهام #غنیلی را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۳/۱/۶
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۵٬۴۶۰
اشتراک گذاری
غنیلی،بنیادی،بورس‌ اتومات
#غنیلی عملکرد اسفند ۱۴۰۲ و مقایسه با بهمن و پاییز غنیلی این شرکت در اسفند فروش 0.1 میلیارد تومانی را ثبت کرد که نشان از رشد 0 درصدی نسبت به بهمن و رشد 0 درصدی نسبت به میانگین فروش ماهانه پاییز دارد. غنیلی در تابستان با فروش 0.0 میلیارد تومان به سود خالص -1.2 میلیارد تومان رسیده بود؛ سود هر سهم شرکت در این فصل -31.0 ریال بود. آخرین معاملات این سهم در قیمت 5,460.0 ریال به ثبت رسیده است. @bourse_automation
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۱
قیمت لحظه انتشار:
۵٬۴۶۰
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها