ورود/ثبت‌نام

زنگانزنگان

آخرین معامله1.97%۱۳٬۹۶۰
اضافه کردن به دیده‌بان
290
دنبال کننده ها
جمع بندی نظر همه تریدرها
فروش
خنثی
0%
خنثی
خرید
آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز زنگان:

فیلتر

نوع سیگنال

نوع تریدر

✅ «زنگان» از فروش 2 ماهه گفت به گزارش کدال نگر بورس 24، شرکت صنعت روی زنگان در مدت 2 ماهه منتهی به اردیبهشت 1403 حدود 24 میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد. 🔗 ادامه مطلب ... @bourse24ir

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۳/۷
قیمت لحظه انتشار:
۱۳٬۵۸۰
اشتراک گذاری
زنگان،بنیادی،کدال۳۶۰

#زنگان #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1403/02/31 شرکت #صنعت_روی_زنگان ▪️ شرکت صنعت روی زنگان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1403/02/31 مبلغ معادل 122,044 میلیون ریال، از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 31 درصد رشد داشته است. ▪️ زنگان با سرمایه ثبت شده 100,000 میلیون ریال طی عملکرد 2 ماهه سال مالی منتهی به 1403/12/30 مبلغ 236,475 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 30 درصد رشد داشته است. 1403-03-07 16:25:02 (1196532) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @codal360_ir

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۳/۷
قیمت لحظه انتشار:
۱۳٬۵۸۰
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از زنگان بهتر است؟
ƓσƖɗєη ѕιɠηαƖˢ͢ᵃʀᷢᴀ
ƓσƖɗєη ѕιɠηαƖˢ͢ᵃʀᷢᴀ
رتبه: 1218
2.2
زنگان،ƓσƖɗєη ѕιɠηαƖˢ͢ᵃʀᷢᴀ

#زنگان شبیه ثاخت ملعون شد 🫣😂

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۲۶
قیمت لحظه انتشار:
۱۴٬۳۶۰
اشتراک گذاری
مثبت سرمایه | sarmayeh plus
مثبت سرمایه | sarmayeh plus
رتبه: 1227
2.6

ورود پول هوشمند 💰 #استقلال #رانفور #ثفارس #وتوس #وآذر #ولکار #وسالت #سنوین #ومشان #وتوسم #وطوبی #پردیس #وآتوس #وصنعت #آباد #شپلی #دفارا #دکوثر #شتهران #دامین #غناب #خفنر #نخریس #اپال خروج پول هوشمند 💸 #توسن #حپترو #حشکوه #واعتبار #کساپا #سخوز #سلار #مارون #شکبیر #شخارک #جم #کرماشا #شدوص #شیران #تیپیکو #غپآذر #غدانه #غپاک #مبین #قتربت #خلنت #خشرق #بسویچ #ارفع #زنگان #کاوه #فغدیر #فایرا #فجر #فروژ #پلوله #شبهرن #تاصیکو #کنور #کطبس کد به کد حقیقی به حقوقی ⚖ #بپاس #سخوز #سکرما #سپاها #شکبیر #شخارک #شیراز #شاملا #کرماشا #تاپیکو #دپارس #مبین #بکهنوج #قشرین #فجوش #ارفع #کاوه #فایرا #پسهند #شرانل #شبهرن #شسپا #کگهر #کنور #کچاد کد به کد حقوقی به حقیقی ⚖ #وآذر #وآتوس #غپینو #تاتمس #گلدیرا تیک صعودی ✅ #وهور تیک نزولی‼️ #بپاس #وسین #وامین #شلیا #افق #مارون #پاکشو #شپارس #داسوه #دکیمی #دجابر #دسبحا #غدانه #قپیرا #قمرو #لپیام #لبوتان #فجوش #فخاس ✅ مثبت سرمایه | sarmayeh plus @sarmayeh_plus

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۲۵
قیمت لحظه انتشار:
۱۴٬۹۶۰
اشتراک گذاری
مثبت سرمایه | sarmayeh plus
مثبت سرمایه | sarmayeh plus
رتبه: 1227
2.6

ورود پول هوشمند 💰 #استقلال #مداران #وتوس #ثجوان #ولکار #معیار #وطوبی #آباد #کقزوی #کابگن #ساذی #شمواد #شتهران #غبهار #غشاذر #غدانه #غناب #وامید #لابسا #نیان خروج پول هوشمند 💸 #توسن #پرداخت #تاپکیش #لوتوس #حخزر #حگهر #وملل #واعتبار #اعتلا #کساپا #سهگمت #سخوز #مارون #جم #شپلی #دفارا #پخش #غگلپا #غپآذر #غشوکو #بفجر #بکهنوج #خدیزل #خاهن #زنگان #فافق #فجر #فخاس #فگستر #فروژ #ذوب #پکرمان #تاصیکو #شساخت #زقیام کد به کد حقیقی به حقوقی ⚖ #رانفور #ثعمرا #امید #بپاس #همراه #حخزر #وسالت #وخاور #وملل #سهگمت #سخوز #ساروج #کلوند #مارون #زاگرس #خراسان #شاملا #کرماشا #شکربن #دتماد #تیپیکو #هجرت #غشوکو #خودکفا #بفجر #بکهنوج #ونیکی #خودرو #بکابل #ارفع #فنفت #فافق #شبهرن #لطیف #اپال #تاصیکو کد به کد حقوقی به حقیقی ⚖ #جهرم0304 #جهرم0303 #امین #بپردیس تیک صعودی ✅ #میهن #کتوکا #فنر #لابسا تیک نزولی‼️ #فن_آوا #ما #وشمال #وامین #وتوسکا #واعتبار #شلیا #ساروم #سفارس #سغرب #ساراب #سکارون #افق #مارون #ممسنی #کازرو #شکلر #پاکشو #فسا #دپارس #تیپیکو #دکیمی #وپخش #دجابر #دسبحا #غگرجی #مبین #خمعرا #لپیام #فلامی #فخاس #پاسا #کگل #کشرق ✅ مثبت سرمایه | sarmayeh plus @sarmayeh_plus

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۲۴
قیمت لحظه انتشار:
۱۵٬۷۷۰
اشتراک گذاری
🌕 بورس برترین سهام🌕
🌕 بورس برترین سهام🌕
رتبه: 1244
3.3

پایش کد حقیقی درصدی بنام محمد سلامت این کد درصدی نماد غگلپا میباشد با دارایی 12,850,144 عدد سهم (بتازگی وارد شده) این کد درصدی نماد ثعتما میباشد با دارایی 5,445,857 عدد سهم این کد بتازگی از درصدی نماد شلعاب با 0% سود خارج شده این کد قبلا درصدی نماد وشمال بوده که با 930% سود خارج شده این کد قبلا درصدی نماد شزنگ بوده که با 14% ضرر خارج شده این کد قبلا درصدی نماد وحافظ بوده که با 10% سود خارج شده این کد قبلا درصدی نماد میهن بوده که با 126% سود خارج شده این کد قبلا درصدی نماد زنگان بوده که با 75% سود خارج شده این کد قبلا درصدی نماد وگستر بوده که با 7% ضرر خارج شده این کد قبلا درصدی نماد کترام بوده که با 2% سود خارج شده این کد قبلا درصدی نماد پدرخش بوده که با 542% سود خارج شده این کد قبلا درصدی نماد خریخت بوده که با 1% سود خارج شده این کد قبلا درصدی نماد تکشا بوده که با 20% سود خارج شده این کد قبلا درصدی نماد غاذر بوده که با 20% سود خارج شده این کد قبلا درصدی نماد ثاباد بوده که با 12% سود خارج شده این کد قبلا درصدی نماد شفارس بوده که با 450% سود خارج شده این کد قبلا درصدی نماد غشاذر بوده که با 67% سود خارج شده این کد قبلا درصدی نماد ولغدر بوده که با 8% ضرر خارج شده این کد قبلا درصدی نماد لسرما بوده که با 0% سود خارج شده این کد قبلا درصدی نماد غگیلا بوده که با 92% سود خارج شده این کد قبلا درصدی نماد تمحرکه بوده که با 102% سود خارج شده

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۲۲
قیمت لحظه انتشار:
۱۵٬۹۳۰
اشتراک گذاری
🌕 بورس برترین سهام🌕
🌕 بورس برترین سهام🌕
رتبه: 1244
3.3

پایش کد حقیقی درصدی بنام محمد سلامت این کد درصدی نماد غگلپا میباشد با دارایی 12,850,144 عدد سهم (بتازگی وارد شده) این کد درصدی نماد ثعتما میباشد با دارایی 5,445,857 عدد سهم این کد بتازگی از درصدی نماد شلعاب با 0% سود خارج شده این کد قبلا درصدی نماد وشمال بوده که با 930% سود خارج شده این کد قبلا درصدی نماد شزنگ بوده که با 14% ضرر خارج شده این کد قبلا درصدی نماد وحافظ بوده که با 10% سود خارج شده این کد قبلا درصدی نماد میهن بوده که با 126% سود خارج شده این کد قبلا درصدی نماد زنگان بوده که با 75% سود خارج شده این کد قبلا درصدی نماد وگستر بوده که با 7% ضرر خارج شده این کد قبلا درصدی نماد کترام بوده که با 2% سود خارج شده این کد قبلا درصدی نماد پدرخش بوده که با 542% سود خارج شده این کد قبلا درصدی نماد خریخت بوده که با 1% سود خارج شده این کد قبلا درصدی نماد تکشا بوده که با 20% سود خارج شده این کد قبلا درصدی نماد غاذر بوده که با 20% سود خارج شده این کد قبلا درصدی نماد ثاباد بوده که با 12% سود خارج شده این کد قبلا درصدی نماد شفارس بوده که با 450% سود خارج شده این کد قبلا درصدی نماد غشاذر بوده که با 67% سود خارج شده این کد قبلا درصدی نماد ولغدر بوده که با 8% ضرر خارج شده این کد قبلا درصدی نماد لسرما بوده که با 0% سود خارج شده این کد قبلا درصدی نماد غگیلا بوده که با 92% سود خارج شده این کد قبلا درصدی نماد تمحرکه بوده که با 102% سود خارج شده

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۱۷
قیمت لحظه انتشار:
۱۶٬۰۸۰
اشتراک گذاری
زنگان،کدال۳۶۰

#زنگان معرفی /#تغییر_در_ترکیب اعضای هییت مدیره/مدیر عامل شرکت #صنعت_روی_زنگان اعضا هیئت مدیره و مدیرعامل نماد زنگان به پیوست جدول موجود در اطلاعیه تغییر کرد 1403-02-16 15:10:48 (1186213) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @codal360_ir

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۱۶
قیمت لحظه انتشار:
۱۶٬۳۸۰
اشتراک گذاری
زنگان،کدال۳۶۰

#زنگان معرفی /#تغییر_در_ترکیب اعضای هییت مدیره/مدیر عامل(اصلاحیه) شرکت #صنعت_روی_زنگان اعضا هیئت مدیره و مدیرعامل نماد زنگان به پیوست جدول موجود در اطلاعیه تغییر کرد 1403-02-16 14:24:48 (1186070) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @codal360_ir

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۱۶
قیمت لحظه انتشار:
۱۶٬۳۸۰
اشتراک گذاری
🚀کانال سهم‌ شارپی🚀
🚀کانال سهم‌ شارپی🚀
رتبه: 1323
2.6

زنگان بررسی

نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۲/۱۶
قیمت لحظه انتشار:
۱۶٬۳۴۰
اشتراک گذاری
سلب مسئولیت

هر محتوا و مطالب مندرج در سایت و کانال‌های رسمی ارتباطی سهمتو، جمع‌بندی نظرات و تحلیل‌های شخصی و غیر تعهد آور بوده و هیچگونه توصیه‏ای مبنی بر خرید، فروش، ورود و یا خروج از بازار بورس و ارز دیجیتال نمی باشد. همچنین کلیه اخبار و تحلیل‌های مندرج در سایت و کانال‌ها، صرفا بازنشر اطلاعات از منابع رسمی و غیر رسمی داخلی و خارجی است و بدیهی است استفاده کنندگان محتوای مذکور، مسئول پیگیری و حصول اطمینان از اصالت و درستی مطالب هستند. از این رو ضمن سلب مسئولیت اعلام می‌دارد مسئولیت هرنوع تصمیم گیری و اقدام و سود و زیان احتمالی در بازار سرمایه و ارز دیجیتال، با شخص معامله گر است.

نماد برگزیده
برترین تریدر‌
دنبال شده
هشدار