ورود/ثبت‌نام

شتوکاشتوکا

آخرین معامله0.57%۸٬۸۳۰
اضافه کردن به دیده‌بان
52
دنبال کننده ها
جمع بندی نظر همه تریدرها
فروش
خنثی
0%
خنثی
خرید
آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز شتوکا:
فیلتر
;;
بورس پول (یوسفی)
بورس پول (یوسفی)
رتبه: 832
2.9
تحلیل سهام هایی که انجام دادن بزن روش و خودت نگاه کن         #کحافظ                                       #شتوکا               #غدشت                                       #غشهداب                         #بورس                            #کفپارس                               #خزر                                   #خاذین                                       #خنصیر                                   #غویتا                          #کترام                    #فرابورس                #دلقما            #خاور       #اوان  #اهرم    #کرمان        #بنو            #خودرو               #خساپا                  #ورنا                      #گدنا                            #خگستر                                   #ثبهساز                                         #زماهان                                        #چکارن                                    #چافست                         #شسینا                   #زبینا            #ختوقا   #حفارس               #قچار                        #غشان                                #غنوش                                       #کسرا                                            #شبندر                                            #کاما                                        #انرژی                                   #وپترو              #بیت کوین #شاخص هموزن #شاخص کل
نوع سیگنال: خنثی
9 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۸٬۸۳۰
اشتراک گذاری
بورس پول (یوسفی)
بورس پول (یوسفی)
رتبه: 832
2.9
تحلیل سهام هایی که انجام دادن بزن روش و خودت نگاه کن         #کحافظ                                       #شتوکا               #غدشت                                       #غشهداب                         #بورس                            #کفپارس                               #خزر                                   #خاذین                                       #خنصیر                                   #غویتا                          #کترام                    #فرابورس                #دلقما            #خاور       #اوان  #اهرم    #کرمان        #بنو            #خودرو               #خساپا                  #ورنا                      #گدنا                            #خگستر                                   #ثبهساز                                         #زماهان                                        #چکارن                                    #چافست                         #شسینا                   #زبینا            #ختوقا   #حفارس               #قچار                        #غشان                                #غنوش                                       #کسرا                                            #شبندر                                            #کاما                                        #انرژی                                   #وپترو              #بیت کوین #شاخص هموزن #شاخص کل
نوع سیگنال: خنثی
9 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۸٬۸۳۰
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از شتوکا بهتر است؟
بورس پول (یوسفی)
بورس پول (یوسفی)
رتبه: 832
2.9
تحلیل سهام هایی که انجام دادن بزن روش و خودت نگاه کن         #کحافظ                                       #شتوکا               #غدشت                                       #غشهداب                         #بورس                            #کفپارس                               #خزر                                   #خاذین                                       #خنصیر                                   #غویتا                          #کترام                    #فرابورس                #دلقما            #خاور       #اوان  #اهرم    #کرمان        #بنو            #خودرو               #خساپا                  #ورنا                      #گدنا                            #خگستر                                   #ثبهساز                                         #زماهان                                        #چکارن                                    #چافست                         #شسینا                   #زبینا            #ختوقا   #حفارس               #قچار                        #غشان                                #غنوش                                       #کسرا                                            #شبندر                                            #کاما                                        #انرژی                                   #وپترو              #بیت کوین #شاخص هموزن #شاخص کل
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۲۵
قیمت لحظه انتشار:
۹٬۰۳۰
اشتراک گذاری
بورس پول (یوسفی)
بورس پول (یوسفی)
رتبه: 832
2.9
تحلیل سهام هایی که انجام دادن بزن روش و خودت نگاه کن         #کحافظ                                       #شتوکا               #غدشت                                       #غشهداب                         #بورس                            #کفپارس                               #خزر                                   #خاذین                                       #خنصیر                                   #غویتا                          #کترام                    #فرابورس                #دلقما            #خاور       #اوان  #اهرم    #کرمان        #بنو            #خودرو               #خساپا                  #ورنا                      #گدنا                            #خگستر                                   #ثبهساز                                         #زماهان                                        #چکارن                                    #چافست                         #شسینا                   #زبینا            #ختوقا   #حفارس               #قچار                        #غشان                                #غنوش                                       #کسرا                                            #شبندر                                            #کاما                                        #انرژی                                   #وپترو              #بیت کوین #شاخص هموزن #شاخص کل
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۲۳
قیمت لحظه انتشار:
۹٬۶۲۰
اشتراک گذاری
بورس پول (یوسفی)
بورس پول (یوسفی)
رتبه: 832
2.9
تحلیل سهام هایی که انجام دادن بزن روش و خودت نگاه کن         #کحافظ                                       #شتوکا               #غدشت                                       #غشهداب                         #بورس                            #کفپارس                               #خزر                                   #خاذین                                       #خنصیر                                   #غویتا                          #کترام                    #فرابورس                #دلقما            #خاور       #اوان  #اهرم    #کرمان        #بنو            #خودرو               #خساپا                  #ورنا                      #گدنا                            #خگستر                                   #ثبهساز                                         #زماهان                                        #چکارن                                    #چافست                         #شسینا                   #زبینا            #ختوقا   #حفارس               #قچار                        #غشان                                #غنوش                                       #کسرا                                            #شبندر                                            #کاما                                        #انرژی                                   #وپترو              #بیت کوین #شاخص هموزن #شاخص کل
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۲۲
قیمت لحظه انتشار:
۹٬۶۲۰
اشتراک گذاری
🏆بورس تکنیک 📉💰
🏆بورس تکنیک 📉💰
رتبه: 118
2.5
#شتوکا حمایت👈۹۶۰_۸۴۰تومن مقاومت👈۱۱۳۰_۱۲۸۰_۱۴۶۰_۱۶۲۰_۱۸۵۰من
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۲۲
اولین حمایت:
۹٬۶۰۰
اولین مقاومت:
۱۱٬۳۰۰
قیمت لحظه انتشار:
۹٬۶۲۰
اشتراک گذاری
آرشیو چارت
آرشیو چارت
رتبه: 150
3.5
تحلیل سهام هایی که انجام دادن بزن روش و خودت نگاه کن         #کحافظ                                       #شتوکا               #غدشت                                       #غشهداب                         #بورس                            #کفپارس                               #خزر                                   #خاذین                                       #خنصیر                                   #غویتا                          #کترام                    #فرابورس                #دلقما            #خاور       #اوان  #اهرم    #کرمان        #بنو            #خودرو               #خساپا                  #ورنا                      #گدنا                            #خگستر                                   #ثبهساز                                         #زماهان                                        #چکارن                                    #چافست                         #شسینا                   #زبینا            #ختوقا   #حفارس               #قچار                        #غشان                                #غنوش                                       #کسرا                                            #شبندر                                            #کاما                                        #انرژی                                   #وپترو              #بیت کوین #شاخص هموزن #شاخص کل
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۲۲
قیمت لحظه انتشار:
۹٬۶۲۰
اشتراک گذاری
آرشیو چارت
آرشیو چارت
رتبه: 150
3.5
تحلیل سهام هایی که انجام دادن بزن روش و خودت نگاه کن         #کحافظ                                       #شتوکا               #غدشت                                       #غشهداب                         #بورس                            #کفپارس                               #خزر                                   #خاذین                                       #خنصیر                                   #غویتا                          #کترام                    #فرابورس                #دلقما            #خاور       #اوان  #اهرم    #کرمان        #بنو            #خودرو               #خساپا                  #ورنا                      #گدنا                            #خگستر                                   #ثبهساز                                         #زماهان                                        #چکارن                                    #چافست                         #شسینا                   #زبینا            #ختوقا   #حفارس               #قچار                        #غشان                                #غنوش                                       #کسرا                                            #شبندر                                            #کاما                                        #انرژی                                   #وپترو              #بیت کوین #شاخص هموزن #شاخص کل
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۲۲
قیمت لحظه انتشار:
۹٬۶۲۰
اشتراک گذاری
📑بررسی صورت های مالی سالیانه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ #دشیری ( ۱۲ ماهه) 📊 ۱۴,۴۳۴ ریال سود به ازای هر سهم 📊افزایش ۱۹٪ سودخالص نسبت به سال گذشته #شتوکا ( ۱۲ ماهه) 📊۱,۰۹۹ ریال سودسازی به ازای هر سهم 📊افزایش ۱۳۵٪ سودخالص نسبت به سال گذشته( ۱۳۳ درصد افزایش سرمایه) #سفار ( ۱۲ ماهه) 📊 ۱۴,۳۳۳ ریال سودسازی به ازای هر سهم 📊افزایش ۳۸٪ سودخالص نسبت به سال مالی قبل #سبجنو( ۱۲ ماهه) 📊۱,۵۵۲ ریال سودسازی به ازای هر سهم 📊افزایش ۳۸٪  سود خالص نسبت به سال گذشته ( ۴۱۰ درصد افزایش سرمایه) #جم پیلن( ۱۲ ماهه) 📊۲۷,۰۵۳ ریال سودسازی به ازای هر سهم 📊افزایش ۲۸% سودخالص نسبت به سال گذشته #درهآور( ۱۲ ماهه) 📊۱۲,۴۳۹ ریال سودسازی به ازای هر سهم 📊افزایش ۲۸٪ سودخالص نسبت به سال  گذشته #دکپسول(۱۲ ماهه) 📊۱۱,۴۲۳ ریال سودسازی به ازای هر سهم 📊افزایش ۲۴٪ سودخالص نسبت به سال مالی قبل #حتوکا( ۱۲ ماهه) 📊۳۹۳ ریال سودسازی به ازای هر سهم 📊افزایش ۷۰% سودخالص نسبت به سال قبل #دقاضی(۱۲ماهه) 📊۳,۵۴۳ ریال سودسازی به ازای هر سهم 📊افزایش ۲۸% سودخالص نسبت به سال قبل @codal_tahlil
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۲۲
قیمت لحظه انتشار:
۹٬۶۴۰
اشتراک گذاری
🏆بورس تکنیک 📉💰
🏆بورس تکنیک 📉💰
رتبه: 118
2.5
پیام ناظر:به اطلاع میرساند؛ نماد معاملاتی شرکت توکا رنگ فولاد سپاهان #شتوکا (1) پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام تقسیم سود نقدی هر سهم و اعمال آن در سامانه معاملات از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش امروز سه شنبه مورخ 1403/02/18، آماده انجام معامله میباشد.
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۱۸
قیمت لحظه انتشار:
۹٬۴۶۰
اشتراک گذاری
;
سلب مسئولیت

هر محتوا و مطالب مندرج در سایت و کانال‌های رسمی ارتباطی سهمتو، جمع‌بندی نظرات و تحلیل‌های شخصی و غیر تعهد آور بوده و هیچگونه توصیه‏ای مبنی بر خرید، فروش، ورود و یا خروج از بازار بورس و ارز دیجیتال نمی باشد. همچنین کلیه اخبار و تحلیل‌های مندرج در سایت و کانال‌ها، صرفا بازنشر اطلاعات از منابع رسمی و غیر رسمی داخلی و خارجی است و بدیهی است استفاده کنندگان محتوای مذکور، مسئول پیگیری و حصول اطمینان از اصالت و درستی مطالب هستند. از این رو ضمن سلب مسئولیت اعلام می‌دارد مسئولیت هرنوع تصمیم گیری و اقدام و سود و زیان احتمالی در بازار سرمایه و ارز دیجیتال، با شخص معامله گر است.

نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها