#

فزر

پویا زرکان آق دره

+undefined

نظر ات کاربران سهمتو در مورد نماد
#فزر

%
%
نظر شما چیست؟

تحلیل براساس تلگرام

تمامی پیام های تریدرها در تلگرام، راجع به#فزر جمع آوری شده
و .سیگنال های خرید و فروش آن با هوش مصنوعی مشخص می شود


جذابیت فروش
نسبت به نمادهای دیگر

جذابیت خرید
نسبت به نمادهای دیگر

ریسک بالا

ریسک پایین

خنثی

جذابیت خرید و فروش براساس تعداد
سیگنال های تریدرها در کانال های تلگرامی محاسبه می شود.

ریسک سرمایه گذاری متوسط

ریسک بالا نشان دهنده نوسانات زیاد ارزش سبد
تریدر در یک ماه اخیر است.

میانگین

بیشترین

کمترین

نمودار تعداد پیام های روزانه نماد در سه ماه اخیر

کاهش توجه تریدرها به #فزر

سامانه سهمتو هر لحظه تمامی پیام هایی که تریدر ها
در تلگرام راجع به این نماد منتشر می کنند را تحلیل می کند.

سیگنال تریدرها

فیلتر
بیشتر

مبتنی بر هوش مصنوعی

آموزش فزر
اسمارت بورس@smart_investor
امتیاز:561
دنبال کننده:94.1K

#کدال #گزارش_خوب

🟣 #بپاس با سرمایه ثبت شده 10,206,000 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 از محل فروش حق بیمه 49,917,586 میلیون ریال درآمد داشته که نسب به مدت مشابه سال قبل 53% افزایش داشته داشته است.

🟣 #بموتو‌ با سرمایه ثبت شده 680,400 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 1400/06/31 مبلغ 8,126,577 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 74% رشد داشته است.

🟣 #فزر با سرمایه ثبت شده 3,000,000 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 1,854,848 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 74% رشد داشته است.

🟣 #پتایر با سرمایه ثبت شده 9,882,730 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 11,256,812 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 97% رشد داشته است.

🟣 #مارون با سرمایه ثبت شده 8,000,000 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 204,143,440 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 73% رشد داشته است.

از ۱۴۰۰/۰۱/۰۹ تا ۱۴۰۰/۰۱/۱۰

@smart_investor ✔

نمایش بیشتر

نظر ات کاربران سهمتو در مورد نماد
#فزر

%
%
نظر شما چیست؟

آخرین معامله

پایانی امروز

پایانی دیروز

تغییر حقوقی به حقیقی

ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺍﺭﺯﺵ ﺑﺎﺯﺍﺭ

P/E

0
ﻭﺿﻌﯿﺖ
-
به زودی

شرکت های همگروه

نماد
آخرین
پایانی
ارزش بازار
حجم
نمودار
کانالی برای نمایش وجود ندارد