فیلتر
مشاهده این بخش
مخصوص کاربران ویژه می باشد
آموزش وپویا
امتیاز:370
دنبال کننده:8.3K
بورس آوا

#وپویا

قیمت 651

حمایت 523

مقاومت733-883

25فروردین1400

آموزش وپویا
امتیاز:351
دنبال کننده:39.9K
بورس کاردانا

عرضه اولیه های سال ۱۳۹۹ از سقف قیمتی خود چقدر ریزش داشتند؟

#وپویا با 64٪ بیشترین ریزش و #تماوند با 0٪ کمترین ریزش را داشته اند.

@ehsanfard_technical

آموزش وپویا
تحلیل سهم@boursetahlilnovin
امتیاز:320
دنبال کننده:127.4K

📊نمادهایی که خروج #پول_هوشمند داشته ‌اند:

🔻فلزات اساسی: #فخاس، #فنوال

🔻شیمیایی: #شپارس، #شکلر، #شرنگی

🔻رایانه: #پرداخت

🔻تامین سرمایه : #لوتوس

🔻بیمه: #آسیا، #البرز، #ما، #وحافظ، #ملت

🔻واسطه‌گری مالی : #وثنو، #ولتجار

🔻سرمایه‌گذاری: #آریان، #وبهمن، #وکادو، #وپویا

🔻هتل: #گشان

🔻کانی غیرفلزی: #کخاک #کقزوی

🔻سیمان: #سمازن، #سخوز

🔻پیمانکاری صنعتی: #خصدرا، #وپسا

🔻غذایی : #خودکفا

🔻قند و شکر : #قشرین

🔻خودرو: #خودرو، #خگستر، #خپارس، #خموتور

🔻ساخت محصولات فلزی: #فاما، #فبیرا

🔻لاستیک: #پارتا

🔻استخراج نفت : #شساخت

🔻زغال سنگ : #کطبس

🔻زراعت: #سیمرغ، #آبین

@boursetahlilnovin

آموزش وپویا
امتیاز:477
دنبال کننده:40.9K

#خروج_پول_هوشمند 💸

#خگستر

#سیمرغ

#وپویا

#وکادو

#شساخت

#فاما

📍 @Borse_Trader

آموزش وپویا
امتیاز:0
دنبال کننده:12.3K

#کدال #گزارش

🟣 #وپویا با سرمایه ثبت شده 4,000,000 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه منتهی به 1399/11/30 مبلغ 7,161,830 میلیون ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 639% رشد داشته است.

🟣 #شفن با سرمایه ثبت شده 950,000 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 55,560,980 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 89% رشد داشته است.

🟣 #شصدف با سرمایه ثبت شده 200,000 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 5,214,654 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 59% رشد داشته است.

🟣 #غگل‌با سرمایه ثبت شده 6,106,824 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 1400/06/31 مبلغ 4,376,970 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 56% رشد داشته است.

🟣 #ختراک با سرمایه ثبت شده 563,000 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 8,468,536 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 107% رشد داشته است.

از ۱۴۰۰/۰۱/۰۹ تا ۱۴۰۰/۰۱/۱۰

نمادآخرینپایانیحجمارزش