#

غگیلا

شیرپاستوریزه پگاه گیلان

فیلتر
مشاهده این بخش
مخصوص کاربران ویژه می باشد
آموزش غگیلا
امتیاز:496
دنبال کننده:12.7K

📊گزارش صف خرید و فروش به لحاظ #ارزش در پیش گشایش #بازار دوشنبه 1400/02/13

سه سهم دارای بیشترین صف خرید: (به ترتیب بیشترین #ارزش)

#غگیلا

#قیستو

#باران

سه سهم دارای بیشترین صف فروش: (به ترتیب بیشترین #ارزش)

⛔️#کویر

⛔️#سمگا

⛔️#تپکو

آموزش غگیلا
امتیاز:1
دنبال کننده:10.9K

🔹صف‌های خرید حدود ۱۹۰میلیارد تومان و #ارزش کل صف‌های فروش ۶هزار و ۷۵میلیارد تومان بوده است، بدین ترتیب خالص سفارشات فروشی که در سیستم معاملات ثبت شده به پنج هزار و ۸۸۵میلیارد تومان می‌رسد.

🔹تا این ساعت بیشترین عرضه در صفوف فروش #وآیند، #کویر و #تپکو به چشم می‌خورد به طوری که فقط برای سهام بانک آینده ۲۴۵میلیارد تومان سفارش فروش وجود دارد. بیشترین تقاضا نیز در صفوف خرید #باران، #غگیلا و #سیتا در نوبت انتظار است.

🔹#ارزش ۱۰صف خرید برتر بورس و فرابورس در مجموع ۱۷۰میلیارد تومان (۹۰درصد کل) و ۱۰صف فروش برتر هزار و ۲۹۰میلیارد تومان (۲۱درصد کل) می‌شود، همچنین حجم صف‌های خرید در 4 نماد و حجم صف‌های فروش در ۱۷۳ماد بیش از ۱۰میلیارد تومان بوده است؛ گفتنی است حجم صف بیمه زندگی #باران به ۹.۲درصد کل تعداد سهام آن می‌رسد.

🔹«فلزات اساسی» کم اقبال‌ترین صنعت امروز با خالص سفارش فروش ۵۵۰میلیارد تومان است و پس از آن گروه «محصولات غذایی و آشامیدنی» قرار دارد که برآیند سفارشات فروش آن ۴۵۰میلیارد تومان می‌شود. همچنین در طرف دیگر معاملات تقاضای چشمگیری وجود ندارد.

🔹این جدول حدود ۲۱درصد از ۶هزار و ۲۷۰میلیارد تومانی که در صف خرید یا فروش قرار گرفته‌اند را تشکیل می‌دهد. در مجموع ۵۷۰میلیارد تومان سهام خرید و فروش شده که نسبت صف‌ها به آن ۱۰۹۷درصد است و با فرض معامله کامل صف‌ها #ارزش معاملات به ۶هزار و ۸۴۰میلیارد تومان خواهد رسید.

#بورسینه

@boursineh_com

آموزش غگیلا
امتیاز:539
دنبال کننده:756

سه شنبه 1400/02/07

🟩پر حجم ترین صف های خرید #بازار در پیش گشایش

#باران: 520 میلیون

#قیستو: 59 میلیون

#غگیلا: 47 میلیون

#وسالت: 21 میلیون

#شگویا: 15 میلیون

🟩پر حجم ترین صف های فروش #بازار در پیش گشایش

#تپکو: 208 میلیون

#وسدید: 207 میلیون

#خگستر: 197 میلیون

#کرمان: 174 میلیون

#خساپا: 134 میلیون

#کویر: 99 میلیون

#خبهمن: 95 میلیون

#پتایر: 64 میلیون

  #آموزشی 

  تحلیل از ما خرید و فروش مسئولیتش با شما

👨‍💻 @semnanbors

👨‍💼 @Baarboood                        ادمین

آموزش غگیلا
امتیاز:510
دنبال کننده:10.3K

🔹در پیش گشایش امروز برترین تقاضاهای بورس #سیتا #خساپا #سدشت و برترین تقاضاهای فرابورس #غگیلا #شصدف هستند.

@ebarez

آموزش غگیلا
امتیاز:533
دنبال کننده:34.5K

◽️سه شنبه 1400/02/07

🔵 پر حجم ترین صف های خرید #بازار در پیش گشایش

#باران: 520 میلیون

#قیستو: 59 میلیون

#غگیلا: 47 میلیون

#وسالت: 21 میلیون

#شگویا: 15 میلیون

🔴 پر حجم ترین صف های فروش #بازار در پیش گشایش

#تپکو: 208 میلیون

#وسدید: 207 میلیون

#خگستر: 197 میلیون

#کرمان: 174 میلیون

#خساپا: 134 میلیون

#کویر: 99 میلیون

#خبهمن: 95 میلیون

#پتایر: 64 میلیون

🆔 @Signal_tahlil

آموزش غگیلا
امتیاز:533
دنبال کننده:54.7K

آبان

📈 #غگیلا تک نماد مورد توجه گروه محصولات غذایی است.

📈دارویی ها با فشاز فروش همراه اند.#برکت با گرایش منفی متعادل است.

📈در انبوه سازی ها #وساخت با تعادل میان خریداران و فروشندگان با گرایشی مثبت معامله می شود.

📈کانه های فلزی همسو با دیگر گروه ها پر عرضه داد و ستد می شود #اپال و #تاصیکو با گرایشی منفی متعادل اند.

آموزش غگیلا
امتیاز:1
دنبال کننده:10.9K

🔹در ساعت ۹ و ۳۵دقیقه جمع صف‌های خرید حدود ۱۵۵میلیارد تومان و #ارزش کل صف‌های فروش پنج هزار و ۳۶۵میلیارد تومان بوده است، بدین ترتیب خالص سفارشات فروشی که در سیستم معاملات ثبت شده به پنج هزار و ۲۱۵میلیارد تومان می‌رسد.

🔹تا این ساعت بیشترین عرضه در صفوف فروش #کویر، #تپکو و #بنو به چشم می‌خورد به طوری که فقط برای سهام #فولاد #سپید فراب کویر بیش از ۲۳۰میلیارد تومان سفارش فروش وجود دارد. بیشترین تقاضا نیز در صفوف خرید #غگیلا، #ورازی و #قیستو در نوبت انتظار است.

🔹#ارزش ۱۰صف خرید برتر بورس و فرابورس در مجموع ۱۳۵میلیارد تومان (۸۸درصد کل) و ۱۰صف فروش برتر هزار و ۷۵میلیارد تومان (۲۰درصد کل) می‌شود، همچنین حجم صف‌های خرید در ۶نماد و حجم صف‌های فروش در ۱۶۳نماد بیش از ۱۰میلیارد تومان بوده است. گفتنی است حجم صف شیر پاستوریزه پگاه گیلان (#غگیلا) به ۹.۸درصد کل تعداد سهام آن می‌رسد.

🔹«فلزات اساسی» کم اقبال‌ترین صنعت امروز با خالص سفارش فروش حدود ۵۷۵میلیارد تومان است و پس از آن گروه «انبوه سازی، املاک و مستغلات» قرار دارد که برآیند سفارشات فروش آن ۴۱۰میلیارد تومان می‌شود. همچنین در طرف دیگر معاملات تقاضای چشمگیری وجود ندارد.

🔹این جدول حدود ۱۹درصد از پنج هزار و ۵۲۰میلیارد تومانی که در صف خرید یا فروش قرار گرفته‌اند را تشکیل می‌دهد. در مجموع ۳۷۰میلیارد تومان سهام خرید و فروش شده که نسبت صف‌ها به آن هزار و ۴۹۴درصد است و با فرض معامله کامل صف‌ها #ارزش معاملات به پنج هزار و ۸۹۰میلیارد تومان خواهد رسید.

#بورسینه

@boursineh_com

آموزش غگیلا
امتیاز:0
دنبال کننده:4.4K

#غگیلا مجوز افزایش سرمایه 68% از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها صادر شد

آموزش غگیلا
اسمارت بورس@smart_investor
امتیاز:462
دنبال کننده:98.9K

#غگیلا

صدور مجوز افزایش سرمایه 68 درصدی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها

@smart_investor ⚛

آموزش غگیلا
Mr Signal@Bourse_MrSignal
امتیاز:549
دنبال کننده:55.9K

#غگیلا مجوز افزایش سرمایه 68% از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها صادر شد

نمادآخرینپایانیحجمارزش