ورود/ثبت‌نام

غگیلاغگیلا

شیرپاستوریزه پگاه گیلان

بورسی
شرکت خیلی کوچک
صنعت محصولات لبنی
آخرین معامله
خرید از کارگزاری

در پیام های هفته اخیر تریدرها، 8 سیگنال راجع به سهام غگیلا وجود دارد،

خرید
فروش

نماد غگیلا خنثی است.

آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز غگیلا:
غگیلا،نرم افزار تحلیل گر بورس - دایموند
#گزارش فروش گروه #غذایی ❇️شرکت های مواد غذایی در آبان ماه 1402 موفق به فروش 9381.14 میلیارد تومان شدند که نسبت به مشابه سال قبل 17 درصد افزایش پیدا کرده است. 💵 فروش صادراتی 297 میلیارد تومان که نسبت به سال مشابه قبل 4 درصد کاهش یافت شرکت #غدیس با 106 میلیارد تومان بیشترین میزان صادرات ثبت کرد. 🔥رکورد فروش ماهانه شکسته شد. ✅ شرکت #غکورش با ثبت 1877 میلیارد تومان بیشترین میزان فروش در ببین شرکت ها داشت. 🔸 شرکت های زیر بالاترین میزان رشد نسبت به مشابه سال قبل را ثبت کردند. #غچین 247% #غنوش 234% #غمارگ 139% #غدیس 91% #غگل 88% #غویتا 87% #غشهد 79% #غمهرا 78% #غمایه 75% #غپینو 47% #غدشت 45% #غبهنوش 44% #غفارس 40% #غگز 37% #غکورش 32% #عالیس 31% #غشان 27% #غگیلا 27% #غپونه 26% #غگلپا 20% #غشهداب 19% #غالبر 19% #غمینو 18% #غشاذر 13% #غپاک 13% #غگلستا 13% #غپآذر 12% #غسالم 11% #غصینو 8% #غشصفا 1% 📅 آخرین بروزرسانی:1402/09/10 با ارسال این گزارش در گروه ها و کانال های بورسی از بازار سرمایه حمایت کنیم 🌷🌷 @dndir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۱۱
اشتراک گذاری
📊#غگیلا اطلاعیه 1402/09/11 *شیر پاستوریزه پگاه گیلان * افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مناقصه - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ موضوع مناقصه تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید استابیلایزر ماست همزده تاریخ شروع/ برگزاری مناقصه 1402/09/11 شرح موضوع مناقصه و فرآیند آن شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان در نظر دارد نسبت به خرید استابیلایزر ماست همزده ازطریق برگزارى مناقصه عمومى به صورت دو مرحله اى اقدام نماید. لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ 1402/09/11 لغایت 1402/09/21جهت دریافت شرایط مناقصه به واحد تدارکات این شرکت مراجعه نمایند. آخرین مهلت تحویل مدارک دوشنبه 1402/10/04 مى باشد. سایر: -1 سپرده شرکت در مناقصه استابیلایزر ماست همزده: مبلغ 1/100/000/000ریال (سپرده شرکت در مناقصه باید حاوى ضمانت نامه بانکى معتبر و بى قید و شرط با درج موضوع مناقصه و حداقل سه ماه اعتبار و یا واریز به حساب شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان مى باشد) -تاریخ بازگشایى مرحله اول:روز سه شنبه 1402/10/05 ساعت 11:00صبح مى باشد. تاریخ بازگشایى مرحله دوم:پس از ارزیابى شرکت کنندگان حداکثر طى 15 روز کارى متعاقبا به شرکت کنندگان اعلام مى گردد. آدرس: رشت - شهر صنعتی - ورودی دوم - شرکت شیرپاستوریزه پگاه گیلان. تلفن: 01331883082نمابر: 01331882348 @aban_saham
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۱۱
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از غگیلا بهتر است؟
📊#غگیلا اطلاعیه 1402/09/11 *شیر پاستوریزه پگاه گیلان * افشای اطلاعات بااهمیت - (عدم حصول نتیجه از برگزاری مناقصه - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ موضوع مناقصه تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید استابیلایزر ماست همزده تاریخ برگزاری مناقصه 1402/09/11 شرح موضوع مناقصه و فرآیند آن شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان در نظر دارد نسبت به خرید استابیلایزر ماست همزده ازطریق برگزارى مناقصه عمومى به صورت دو مرحله اى اقدام نماید. لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ 1402/09/11 لغایت 1402/09/21جهت دریافت شرایط مناقصه به واحد تدارکات این شرکت مراجعه نمایند. آخرین مهلت تحویل مدارک دوشنبه 1402/10/04 مى باشد. سایر: -1 سپرده شرکت در مناقصه استابیلایزر ماست همزده: مبلغ 1/100/000/000ریال (سپرده شرکت در مناقصه باید حاوى ضمانت نامه بانکى معتبر و بى قید و شرط با درج موضوع مناقصه و حداقل سه ماه اعتبار و یا واریز به حساب شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان مى باشد) -تاریخ بازگشایى مرحله اول:روز سه شنبه 1402/10/05 ساعت 11:00صبح مى باشد. تاریخ بازگشایى مرحله دوم:پس از ارزیابى شرکت کنندگان حداکثر طى 15 روز کارى متعاقبا به شرکت کنندگان اعلام مى گردد. آدرس: رشت - شهر صنعتی - ورودی دوم - شرکت شیرپاستوریزه پگاه گیلان. تلفن: 01331883082نمابر: 01331882348 دلایل عدم حصول نتیجه عدم شرکت کننده در مناقصه تاریخ مشخص شدن عدم حصول نتیجه 1402/09/11 @aban_saham
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۱۱
اشتراک گذاری
پرشین سهم
پرشین سهم
رتبه: 225
2.0
#گزارش فروش گروه #غذایی ❇️شرکت های مواد غذایی در آبان ماه 1402 موفق به فروش 9381.14 میلیارد تومان شدند که نسبت به مشابه سال قبل 17 درصد افزایش پیدا کرده است. 💵 فروش صادراتی 297 میلیارد تومان که نسبت به سال مشابه قبل 4 درصد کاهش یافت شرکت #غدیس با 106 میلیارد تومان بیشترین میزان صادرات ثبت کرد. 🔥رکورد فروش ماهانه شکسته شد. ✅ شرکت  #غکورش با ثبت 1877 میلیارد تومان بیشترین میزان فروش در ببین شرکت ها داشت. 🔸 شرکت های زیر بالاترین میزان رشد نسبت به مشابه سال قبل را ثبت کردند. #غچین 247% #غنوش 234% #غمارگ 139% #غدیس 91% #غگل 88% #غویتا 87% #غشهد 79% #غمهرا 78% #غمایه 75% #غپینو 47% #غدشت 45% #غبهنوش 44% #غفارس 40% #غگز 37% #غکورش 32% #عالیس 31% #غشان 27% #غگیلا 27% #غپونه 26% #غگلپا 20% #غشهداب 19% #غالبر 19% #غمینو 18% #غشاذر 13% #غپاک 13% #غگلستا 13% #غپآذر 12% #غسالم 11% #غصینو 8% #غشصفا 1% @persiansahm
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۱۱
اشتراک گذاری
غگیلا،کدال۳۶۰
#غگیلا #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (برگزاری مناقصه - گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29 شرکت #شیر_پاستوریزه_پگاه_گیلان 1402-09-11 10:12:49 (1115814) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @codal360_ir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۱۱
اشتراک گذاری

چه تریدری بیشترین سود را از غگیلا گرفته است؟

4 تریدر در 3 ماه اخیر سود خوبی از غگیلا گرفته اند.
BOURSETAK
1124
رتبه تریدر
3.09%
مانا بورس
375
رتبه تریدر
1.12%
غگیلا،کدال۳۶۰
#غگیلا #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (عدم حصول نتیجه از برگزاری مناقصه - گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29 شرکت #شیر_پاستوریزه_پگاه_گیلان 1402-09-11 09:36:55 (1115770) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @codal360_ir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۱۱
اشتراک گذاری
Market Analyzer (Amir Haghparast)
Market Analyzer (Amir Haghparast)
رتبه: 53
3.0
فروشغگیلا،Market Analyzer (Amir Haghparast)
#غگیلا آپدیت ۵۰ درصد اصلاح از سقف و هدف داده شده✅ در انتها الگو اندینگ داشتیم که با توجه به هدف و دابل دایورژنس میتونست بهترین نشونه برای سیو سود باشه در ادامه 👇🏻👇🏻👇🏻 ۴ آذر ۱۴۰۲ @marketanalyzer1989
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۹/۴
اشتراک گذاری
مانا بورس
مانا بورس
رتبه: 103
1.9
#غگیلا هم دارن جمع میکنند هنوز منفی امروز فرصت اضافه کردن بود 👈👈👈توجه به قدرت خریدار حقیقی کنید
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۹/۵
اشتراک گذاری
سیگنال | Bourse Signal
سیگنال | Bourse Signal
رتبه: 337
2.3
بیشترین ورود پول امروز سهام: #بورس #تکاردان #بمولد #کیمیا #غگیلا #خفولا #لسرما #حپترو #وملت داشتند همراه با تابلو و روند میتونید بررسی داشته باشید
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۹/۴
اشتراک گذاری
🌱 نوسان سبز 💰
🌱 نوسان سبز 💰
رتبه: 261
2.3
بیشترین ورود پول امروز سهام: #بورس #تکاردان #بمولد #کیمیا #غگیلا #خفولا #لسرما #حپترو #وملت داشتند همراه با تابلو و روند میتونید بررسی داشته باشید
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۹/۴
اشتراک گذاری
واچ لیست ممتاز رایگان💚
واچ لیست ممتاز رایگان💚
رتبه: 570
2.4
خریدغگیلا،واچ لیست ممتاز رایگان💚
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۹/۵
اشتراک گذاری
BOURSETAK
BOURSETAK
رتبه: 482
5.0
خریدغگیلا،تکنیکال،BOURSETAK
#غگیلا قیمت از یک کانال نزولی رد شده سقفی بالاتر زده و سپس پولبک همونطور که مشهوده قیمت به محدوده ای که بارها تو اون گیر کرده برگشته و توقع میره روند صعودی این سهم با توجه به تایم هفتگیش و تشکیل یک 123 خوب شروع بشه. این اصلاح و نزول موقت میتونه تا امروز و یا فردا هم امتداد داشته باشه
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۹/۷
تایم فریم:
1 ساعت
نقطه ورود:
۱۸٬۱۰۰
اولین حمایت:
۱۸٬۱۰۰
اشتراک گذاری
#خرید_سنگین 💰 #غگیلا مقدار خرید: 1692 م.ت تعداد: 7 کد | میانگین هر کد: 241 م.ت نسبت خرید به حجم معاملات: 0.39 قیمت: 6.87% قدرت: 1.57 سرانه: 27.6 ⏰ 10:1:25 🆔 @RasadKhaane
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۵
اشتراک گذاری
غگیلا،بنیادی،بورس‌ اتومات
#غگیلا عملکرد آبان ۱۴۰۲ و مقایسه با مهر و تابستان غگیلا این شرکت در آبان فروش 106.4 میلیارد تومانی را ثبت کرد که نشان از رشد 4.0 درصدی نسبت به تیر و رشد 2.0 درصدی نسبت به میانگین فروش ماهانه تابستان دارد. غگیلا در تابستان با فروش 314.5 میلیارد تومان به سود خالص 14.0 میلیارد تومان رسیده بود؛ سود هر سهم شرکت در این فصل 343.0 ریال بود. آخرین معاملات این سهم در قیمت 19,040.0 ریال به ثبت رسیده است. @bourse_automation
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۵
اشتراک گذاری
غگیلا،بنیادی،بورس‌ اتومات
#غگیلا عملکرد آبان ۱۴۰۲ و مقایسه با مهر و تابستان غگیلا این شرکت در آبان فروش 106.4 میلیارد تومانی را ثبت کرد که نشان از رشد 4.0 درصدی نسبت به تیر و رشد 2.0 درصدی نسبت به میانگین فروش ماهانه تابستان دارد. غگیلا در تابستان با فروش 314.5 میلیارد تومان به سود خالص 14.0 میلیارد تومان رسیده بود؛ سود هر سهم شرکت در این فصل 343.0 ریال بود. آخرین معاملات این سهم در قیمت 19,230.0 ریال به ثبت رسیده است. @bourse_automation
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۵
اشتراک گذاری
غگیلا،پیدا و پنهان بازار سرمایه
🟢✔️🟢 #غگیلا 💹 @Tse_Plus 📅 1402/9/5 ⌚ 10:00:40 🔖 19,400 #خرید 4 کد حقیقی  درمثبت 6.65 تابلو  به ارزش کل 12,631,340,000 ریال سرانه خرید هر کد 3,157,835,000 ریال
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۵
اشتراک گذاری
⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ 🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢 ❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️ ✴️#ورود_پول_هوشمند 💢 نمادهایی که امروز ورود #پول‌هوشمند داشته‌اند: 💢 فعالیتهای ورزشی: 💢 فعالیتهای هنری: #وهنر 💢 خدمات فنی و مهندسی: #خفولا، #رتکو 💢اطلاعات و ارتباطات: #های_وب 💢 رایانه: #رافزا، #مداران، #سپ 💢 فعالیت مهندسی: 💢انبوه سازی: #ثعتما، #ثاژن، #ثقزوی، #ثاصفا 💢 فعالیتهای کمکی: #تکاردان، #تفارس 💢بیمه: #پارسیان، #وحافظ 💢 مخابرات: 💢حمل و نقل: 💢حمل و نقل آبی: #حسیر، #توریل، #حپترو 💢سایرواسطه گری های مالی: #ولپارس، #ولکار، #ولبهمن، #ولتجار 💢 بانک ها: 💢 سرمایه گذاریها: #وفتخار، #وکادو، #وامین، #وملت، #ولقمان 💢 هتل: #گشان 💢سایرمحصولات کانی غیرفلزی: #کفرا، #ساذری 💢 سیمان: #سلار، #سبزوا، #سخواف 💢 کاشی: 💢تجارت عمده: 💢خرده فروشی: 💢پیمانکاری صنعتی: 💢 محصولات شیمیایی: ساینا، #وپترو، #دهدشت 💢 محصولات دارویی: #دسانکو، #دبالک، #دکوثر، #ددانا، #دالبر 💢محصولات غذایی: #غنوش، #تبرک، #غگلپا، #غپاک، #غپونه، #غدام، #غگیلا، #غدیس، #غشوکو 💢عرضه برق و گاز: #بگیلان، #بمولد، #بپیوند، #بجهرم 💢 شرکتهای چند رشته ای: 💢قندوشکر: #قیستو، #قجام، #قشیر، #قثابت، #قشکر، #قنیشا 💢 خودرو: #خبنیان، #خمهر، #خاذین، #خعمرا 💢 ساخت دستگاه های ارتباطی: 💢 ماشین آلات برقی: 💢ماشین آلات: #لسرما، #تمحرکه 💢ساخت محصولات فلزی: #فکمند، #فجام 💢فلزات اساسی: #کیمیا 💢 تولید محصولات کامپیوتری: #مادیرا 💢 فرآورده‌های نفتی: 💢 لاستیک: #پاسا 💢 منسوجات: 💢انتشار: 💢 محصولات چوبی: #چفیبر 💢 محصولات کاغذی: 💢دباغی: 💢 استخراج کانه های فلزی: #کرومیت، #وامیر 💢 استخراج سایر معادن: 💢 استخراج نفت و گاز: 💢 استخراج زغال سنگ: #کطبس 💢زراعت: #زملارد، #زقیام، #زبینا، #زفکا، #آبین ➖➖➖➖➖➖➖ ✅ @sarmayegozaran_fashi ۱۴۰۲/۰۹/۰۴
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۴
اشتراک گذاری
🏆 بورس برترین سهام🏆
🏆 بورس برترین سهام🏆
رتبه: 55
2.5
🟢 💢 نمادهایی که امروز ورود #پول‌_هوشمند داشته‌اند: ➖➖➖➖➖➖➖➖➖     💢فلرات‌اساسی: #فصبا، #فنوال، #کیمیا، #فسبزوار     💢شیمیایی:  #نوری،  #وپترو     💢بیمه:  #بساما     💢خدمات مهندسی:  #خفولا     💢رایانه:   #تپسی     💢مخابرات:  #اخابر     💢اطلاعات:  #های_وب     💢فراکابها:   #تکاردان     💢فعالیت‌های هنری:  #وهنر     💢حمل و نقل: #حسیر، #حپترو     💢انبوه‌سازی: #ثامان، #آ_س_پ، #ثجنوب، #ثفارس     💢سرمایه‌گذاری: #وبهمن، #سدبیر، #وکادو     💢سیمان:  #سلار، #سفار، #سبزوا، #سخزر، #سقاین     💢سایر محصولات کانی غیر‌فلزی:  #کفرا، #کسرا     💢سایر واسطه‌گری مالی: #ولکار، #ولپارس     💢هتل: #گشان     💢قند:  #قثابت، #قشیر، #قشهد، #قیستو     💢غذایی:  #غگلپا، #غگلستا، #غپاک، #غگیلا     💢دارویی:   #برکت، #دسانکو، #دتولید، #دکوثر     💢ماشین‌آلات و تجهیزات:  #لسرما     💢عرضه برق و گاز: #بپیوند، #مبین     💢خودرو:  #خبنیان، #خمهر، #خعمرا، #خاذین     💢استخراج کانه‌های فلزی: #کرومیت     💢استخراج‌زغال‌سنگ:  #کطبس     💢زراعت:   #زملارد     💢لاستیک:  #پدرخش     ➖  ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢 ورود یا خروج #پول‌هوشمند در یک روز نمی‌تواند ملاک عمل باشد و صرفا جنبه آماری دارد. ۱۴۰۲/۰۹/۰۴
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۴
اشتراک گذاری
🏆 بورس برترین سهام🏆
🏆 بورس برترین سهام🏆
رتبه: 55
2.5
غگیلا،🏆 بورس برترین سهام🏆
👈 خریدهای #میلیاردرها 🟢🟢🟢 🕘 امروز شـنبه ۴ آذر ۱۴۰۲ 🎯 #آمار بورسی #وشمال #اهرم #فولای #وپترو #بالبر #خساپا #شتاب #مادیرا #فولاد #خکاوه #مبین #غگیلا #غگلپا #جوین
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۴
اشتراک گذاری
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۴
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها