#

فتوسا

تولید و توسعه سرب روی ایرانیان

آخرین معامله

پایانی امروز

تحلیل بر اساس تلگرام

جذابیت فروش
نسبت به نمادهای دیگر

جذابیت خرید
نسبت به نمادهای دیگر

کم ریسک

پر ریسک

کم ریسک

پر ریسک

جذابیت فروش :0%

جذابیت خرید و فروش بر اساس تعداد
سیگنال های تریدرها در کانال های تلگرامی محاسبه می شود.

ریسک:0%

ریسک بالا نشان دهنده نوسانات زیاد ارزش سبد
تریدر در یک ماه اخیر است.

خنثی

طمع

ترس

نمودار شاخص ترس و طمع

ترس زیاد

شاخص ترس و طمع بر اساس تحلیل سیگنال تریدرها
و روند قیمت محاسبه می شود.

هشدار

وقت خرید شد اطلاع بده

وقت فروش شد اطلاع بده

جذاب تریننمادهای توصیه به خرید امروز


سیگنال تریدرها

فیلتر
بیشتر

مبتنی بر هوش مصنوعی

تمامی پیام های تریدرها در تلگرام،
سیگنال های خرید و فروش #فتوسا
باهوش مصنوعی مشخص می شود.

آموزش undefined
73رتبه تریدر

✍️ #فتوسا در آستانه‌ی صف خرید!

@tafakorjanbi1398

اشتراک گذاری پیام

آموزش undefined
123رتبه تریدر

وضعیت سهام پیشنهادی در #واچ_لیست امروز کانال خصوصی دوستان نزدیک ۲۱

#فنوال

نمایش کامل

اشتراک گذاری پیام

آموزش undefined
123رتبه تریدر

#افزایش_سرمایه در #فتوسا

📌 پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان

نمایش کامل

اشتراک گذاری پیام

منتخب_کدال (۱۴۰۰/۰۹/۱۴)

📖 گسترش صنایع روی ایرانیان (#فگستر) پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع در خصوص افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور تقویت ساختار مالی شرکت را اطلاع رسانی نمود.

نمایش کامل

اشتراک گذاری پیام

آموزش undefined
73رتبه تریدر
تفکر جانبی در بورس

✍️ قابل‌توجه سهام‌داران #فتوسا (شرکت تولید و توسعه‌ی سرب و روی ایرانیان)!

@tafakorjanbi1398

اشتراک گذاری پیام

آموزش undefined
73رتبه تریدر
تفکر جانبی در بورس

✍️ چرا #فتوسا با این قیمت و با این ارزندگی نباید چندین روز پیاپی صف خرید نباشد؟! عیب از ما سهام‌داران خرد است یا از بازارگردان شیاد سهم؟!

@tafakorjanbi1398

اشتراک گذاری پیام

آموزش undefined
73رتبه تریدر

✍️ حقوقی #فتوسا با حقه‌بازی، اما مثل خر در قیمت پایین دارد سهم را جمع می‌کند. فروشنده‌ی سهم در قیمت پایین فقط آب به آسیاب این حقوقی نامرد می‌ریزد.

@tafakorjanbi1398

اشتراک گذاری پیام

آموزش undefined
73رتبه تریدر

✍️ #فتوسا به نظر هوای صف خرید دارد در این لحظات!

@tafakorjanbi1398

اشتراک گذاری پیام

آموزش undefined
73رتبه تریدر
تفکر جانبی در بورس

✍️ ردپای برخی خریدهای عمده‌ی دیروز در سهم‌های #ساربیل، #سپید، #فتوسا و #مدیریت!

@tafakorjanbi1398

اشتراک گذاری پیام

آموزش undefined
73رتبه تریدر

✍️ یک موقع گول اردرهای ترس بازارگردان #فتوسا را نخورید. عادت به این کار دارد. سهم در نهایت ارزندگی است.

@tafakorjanbi1398

اشتراک گذاری پیام

نظرات کاربران سهمتو

نظرات کاربران سهمتو در مورد نماد
#فتوسا

%
%
نظر شما چیست؟

پیشنهادی به شما

نماد

برای استفاده از این بخش
حداقل دو نماد به دیده بان اضافه کنید .

آخرین معامله

پایانی امروز

پایانی دیروز

تغییر حقوقی به حقیقی

ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺍﺭﺯﺵ ﺑﺎﺯﺍﺭ

P/E

0
ﻭﺿﻌﯿﺖ
مجاز
به زودی

شرکت های همگروه

  • نماد
  • آخرین
  • پایانی
  • ارزش بازار
  • حجم
  • نمودار