فیلتر
مشاهده این بخش
مخصوص کاربران ویژه می باشد
آموزش فتوسا
امتیاز:0
دنبال کننده:39.5K

درج دو نماد دیگر در کنار نماد های بورسی

#فتوسا و #فگستر

🔹شرکت تولید و #توسعه سرب و روی ایرانیان با نماد «فتوسا» در گروه فلزات اساسی و در بازار دوم فرابورس ایران درج شد.

🔹 شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان با نماد «فگستر» در گروه فلزات اساسی، در بازار دوم فرابورس ایران درج نماد شد.

🆔 BourBartarr

آموزش فتوسا
امتیاز:0
دنبال کننده:86.4K
مجید سلطانی

گروه صنعتی و معدنی زرین

#فزرین #فگستر #فتوسا

اطلاعیه درج شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان (#فگستر از زیرمجموعه‌های #فزرین) در بازار دوم فرابورس ایران

و

اطلاعیه درج شرکت تولید و #توسعه سرب و روی ایرانیان (#فتوسا از زیرمجموعه‌های #فزرین) در بازار دوم فرابورس ایران

بزودی #فگستر و #فتوسا در فرابورس ایران عرضه اولیه خواهند شد.

@FzrinRelay

آموزش فتوسا
توییتر_بورس@twitter_bourse
امتیاز:1
دنبال کننده:65.9K
توییتر_بورس

دو شرکت جدید درج نماد شدند

#فتوسا

#فگستر

@twitter_bourse

نمادآخرینپایانیحجمارزش