#

دکپسول

تولید ژلاتین کپسول ایران

فیلتر
مشاهده این بخش
مخصوص کاربران ویژه می باشد
آموزش دکپسول
تحلیل سهم@boursetahlilnovin
امتیاز:554
دنبال کننده:124.7K

📊نمادهایی که ورود #پول_هوشمند داشته‌اند:

✅فلزات اساسی: #فولاد، #هرمز، #فخوز، #کاوه

✅شیمیایی: #تاپیکو، #شلرد، #نوری، #آریا، #شفن، #شصفها

✅رایانه: #سپ

✅بیمه: #بخاور

✅حمل‌ونقل: #حتاید

✅بانکها: #ونوین، #وسینا، #وسالت

✅کانه غیرفلزی : #کرازی، #ساذری

✅سیمان: #سمازن، #سباقر، #سرود، #سکرما

✅غذایی: #غگیلا

✅دارویی : #دکپسول

✅چند رشته‌ای: #شستا، #وغدیر

✅خودرو: #خکرمان، #خعمرا

✅ماشین‌آلات: #تمحرکه

@boursetahlilnovin

آموزش دکپسول
امتیاز:1000
دنبال کننده:749

#دکپسول بررسی

  #آموزشی 

  تحلیل از ما خرید و فروش مسئولیتش با شما

👨‍💻 @semnanbors

👨‍💼 @Baarboood                        ادمین

آموزش دکپسول
موج‌سبز@mojesabzz
امتیاز:0
دنبال کننده:5.9K

#دکپسول بررسی

آموزش دکپسول
امتیاز:0
دنبال کننده:5.3K

#وتجارت #وخارزم کرمانشا #دکپسول #خپارس #ذوب #تاصیکو ورود پول هوشمند داشتن

آموزش دکپسول
امتیاز:642
دنبال کننده:15.5K

#خریخت

#ولتجار

#دکپسول

میتونید بررسی کنید

آموزش دکپسول
امتیاز:0
دنبال کننده:51.2K

❇️ اولین #خرید_تکی

👈 #دکپسول 📆 00/01/17 📊 صف فروش

@bozorgane_tse 👇

1 کد حقیقی

جمعاً : 306 میلیون تومان

هر کدام : 306 میلیون تومان

💚 = 3.6

💰= 33195

⌚️= 10:13

آموزش دکپسول
امتیاز:420
دنبال کننده:4.5K
آموزش دکپسول
امتیاز:0
دنبال کننده:44.3K

📊نمادهایی که ورود #پول_هوشمند داشته‌اند؛

✅فلزات اساسی : #فروس، #فروی، #فلوله

✅انبوه سازی : #ثنور، #ثامان، #ثرود، #ثباغ

✅شیمیایی : #شگویا، #کلر، #شاروم، #شستان

✅خدمات فنی : #رنیک، #رمپنا

✅رایانه : #رتاپ

✅بیمه : #ومعلم

✅بانکداری : #وپست، #وسالت

✅سرمایه‌گذاری : #وآرین، #واتی

✅کانه‌غیرفلزی : #سپرمی، #کهمدا، #کگاز

✅سیمان : #سمازن، #سصوفی، #سغرب

✅کاشی : #کپارس، #کحافظ

✅دارویی : #دلقما، #کاسپین، #دشیری، #دکپسول، #دتولید، #ریشمک

✅غذایی : #غپاک، #غبشهر، #غالبر

✅قند و شکر : #قشرین

✅خودرو و قطعات : #خزامیا، #خرینگ

✅لاستیک و پلاستیک : #پلوله

✅فرآورده نفتی : #شتران

✅منسوجات : #نبروج، #نطرین

✅استخراج معادن : #کماسه

✅زراعت : #زبینا٬ #زشریف، #زملارد

📍 @Borse_Trader

آموزش دکپسول
امتیاز:0
دنبال کننده:44.3K

#ورود_پول_هوشمند 💸

#تکمبا

#رمپنا

#لابسا

#کابگن

#ثبهساز

#دکپسول

📍 @Borse_Trader

آموزش دکپسول
امتیاز:0
دنبال کننده:51.2K

🏆💎✅ اولین #خرید_گروهی

👈 #دکپسول 📆 99/12/26 📊 صف فروش

@bozorgane_tse 👇

7 کد حقیقی

جمعاً : 2 میلیارد و 463 میلیون تومان

هر کدام : 352 میلیون تومان

💚 = 2.5

💰= 30427

⌚️= 10:56

نمادآخرینپایانیحجمارزش